Landbruk - en hard nøtt i sonderingene

Korn- og melkebonde Rolf Øyvind Thune i Rakkestad (KrF) tror det blir vanskelig for partiet hans å bli enig med Høyre og Frp om landbrukspolitikken.

Rakkestadbonde Rolf Øyvind Thune frykter at færre vil investere og ta utdanning innen landbruket dersom Frp får gjennomslag for sin landbrukspolitikk.

KrF-bonden frykter altfor raske og drastiske omlegginger dersom Høyres og Frps landbrukspolitikk blir gjennomført.

Ostetoll og landbruksoverføringer. Dette og mye mer innen landbrukspolitikken er det stor uenighet om blant dem som nå sonderer for å se om de kan danne regjering sammen.

Høyre – og ikke minst Frp – vil ha store endringer og mer markedstenkning i landbruket, mens særlig KrF står for en helt annen kurs.

Norges Bondelag har gått ut og bedt om at KrF går inn i regjeringen for å "redde landbruket", men Rolf Øyvind Thune er ikke sikker på om dette er en lur strategi for å "redde" KrF.

Et ben i hver leir

Thune har et ben i KrF og et i Bondelaget. Han har både vært styremedlem i Østfold Bondelag og kommunestyremedlem for KrF i Rakkestad i Østfold. Nå sitter han i regionstyret til Tine og er første vararepresentant til konsernstyret.

— Landbruket kan ikke bli noen salderingspost for KrF, understreker han.

— Jeg hører mange bønder si at KrF må gå i regjering for å trekke politikken vår vei, sier han, men tør ikke selv svare på hvordan det da vil gå med KrF. Én ting er han imidlertid sikker på. Det blir vanskelig for KrF å bli enig med Frp og Høyre om mangt innen landbrukspolitikken.

— Det gjenstår å se om de faktisk klarer det, sier han.

Les også

Hareide er sikker på Lofoten-seier

Når Thune skal liste opp hva han håper Høyre og Frp ikke vi få gjennomslag for, blir det store deler av deres programposter på området.— Det stemmer nok, det. Det er det som er utfordringen, sier han.

Vil bevare tollvernet

Det første han frykter at Høyre og Frp skal få gjennomslag for, er redusert tollvern. Dersom bøndene får økt konkurranse fra utenlandsk import, spår han at det både vil gå ut over arbeidsplasser i landbruket og i næringsmiddelindustrien. Dernest frykter han at de to høyrepartiene skal få gjennomslag for tiltak som medfører økt fart i nedleggingen av gårdsbruk.

Thune har ikke noe imot en gjennomgang av det som på fagspråket kalles "markedsordningene" – arbeid for å regulere markedet slik at bøndene får stabile priser. Men selv tror han en gjennomgang vil vise at landbrukets samvirkeorganisasjoner gjør en god jobb, og bør fortsette med den. Frp er tydelig på at det de kaller samvirkets særordninger bør fjernes.

Nei til kutt

Rakkestadbonden har også lite til overs for Frps forslag til store kutt i overføringene.

— Skal vi ha et landbruk i hele landet og økt matproduksjon, er man nødt til å ha overføringer, sier han og poengterer at overføringer jevner ut forskjeller distrikter imellom, mellom ulike vekstsesonger, ulike jordtyper og ulikt landskap.

Les også

- Den dagen man gjør det slutt i et forhold er ikke den dagen man skal se etter nye partnere

— Man kommer ikke utenom penger over statsbudsjettet. I så fall blir matprisene så høye at vi vil utkonkurrerer oss selv, og det vil bli mye større forskjeller på små og store bruk, påpeker han. Thune mener også det er viktig å ha som målsetting at bøndene skal ha en inntekt på linje med andre.- Hvis det skinner tydelig gjennom at man ønsker at inntektene skal ned, vil det være et kraftig signal til dem som skal investere, eller til dem som vurderer å ta en utdanning i landbruket, om at dette ikke er noe for fremtiden. Det vil være skummelt, sier KrF-bonden.