NHO varsler problemer med å skaffe arbeidskraft

Ledigheten synker, og byggebransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. – Nå er tiden for å integrere mennesker som trenger en ny sjanse, sier Regjeringens partiledere Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V).

Regjeringen vil forenkle lønnstilskudd for å slippe flere inn i arbeidslivet. I går besøkte den en byggeplass hvor folk som har møtt barrièrer har fått jobb. Foran fra venstre: Dmitri, statsminister Erna Solberg, finansministrer Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande, formann Lars Henrik Dihle, daglig leder Thomas Jacobsen, Tarmu og Steffen.

De følger tømrerne Dmitri, Tarmu, begge døve, og Steffen, som bygger eneboliger på Høybråten i Oslo.

– Et flott eksempel på at grupper som står utenfor arbeidslivet, får en ny sjanse. Nå må vi bruke denne tiden med mangel på arbeidskraft til å få inn folk som står utenfor arbeidsmarkedet, sier Solberg.

Andelen bedrifter som svarer at de har «stor utfordring» med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, har økt, særlig gjennom 2017. Det viser NHOs rapport Næringslivets økonomibarometer.

Fagarbeiderne har fått jobb i Oslo Entreprenørbedrift AS som deltar i NHOs prosjekt «Ringer i Vannet». Her kobler man mennesker som har falt ut av arbeidslivet, med NHOs medlemsbedrifter.

Det blir ett av temaene på «Integreringsdugnaden» som starter med en konferanse onsdag. Her er forslagene Regjeringen arbeider med:

  • Virkemiddelpakke rettet mot arbeidsgiverne. Den skal senke terskelen for å ansette folk som står på utsiden av arbeidslivet:
  • Flere markedskontakter i NAV, slik at arbeidsgiverne har én å forholde seg til i møte med et stort NAV-system. Disse kontaktene skal også kunne matche kandidater og jobber.
  • Forenkle ordningen med lønnstilskudd.
  • Inngå rekrutteringsavtaler med bedrifter som forplikter bedriftene til å gi kandidater fast jobb, mot at myndighetene stiller opp med hjelp, for eksempel tolkehjelp.

– Arbeid er mye mer enn lønn

– Arbeid er så utrolig mye mer enn lønn, sier statsministeren.

– Det dreier seg som fellesskap, det sosiale, selvrespekt og helse, følger Jensen og Skei Grande opp.

På byggeplassen stilte finansminister Siv Jensen i sommersandaler og rødlakkerte tånegler. Hun spøkte med at sandalene ikke var ordentlige vernesko.

Norge er på vei inn i en ny høykonjunktur. Regjeringen er opptatt av å bruke anledningen til å få flere innvandrere, trygdede, personer med «hull i CV-en» og mennesker som på grunn av rus, psykiske plager eller andre årsaker ikke har fått jobb, inn i arbeidsmarkedet.

– Det går bra i norsk økonomi. Fra en situasjon med relativt høy arbeidsledighet ser vi nå at en del bransjer mangler kvalifisert arbeidskraft, sier Siv Jensen.

– Samtidig har vi en stor gruppe nordmenn som ikke jobber, som har vilje og evne til å komme i jobb, men som møter barrièrer som gjør det vanskelig å komme inn i arbeidslivet, sier hun.

Solberg: Ledighetskrisen er over

– Er tiden med arbeidsledighet over?

– Ja, det viser alle tall. Tidligere har vi hentet arbeidere gjennom innvandring, og ikke klart å få folk ut av køene utenfor arbeidsmarkedet, sier Solberg.

– Det er lett å forstå at den enkelte arbeidsgiver ønsker den aller beste arbeidskraften. Men for AS Norge løser ikke det et eneste problem. Det betyr mye bortkastede ressurser. Vi må få flere i jobb for å sikre velferden fremover, sier Jensen.

Grande er opptatt av at «Integreringsdugnaden» må være et trekantsamarbeid mellom næringsliv, det offentlig og frivillighetssektoren.

– Idrett og kultur må være en viktig del av integreringen, sier hun.

– Vi jobber som bikkjer med å finne gode fagfolk om dagen. Vi bruker to headhuntere for å få tak i prosjektledere, tømrere og murere. Det er en evig kamp om å få tak i arbeidskraft, sier styreleder Fredrik Syvertsen.

Han tegner et øyeblikksbilde hvor polakker, svensker og andre arbeidsinnvandrere drar hjem, samtidig som utdanningen av fagarbeidere lenge har ligget langt under behovet.

Jensen: Utrolig sløsing med ressurser

Ringer i Vannet åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.

– Vi får testet ut folk. Folk må ville dette selv. Vi er meget fornøyd med ordningen, sier Syvertsen.

– Det er en utrolig sløsing med egne ressurser at ikke flest mulig som ønsker å jobbe, får jobbe, sier Jensen.

Næringslivets økonomibarometer, en kvartalsvis spørreundersøkelse til NHOs medlemsbedrifter, viser et trendskifte.

Andelen som mangler kvalifisert arbeidskraft, er høyest innenfor næringene bygge- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnatting og servering. Økningen siden bunnivået i slutten av 2015 er bredt basert blant næringene.