Stortingspresident Olemic Thommessen trekker seg etter Stortingets byggeskandale

Stortingspresident Olemic Thommessen går av etter milliardoverskridelsene i Stortingets byggeprosjekt. Bakgrunnen er at KrF trakk støtten til presidenten.

Klokken 10.00 torsdag leste Olemic Thommessen opp den historiske redegjørelsen der han trakk seg som stortingspresident, landets høyest rangerte posisjon etter kongen.

– Arbeidet Thommessen og presidentskapet har gjort, har ikke vært godt nok. En samlet stortingsgruppe i KrF var opptatt av å avklare saken raskt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall.

Stortingspresident Olemic Thommessen holdt en historisk redegjørelse klokken 10.00 ved stortingsmøtets begynnelse.

– Jeg har fått beskjed om at KrF har trukket støtten til meg som president. Jeg vil derfor trekke meg, sa Thommessen ved møtets begynnelse.

Med det hadde landets høyest rangerte person etter kongen trukket seg fra sin posisjon.

– Jeg tar dette til etterretning og har respekt for beslutningen Olemic Thommessen har tatt. Jeg håper at flertallet kommer tilbake med en ny kandidat som hele Stortinget kan samle seg om, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre umiddelbart etter at Thommessen hadde trukket seg.

– KrF slår fast at det arbeidet presidenten og presidentskapet har gjort for å skaffe seg informasjon på vegne av presidentskapet og Stortinget, ikke har vært godt nok, sier Hareide.

– Det er mange som bærer et ansvar, men presidenten bærer naturlig nok i den typen sak et særlig ansvar, sier Hareide.

– Arbeidet Thommessen og presidentskapet har gjort har ikke vært godt nok, sa Hareide til pressen i Stortingets vandrehall.

«En helt nødvendig beslutning for Stortingets renommé»

Partifellen Michael Tetzschner sier «det var en helt nødvendig beslutning for Stortingets renommé.»

– Jeg skulle ønsket at begrunnelsen ikke var parti-aritmetikk, men den jobben som var gjort. Men på en dag som denne får vi se stort på det, sier Tetzschner.

Venstre visepresident Abid Q. Raja tar beslutningen til etterretning.

– Nå er det naturlig at Høyre finner en ny kandidat som Stortinget kan stemme over. Det er fint at det tas ansvar og ryddes opp og at vi nå kan komme videre. Den siste overskridelsen på en halv milliard kroner var et sjokk for Olemic Thommessen og for alle oss andre, sier Raja.

Høyres Michael Tetzschner.

KrF satt med nøkkelen til om stortingspresident Thommessen måtte gå eller fortsatt hadde et flertall bak seg i Stortinget.

Etter KrFs gruppemøte onsdag ville ikke ledelsen komme ut med noen konklusjon. Men beslutningen var i realiteten tatt, og den ble meddelt Høyres gruppeleder Trond Helleland onsdag kveld. Han informerte straks statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

I vandrehallen beskrev Hareide et prosjekt som til å begynne med hadde en kostnadsramme på 800 millioner kroner. Det første formelle vedtaket i 2015 hadde en kostnadsramme på 1,1 milliarder kroner.

Så eskalerte budsjettsprekkene. I 2016 hadde regningen først steget til 1.4 milliarder kroner, så til 1.8 milliarder kroner.

– Da ba Stortinget om at Riksrevisjonen gikk inn i saken fordi den var så alvorlig. Vi har trodd at dette ville være kostnadsrammen, men fikk for noen uker siden vite om en ny kostnadsoverskridelse, sa Hareide.

Nå har prosjektet en kostnadsramme på 2.3 milliarder kroner.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at det var nødvendig at Thommessen trekker seg og at KrF kom med en avklaring.

– Det var ikke nødvendig med flere opplysninger eller mer informasjon, sier hun.

Sp sammen med SV fremmed mistillit mot Thommessen allerede i juni.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (til venstre).

Helleland: Thommessen ble lei seg

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at han ikke vil kommentere om han er kandidat til å overta som president i Stortinget. Men er glad for at KrF peker på at den nye presidenten skal komme fra Høyre og sier at de skal finne en god kandidat.

De tre regjeringspartiene og KrF har en avtale om konstituering av Stortinget.

– Vil det få konsekvenser for samarbeidet?

– Jeg har respekt for at dette har vært en vanskelig sak for KrF som det har vært for Høyre. Deres beslutning tar jeg til etterretning, selv om jeg er uenig. Men jeg ser ikke at dette er en sak som vil påvirke samarbeidsforholdet, sier Helleland som forteller at det var han som informerte Thommessen torsdag morgen om at KrF hadde trukket støtten.

– Han ble lei seg, men ikke overrasket, sier Helleland.

Stortingets byggeprosjekt i Oslo sentrum inkluderer renovering av en bygård, bygging av nytt post- og varemottak og en 250 meter lang innkjøringstunnel til sistnevnte. Prosjektet har vokst i omfang og kostnad fra 70 millioner kroner i 2011 til 2320 millioner i 2018.

SV: Takker KrF

– Det er en trist dag, men dette var nødvendig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sier Høyre og Thommessen burde ha trukket denne konklusjonen tidligere, men takker KrF for et modig standpunkt.

– Dette er nødvendig for å gjenopprette tilliten til Stortinget, legger han til.

Det som til slutt felte Thommessen var hans passivitet før redegjørelsen til Stortinget 20. desember.

Dagen før hadde prosjektrådet møte og behandlet den månedlige byggerapporten. Her kom det klare varsler om at nye overskridelser var på vei.

Stortingets daværende direktør Ida Børresen meddelte imidlertid ikke dette videre til Thommessen som arbeidet med redegjørelsen. Men han gjorde heller ikke noe selv for å skaffe seg oppdatert informasjon. I stedet holdt han en redegjørelse om at rammene på 1,8 milliarder kroner ville bli holdt.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Dette viste seg altså være helt feil. I begynnelsen av februar fikk presidentskapet beskjed om en ny sprekk på 500 millioner kroner.

I realiteten feilinformerte Thommessen derfor Stortinget. Det ble utslagsgivende for KrF etter en serie sprekker tidligere. De mener han burde har gjort mer for å være oppdatert om byggeskandalen. I juni 2017 rettet et enstemmig Storting skarp kritikk mot presidentskapet og ba om «korrekt og rettidig» informasjon om byggesaken fremover.

Det fikk de ikke, og i dag måtte stortingspresidenten betale regningen.

Saken oppdateres.