Politikk

Snart kan elbilkjøpere få mer betalt for å vrake bensinbilen

Leverer du bilen til opphugging, kan det hende du i fremtiden får større vrakpant om du erstatter den med en elbil enn med en bensinbil.

Leverer du en personbil til godkjent bilopphugger, får du i dag 3000 kroner.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Har du et bilvrak stående, og leverer det til en godkjent bilopphugger, kan du i dag innkassere 3000 kroner.

Du får samme sum uavhengig av om du leverer fra deg en personbil, varebil, kombinert bil, snøscooter/minibuss eller campingbil under 3,5 tonn. Og hva du kjøper i stedet for den bilen du vraker, har ingen betydning for størrelsen på vrakpanten.

Les også

Mange i Venstre er opprørt over manglende klimaforslag i statsbudsjettet: Vil bryte med Regjeringen hvis ikke klimaprofil endres

Vurderer miljødifferensiert vrakpant

Men nå vurderer finansministeren en annen vri på hele ordningen. Det bekrefter Siv Jensens statssekretær André Kolve, som ikke vil si mer om saken enn det departementet selv skriver i nasjonalbudsjettet:

«Vrakpanten vurderes endret til en differensiert panteordning hvor skifte til mindre forurensende kjøretøy belønnes. Kostnader og forventet klimaeffekt skal utredes. Det tas sikte på at en eventuell, ny miljødifferensiert vrakpant kan innføres, senest fra 1.1.2018.»

Ordningen nevnes som ett av flere tiltak «fremover i tid» som Regjeringen jobber med, og som er en oppfølging av Grønn skattekommisjon.

Jensen fikk ideen på tur med Skei Grande

Ideen om en differensiert vrakpant kommer imidlertid ikke fra Grønn skattekommisjon, men ble snappet opp av finansminister Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande da de i sommer var i Canada.

– Det er en kjempespennende idé, som vi definitivt vil se mer på, sa Jensen den gang, og omtalte ordningen som en «vinn-vinn-ordning». Hun mente også det var en ordning de to kunne bli enige om.

Hvorvidt endringen kommer, avhenger bl.a. av hva Finansdepartementets utredere kommer frem til. Men at statsråden i utgangspunktet er svært positiv til ordningen, vises tydelig i denne Facebookvideoen fra turen.

Skei Grande: Kan være krevende å gjennomføre

Venstre-lederen bekrefter finansministerens entusiasme for forslaget.

– Ja, dette er en av de tingene hun er veldig opptatt av, sier hun om Jensen.

– Poenget med ordningen er at når du leverer inn en bensin- eller dieselbil, vil du få en vrakpant som varierer ut ifra hva de kjøper igjen, sier Skei Grande.

Hun setter imidlertid et spørsmålstegn ved om ordningen er enkel å gjennomføre i praksis.

– Den høres litt krevende ut, sier hun.

Flere varianter i Canada

Skei Grande opplyser – ut ifra det hun husker om ordningen – at man i Canada fikk en sum om man kjøpte elbil, en annen om man kjøper elsykkel, en tredje hvis man kjøper medlemskap i en bilkollektivordning og en fjerde hvis man kjøper en vanlig bil til erstatning for den man vraker.

– Vår ordning er laget for å få søppel ut av norsk natur og vrak fra gatene. Det er motivet for den norske ordningen. I Canada brukes ordningen aktivt for å bidra til at folk skifter ut biler til noe mer miljøvennlig, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Trine Skei Grande
 3. Siv Jensen
 4. Elbil
 5. Bensin
 6. Skatter og avgifter