Politikk

Bukkøy-saken utsatt for tredje gang

29 vitner hadde forberedt seg. Men saken der Oslo kommune er tiltalt for å ha gitt et uforsvarlig omsorgstilbud til blant annet Else Marie Bukkøy, ble mandag utsatt for tredje gang.

Jorunn Marie Bukkøy frøs ihjel for snart fem år siden. Kolstad, Tom A./Aftenposten

 • Solveig Ruud
  Journalist

Mandag ble saken utsatt fordi fordi aktor Pål-Fredrik Hjort Kraby er syk.

Det er snart fem år siden de to demenssyke kvinnene døde. Rettssaken var opprinnelig berammet til november i 2013, men ble utsatt fordi politiet selv ønsket bedre tid til å forberede seg.

Politiet har underveis innrømmet at de ikke har kunnet prioritere den høyt nok.

Den andre utsettelsen kom i mars i fjor — og nå er saken altså utsatt for tredje gang.

Kunne bli viktig rettssak

Mange har ventet på rettssaken, som ville kunne få presedens. Den skulle både belyse hva som er et akseptabelt minstenivå på tjenester, og hva kommuner bør gjøre når demenssyke ikke kan ta vare på seg selv, men gir uttrykk for at de ikke ønsker hjelp.

Nå er det usikker hva som skjer.

— Vi var innstilt på å gjennomføre forhandlingene. Men når aktor er syk, og tidsrammen er knapp, er det riktig å utsette saken, sier kommuneadvokat Tomasz Edsberg i Oslo kommune.

Les også:

Les også

Jorunn Marie Bukkøy forvillet seg ut i nattøyet og frøs i hjel. Nå må Oslo kommune møte i retten.

Ønsker avklaring uten «omfattende bevisførsel»

Han sier han nå har foreslått at saken innskrenkes til et kortere rettsmøte som kun behandler det han kaller «et par spørsmål av ren juridisk art»

— Jeg vil tror at det kan være aktuelt, sier han.

Han vil ikke svare på hva han sikter til, ut over at han ønsker en avklaring om «juridiske bestemmelser som er brukt».

— Da kan vi avgjøre saken uten at vi trenger å gjennomføre en omfattende bevisførsel, sier han til Aftenposten.

Kommuneadvokaten forslo i fjor at hele saken ble trukket.

Saken har navnet i retten fordi Oslo kommune har nektet å betale en bot på 500.000 kroner. Boten er ilagt av politiet som har etterforsket saken. Kommunen ble anmeldt av Statens helsetilsyn, som mente omsorgen representerte et «markant avvik fra forsvarlighetskravet».

Fortjener å bli belyst i retten

– Hun var utsatt for grov omsorgssvikt, og det fortjener å bli satt under lupen i retten, også for å belyse de eldres kår i Oslo.

Det uttalte Johnny Pettersen, naboen til Jorunn Marie Bukkøy, i fjor. Han og Jorunn Marie Bukkøys nevø, Per Hansen, er noen av de 29 vitnene som har forberedt seg på å forklare seg om hva slags omsorgstilbud Jorunn Marie Bukkøy fikk.

Om det skjer på et senere tidspunkt, er nå uklart.

Fem år siden dødsfallene

Det er fem år siden Bukkøy og Gunhild Bringaker, begge bosatt i Bydel Gamle Oslo, døde.

Gunhild Bringaker fikk svært lite hjelp fordi hun nødig slapp noen inn i leiligheten, og kommunen mente den ikke hadde hjemmel til å gi mer hjelp når hun motsatte seg det. Men helsetilsynet påpeker at det var kommunen som skulle ha sjekket ut om hun var i stand til å ivareta sine egne interesser.

Hard rammet av Alzheimer forvillet 83-år gamle Jorunn Marie Bukkøy seg i 2010 ut og frøs ihjel. Hun trengte døgnkontinuerlig hjelp og hadde i tillegg til Alzheimer generelt svekket helsetilstand og et omfattende pleiebehov. Likevel fikk hun kun hjelp og til syn i drøyt to av døgnets 24 timer.

Les de to kvinnenes historie:

Les også

Bak denne døren lå Gunhild Bringaker (92) død i to uker

Les også

Les den rystende saken om tilbudet den demente Jorunn Marie Bukkøy fikk av Oslo kommune.

Kraftig desorientert

Før hun døde var hun så forvirret at hun ikke visste hvor toalettet i egen leilighet var, og hun «forsto seg ikke på å spise og drikke» ifølge journalen hjemmetjenesten førte etter hvert besøk.

Selv om både ansatte i hjemmetjenestene og pårørende mente at hun burde på sykehjem, lot bydel Gamle Oslo henne bo alene. Kommunen mener de ga henne et tilbud innenfor det man kan kalle et akseptabelt minstenivå når hun i utgangspunktet ikke ønsket å komme på sykehjem. Men det er delte meninger om hvor sterkt hun motsatte seg å flytte til sykehjem.

Statens helsetilsyn, som karakteriserte Bukkøys sak som den alvorligste, påpekte at omsorgen hun fikk var «faglig uforsvarlig og ikke tilrettelagt hennes spesielle behov».

 1. Les også

  Døgnvill omsorg for demente

 2. Les også

  «Hun ble utsatt for grov omsorgssvikt. Det fortjener å bli belyst i retten.»

 3. Les også

  To tragiske dødsfall kan få konsekvenser for norsk eldreomsorg

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Legger ned flere sykehjem i Oslo: 120 plasser forsvinner

 2. DEBATT

  Eldreomsorgen i Oslo trenger et kraftig løft! | Elgsaas, Henrichsen og Nyseter

 3. POLITIKK

  93-åring måtte vente fem måneder etter hun fikk sykehjemsplass. – Uakseptabelt, sier pasientombud

 4. A-MAGASINET

  Ingen vet hva som skjedde på rommet til demenssyke Eva. Bare at hun var redd for nattevakten.

 5. NORGE

  Sykehjemskø, eldrebølge, sykehjemskokker, eldreombud og andre utfordringer for den nye eldreministeren.

 6. DEBATT

  Kort sagt 21. oktober