Sandberg: «Min Iran-ferie endrer ingenting»

Per Sandberg konfronterer enda en gang kritikken mot Iran-reisen hans.

Fiskeriminister Per Sandberg.

Per Sandberg har ikke stilt til intervju med Aftenposten torsdag eller fredag, men sendte fredag følgende innlegg til norske medier. Den ble først publisert av NRK:

«Min tur til Iran har skapt overskrifter. Når jeg landet på mandag i Norge visste jeg at min reise allerede hadde skapt reaksjoner, men var nok ikke helt klar over hvor sterke de var, og hvordan reisen var blitt tolket.

For meg fremsto noen av medias spørsmål som oppkonstruerte, for å få bekreftet at jeg hadde fått meg kjæreste. Jeg har fått en kjæreste, en kvinne med opprinnelse fra Iran, persisk, stolt og med ønske om at Iran skal utvikle seg i retning av demokrati og verdier vi i Norge setter høyt.

Jeg svarte de ivrige journalistene derfor slik jeg mener de stort sett fortjener på sitt jag om innsyn i mitt privatliv. Jeg hadde ingen offisielle oppdrag og reiste med mitt private pass og for egne penger.

Det var feil å ta med jobbtelefon og unnlate å varsle om reisen. I ettertid ser jeg at jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran. Det er viktig å følge sikkerhetsrutiner, og dette var ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av. Jeg skal også svare Stortinget på spørsmål som er sendt derfra knyttet til blant annet disse forholdene.

Det har også vært reaksjoner knyttet til selve reisen og debatten om dette i etterkant. Jeg registrerer at både partifeller og andre mener jeg skaper tvil om mitt syn på Iran. Den tvilen er unødvendig.

Selv om jeg mener det er vakre omgivelser i Iran og at jeg har møtt mange flotte mennesker i Iran, betyr ikke det at jeg støtter det iranske regimet. Jeg, Frp og regjeringen er kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Denne politikken ligger fast.

La meg utdype. Iran er et prestestyre som forfekter islamistisk styresett som jeg tar klart avstand fra. Forfølgelse, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkastelig. Listen av forhold jeg som Frper reagerer på er lang. Et land styrt på sharia fører med seg mye vondt og undertrykkelse.

Jeg mente dette før jeg satte meg på flyet til Iran og jeg mener det fortsatt. Kampen mot radikal islamisme har vært en av mine viktigste saker så lenge jeg har vært politiker, og vil forbli det i all fremtid.

Iran er opprinnelig et flott land med et flott folk, men dessverre har de et regime og et styre som er fullstendig uforenlig med mine verdier. Jeg tror på åpenhet og jeg tror på folket i Iran. Jeg tror på at mine verdier, Frps verdier, på sikt vil vinne frem også i Iran. Men, da må man tro på folket i Iran.

Samtidig som jeg er en sterk motstander av prestestyret i Iran er jeg en støttespiller for det iranske folk, enten de bor i Iran eller er blant de mange flyktningene som har rømt fra overgrepene i regimet. Det iranske folket er et stolt folk med en historie som går langt tilbake, lenge før den islamske revolusjonen.

Jeg har reist til mange ulike land som tidligere stortingsrepresentant. På de fleste reisene er det positive opplevelser, selv om det politiske styresettet er elendig. Det er selvsagt ikke slik at jeg automatisk er en støttespiller for regimet selv om jeg har vært i landet. Slik er det også med reisen til Iran. Det iranske folket er gjestfritt og kulturrikt og de jeg møtte var langt fra islamister. Jeg håper at fremtiden vil bli lysere for det Iranske folket. At flere vil få sin frihet fra prestestyret.

Jeg så en stille opposisjon mot regimet i Iran. Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep, jeg står skulder ved skulder med folket i alle land/stater som ønsker mine og FrPs grunnleggende verdier.

En uke i Iran gjør kanskje ingen forskjell, men jeg har tror på at tilstedeværelse vil utgjøre en forskjell.

Jeg vil fremme ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran.

Handel og en friere økonomi har brakt millioner av mennesker ut av fattigdom. Handel med varer og tjenester og utviklingen av teknologi bryter ned selv de verste styresett. Jeg har en grunnleggende tro på frihandel. Det beste for å skape demokrati, fjerne konflikt og fjerne diktatur er handel.

Min feriereise endrer ikke Iran, Frp eller noens politikk overfor prestestyret.

Men på sikt vil økt handel, teknologi og besøk tvinge selv den verste despot i kne.»