De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet. Men aldri har det vært flere statsråder.

KrFs inntog kombinert med et Frp-krav har ført til rekordhøye 22 statsråder i Solberg-regjeringen.

Den utvidede regjeringen ble presentert på Slottsplassen tirsdag formiddag. Med Frp, Høyre, Venstre og KrF i regjering er det hele 22 statsråder.

Det var et uttalt mål for regjeringssamarbeidet på høyresiden: En borgerlig regjering skulle ha færre statsråder, færre departementer, færre statssekretærer og politiske rådgivere enn Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet og «avbyråkratisere byråkratiet»

Før stortingsvalget i 2009 presenterte interne partiutvalg i Høyre og Frp hver sine rapporter om hvordan regjeringsapparatet kunne slankes om de kom til makten.

Da ønsket de at antallet statsråder skulle reduseres fra 20 til 15–16.

I 2019, i den første borgerlige flertallsregjeringen siden 80-tallet, er det 22 statsråder i Erna Solbergs (H) regjering inkludert statsministeren selv, et rekordhøyt antall.

Trangt om plassen i rekken av ministere.

Frp-krav avgjør

Hovedårsaken til at det er blitt så mange statsråder, er at Frp ikke har villet komme dårligere ut når ytterligere ett sentrumsparti går inn i regjeringen. Dette bekreftes av Frp.

– Var det et krav fra dere å beholde syv statsråder?

– Ja, det var viktig for oss å beholde syv. Det var viktig å beholde en viss proporsjonalitet, sier parlamentarisk leder, Hans Andreas Limi (Frp) til Aftenposten.

Aldri vært flere statsråder

Mellom 1945 og 1996 varierte antall statsråder mellom 13 og 19.

Under de rødgrønne kritiserte den blå opposisjonen regjeringen for å ha et stort regjeringsapparat og et tungrodd byråkrati, og det skulle de blåblå rydde opp i.

Men de rødgrønne hadde aldri mer enn 20 statsråder.

Når regjeringen nå utvider til 22, vil det dermed være det høyeste antallet statsråder i Norges historie – stikk i strid med egne ambisjoner om å krympe regjeringen.

  • Den utvidede regjeringen:

Om størrelsen på regjeringsapparatet sa tidligere Høyre-statsråd Victor Norman i 2015 at den var for stor med sine 19 statsråder.

– Man kan ha gode diskusjoner, men det blir ikke et tett samarbeidende organ. Det tror jeg nok er en svakhet med systemet, sa Normann til Aftenposten.

Totalt på høyde med de rødgrønne på sitt verste

Lenge holdt den borgerlige regjeringen seg under Stoltenberg-regjeringens totale antall.

Om man samler statsrådene, statssekretærene og de politiske rådgiverne, var antallet i Stoltenbergs siste år 86.

Det reduserte Solberg til 78, hvor det holdt seg helt til Venstre ble med i regjering.

Økningen fra et topartisamarbeid til et trepartisamarbeid, som også den rødgrønne regjeringen var, sendte i januar 2018 antallet opp til 86.

Med KrF i regjering øker dette tallet til 93, som også er det høyeste tallet i norsk historie.

Slik svarer Solberg på kritikken

Statsminister Erna Solberg (H) minner ifølge NTB om at det nå er to færre departementer enn i 2013. Hun har de siste dagene blitt konfrontert med et tidligere intervju, der hun tok til orde for færre departementer.

– Der sier jeg at jeg ønsker færre departementer. Det er to færre departementer i dag enn i 2013. Jeg sa at vi kanskje skulle ha færre statsråder, men jeg var opptatt av å kunne ha statsråder på enkeltområder i perioder, og at det kunne være flere statsråder i samme departement, og det er nettopp det vi gjør. Det er saksområder som gjør at det for øyeblikket er nødvendig. Jeg har holdt løftet mitt om færre departementer, sa Solberg på dagens pressekonferanse på spørsmål fra NTB.

– En firepartigjering innebærer nødvendigvis også at det vil bli litt mer utfordrende å finne gode løsninger på alle områder innenfor samme rammer som før, fortsatte hun.

Solberg la ikke skjul på at Høyre har få statsråder sammenlignet med partiets oppslutning.

– Det må være fungerende for de minste partiene. De må kunne ha en gruppe i en regjering som gjør at det går bra, sa hun.

– Men jeg kan forsvare hver av de statsrådspostene vi har i regjeringen, som gode, viktig områder, også i gjennomføringen av reformer og endringer, fortsatte statsminister.