#ikketilforhandling: «Allerede under middagen satt alle rundt bordet og diskuterte kroppsdelene mine»

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, førstenestleder i LO Peggy Følsvik og byråd i Oslo Rina Mariann Hansen er blant 736 som nå tar et oppgjør med seksuell trakassering i fagbevegelsen.

736 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i norsk fagbevegelse protesterer mot trakassering, blant dem Gerd-Liv Valla, Rina Mariann Hansen, Trine Lise Sundnes, Ane Stø, Mimmi Kvisvik, Peggy Følsvik, Mette Nord, Ingrid Baltzersen, Ingrid Fiskaa, Ragnhild Lied, Julie Lødrup og Turid Lilleheie.

Se lenger ned i saken for å lese et utvalg av de kvinnelige tillitsvalgtes historier, samt deres underskrifter.

Vi er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i norsk fagbevegelse. Vårt engasjement i fagbevegelsen er utrettelig og våre hjerter brenner for rettferdighet og frihet for alle mennesker. Nå krever vi solidaritet og handling fra våre kamerater.

Takket være fagbevegelsen og kvinnebevegelsen har kvinner oppnådd de rettigheter vi har i dag. Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltagelse for alle, og vi må starte i egne rekker. Vi vil med dette oppropet ta et oppgjør med den ukulturen og sexismen som finnes i hele samfunnet. Vi vil plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem.

I oppgjør med seksuell trakassering hviler et særskilt ansvar på fagbevegelsen. Sexisme og seksuell trakassering hemmer dessverre også kvinners frihet i fagbevegelsen. Historiene er for mange til at vi kan- lukke øynene.

Frihet fra seksuell trakassering er #ikketilforhandling. Vi oppfordrer både store og små forbund og alle hovedsammenslutninger til å innføre tiltak for å motvirke seksuell trakassering:

  • Opplæring om seksuell trakassering må inn på alle grunnkurs for tillitsvalgte
  • Nulltoleranse for seksuell trakassering må inn i vedtektene i alle forbund
  • Ledelsen i forbundene og hovedsammenslutningene må legge til rette for at kvinner som har vært utsatt for seksuell trakassering får komme frem med sine historier. Bare ved å anerkjenne hva mange kvinner har vært utsatt for, og ta et aktivt oppgjør som plasserer ansvaret hos den som trakasserer, kan vi gå videre med full tillit til egne organisasjoner.