Politikk

Ordførere jubler over mer penger i revidert nasjonalbudsjett

Follos ordførere jubler for ekstramillioner i revidert nasjonalbudsjett.

Ordførerene i Follo-regionen er stort sett fornøyd med revidert nasjonalbudsjett. Fra venstre: Ordfører i Nesodden kommune, Nina Sandberg (Ap), ordfører i Ås kommune, Johan Alnes (Ap), ordfører i Ski kommune, Anne Kristine Linnestad (H), ordfører i Oppegård kommune, Ildri Eidem Løvaas (H), ordfører i Frogn kommune, Thore Vestby (H), ordfører i Enebakk kommune, Tonje Anderson Olsen (H) og ordfører i Vestby kommune, John Ødbehr (H). ALEKSANDER ANDERSEN

 • Karen Tjernshaugen
 • Solveig Ruud
 • Kenneth Lia Solberg

Blant ordførerne i Follo-regionen i Akershus mottas både revidert statsbudsjett og kommuneproposisjonen med positive tilbakemeldinger. Samlet sett har de syv kommunene i Follo mottatt 23,9 milliioner ekstra for å bøte på sviktende skatteinntekter.

— Det gir oss bedre økonomisk handlingsrom enn vi hadde fra før av, og gir oss dermed muligheten til å gi innbyggerne våre bedre tjenester, sier Anne Kristine Linnestad (H), ordfører i Ski til Aftenposten.

Ski kommune får drøyt 4,9 millioner ekstra å rutte med i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Her får du oversikt over hva alle norske kommuner får i ekstrabevilgninger.

Anne Kristine Linnestad (H), ordfører i Ski kommune. ALEKSANDER ANDERSEN

Linnestad var en av syv ordførere som tirsdag ettermiddag var samlet til møte i Follorådet på Thon Hotell i Ski. Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune, og representerer drøyt 130.000 innbyggere.

Sviktende skatteinntekter

Nesoddens Arbeiderparti-ordfører Nina Sandberg er hakket mer avmålt i sin omtale av budsjettet.

— Vi er glade for å ha fått inn midler slik vi har bedt om, men vi håper virkelig at kommunalministeren og Regjeringen vil utarbeide en grundig beredskapsplan for å hjelpe kommuner med sviktende skatteinntekter, sier hun til Aftenposten.

Nesodden kommune har hatt en sviktende skatteinngang på rundt 7 millioner kroner så langt i år, og får nå inn over 3 millioner ekstra gjennom revidert nasjonalbudsjett for å bøte på skaden.

Nina Sandberg (Ap), ordfører i Nesodden kommune og leder i Follorådet. ALEKSANDER ANDERSEN

— Vi får en massiv økning i helse- og omsorgsutgifter fremover, blant annet på grunn av samhandlingsreformen, og vi skulle gjerne sett at vi fikk litt mer midler, sier Nesodden-ordføreren, som for tiden leder Follorådet.

Kan slakke på innstramningene

Ildri Eidem Løvaas (H), ordfører i Oppegård kommune. ALEKSANDER ANDERSEN

Oppegård er den kommunen som fikk mest ekstra å rutte med i regionen i revidert nasjonalbudsjett, snaut 5,7 millioner.— Det gir oss mulighet til å slakke av litt på innstrammingene vi ellers måtte ha tatt, og vi slipper å kutte i tilbud som ikke er lovpålagt, sier Oppegård-ordfører Idri Eidem Løvås (H) til Aftenposten.

Vestbys ordfører John Ødbehr (H) er fornøyd med de ekstra midlene, men påpeker at det er viktig at regjeringen er påpasselig med å følge opp med midler til den utbyggingen som vil komme som følge av stadig økende folketall.

— Den største utfordringen i tiden som kommer er sosial infrastruktur, blant annet skoler og barnehager, sier han.

Ekstramilliarder

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble kommunene servert 1,1 milliarder ekstra på grunn av manglende skatteinngang som følge av økende arbeidsledighet og lavere aktivitet. Kommunenes skattesvikt er beregnet til å være på rundt 1,3 milliarder kroner.

John Ødebehr, ordfører i Vestby kommune. ALEKSANDER ANDERSEN

I kommuneproposisjonen, hvor regjeringen legger opp sin politikk for kommunesektoren i 2016, lovet kommunalminister Jan Tore Sanner fra 6 til 7 milliarder ekstra til kommunene. Av disse var 4,5 til 5 milliarder frie midler (skatteinntekter og rammetilskudd fra staten). 1,7 millarder kroner av disse frie inntektene må rett og slett brukes for å bygge ut tjenestetilbudet slik at det holder tritt med befolkningsutviklingen.Videre anslår Regjeringen at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader vil være på 900 millioner kroner. Ellers begrunner Regjeringen pengebruken med at den er nødvendig for å realisere mål om et sterkere sosialt sikkerhetsnett, kunnskapsløft og bedre tilbud til eldre og syke. Regjeringen mener veksten i de frie inntektene er nok til å bruke 400 millioner kroner mer på rusfeltet, 200 millioner kroner mer på helsestasjoner og skolehelsetjeneste og 200 millioner kroner mer til opprusting av fylkesveinettet.

Carl I. Hagen: Galskap

Regjeringen har valgt å kutte ut den omstridte plastposeavgiften. Den har delvis blitt erstattet med en elavgift som nå er 0,5 øre mer per kilowattime. Resten dekkes inn av økt oljepengebruk.

På pressekofreansen tirsdag formiddag ble Jensen konfrontert med uttalelser fra Frp-veteran Carl I. Hagen fra i høst om at det er «galskap» åøke elavgiften når Norge går så godt som det gjør i dag.

— Det viktigste for meg og regjeringen er at vi samlet sett har redusert skatter og avgifter med 12,5milliarder kroner, svarte Jensen.

Ap: En regjering på etterskudd

Årets reviderte nasjonalbudsjett er et forsøk på å dempe manglene og skadevirkningene av regjeringens eget statsbudsjett, mener Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen.

– For første gang på ti år opplever vi at arbeidsløsheten er på over 4 prosent. Regjeringen holder fast ved at store skattekutt er deres viktigste tiltak mot denne alvorlige utviklingen. Dette er et gammeldags svar, og en politikk som regjeringen selv sier ikke virker, sier Marthinsen til NTB.

Hun gir derimot regjeringen ros for å kompensere kommunenes skattesvikt, reversere egne endringer i permitteringsregelverket, snu om tiltaksplasser, samt for å skrinlegge poseavgiften.

Vi er glade for at regjeringen foreslår å bevilge 1,1 mrd. kr til kommunesektoren, men 2015 blir uansett et krevende år, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Hun understreker at mange kommuner fortsatt må forholde seg til lavere inntekter enn det de var forespeilet da budsjettene ble vedtatt, selv etter å ha tatt hensyn til kompensasjonen som nå foreslås. KS er også urolig for at skattesvikten kan forverres ut over året.

— Det er viktig å minne om at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengige av.

KS: Et krevende år

— Vi er glade for at regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til kommunesektoren, men 2015 blir uansett et krevende år, sier styreleder i Kommunenes Sentralforbund (KS), Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Hun understreker at mange kommuner fortsatt må forholde seg til lavere inntekter enn det de var forespeilet da budsjettene ble vedtatt, selv etter å ha tatt hensyn til kompensasjonen som nå foreslås. KS er også urolig for at skattesvikten kan forverres ut over året.

— Det er viktig å minne om at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengige av.

KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, som leder Stortingets finanskomité, sier han er glad for at Regjeringen øker bevilgningene til kommunene, men signaliserer usikkerhet om hvorvidt det er nok.

— Vi må vurdere nivået nærmere, sier han og sikter til om det er tilstrekkelig for å få gode tilbud i barnehage, skole og eldreomsorg.

 1. Les også

  Får kritikk for svak miljøprofil

 2. Les også

  Her er Siv Jensens åtte viktigste grafer for norsk økonomi

 3. Les også

  Her er de store endringene i revidert budsjett

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk
 2. Statsbudsjettet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  – Dette er ikke nok. Jeg ser på dette som første avdrag

 2. NORGE

  Revidert nasjonalbudsjett: Her skal det kuttes

 3. NORGE

  Oslo får 755 millioner i krisetilskudd: – Det er ikke nok

 4. POLITIKK

  Så mye ekstra vil Regjeringen gi til din barnehage for å få nok voksne

 5. POLITIKK

  Mer til politikerne, mindre til kommunene: Her er de viktigste vedtakene fra Stortinget før sommeren

 6. OSLOBY

  Oslo går mot milliardunderskudd på grunn av koronautbruddet