Her er seks sviende nederlag KrF måtte tåle for å bli med i Solberg-regjeringen

Kamelene satt løst i innspurten av forhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri.

KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad presenterte torsdag kveld regjeringsplattformen.

KrF stemte torsdag kveld for regjeringsplattformen med knappest mulig margin - 17 mot, 19 for.

Partiet har fått en rekke gjennomslag i mange viktige saker, men ikke nok til å overbevise mer enn drøyt halvparten av torsdagens KrF-delegasjon på Gardermoen.

Her er noen av punktene som trolig skapte mest motstand.

  • Hør podkasten Forklart om den nye flertallsregjeringen:

1. Abortloven

Da KrFs landsmøte i fjor høst med knapp margin vedtok å gå inn i regjeringen Solberg, var et av de sterkeste argumentene fra den «blå» fløyen at man hadde en historisk sjanse til å endre abortloven. Det gjaldt særlig lovens paragraf 2C, som KrF kaller en «sorteringsparagraf».

Begrunnelsen er at den åpner for abort når det foreligger «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

At denne paragrafen ikke endres er et stort nederlag, som ikke veies opp av at det skal bli vanskeligere med «fosterreduksjon», eller abort av ett av to fostre ved tvillinggraviditeter. Det er bare snakk om noen få aborter i året, mens en endring i 2c ville vært prinsipielt viktig.

– Jeg skjønner veldig godt at mange er skuffet knyttet til 2c. Jeg er også lei meg for at vi ikke klarte å endre den. Og jeg mener også fremdeles at på det tidspunktet, så anså jeg det som en mulighet og trodde at det var mulig å få gjennomslag, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad under pressekonferansen på Gardermoen.

2. Taxfree

Mens finanspolitikerne behandlet statsbudsjettet i fjor høst, jublet KrFs nestleder Olaug Bollestad over at Stortinget vedtok å redusere taxfreekvoten. Med Arbeiderpartiets stemme fikk hun gjennom at man ikke lenger skal kunne bytte den tollfrie kartongen med sigaretter i to flasker vin. Dermed reverserte hun en av Frps seire fra 2014.

Men vedtaket KrF fikk gjennom i budsjettet gjaldt fra 2020, derfor betyr det nye nederlaget på Gardermoen bare at ting blir værende som de er i dag.

3. Rus

På Jeløya ble H, Frp og Venstre enige om å inkludere flere legemidler enn metadon og Subutex i LAR og gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor samme ordning.

KrF har ikke fått gjennomslag for endringer her, men for at det skal foretas en helhetlig evaluering av LAR.

4. Pelsdyr

KrF har ikke fått gjennomslag for å opprettholde pelsdyrnæringen, men for visse justeringer i overgangsordninger og kompensasjon for dem som må avvikle driften.

Ifølge plattformen skal pelsdyroppdrett forbys etter årsskiftet 2024/2025.

5. Gratis barnehage

KrF har ikke fått gjennomslag for at tredje barn i en familie skal få gratis barnehageplass.

Men regjeringen vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.

6. Flyktninger

I plattformen heter det at regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger», som nå er 3000. KrF ønsket opp mot 5000 kvoteflyktninger, uttalte Ropstad torsdag kveld.

I tillegg heter det at «nivået på kvoteflyktninger må samtidig sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU».