Stortinget ansetter mens forslaget om ansettelsesstopp behandles

Mens stortingspresident Olemic Thommessen (H) varsler ansettelsesstopp, er administrasjonen i full gang med å intervjue og ansette minst fire nye medarbeidere.

Stortingspresident Olemic Thommessen foreslår ansettelsestopp. Men administrasjonen er i gang med å ansette fire nye medarbeidere.

Ansettelsene vekker stor forundring i stortingskorridorene.

– Helt meningsløst. Når presidenten går ut i media og sier at det skal innføres ansettelsesstopp, må han straks gi melding til administrasjonen om at alle ansettelser legges på is. Hvis ikke risikerer vi at administrasjonen hastebehandler mulige ansettelser før ansettelsesstoppen trer i kraft, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Min forståelse av ansettelsesstopp er at man ikke ansetter personer i ledige stillinger. Hva stortingspresidenten har ment, klarer jeg ikke å tolke, sier Aps finanstalsperson Rigmor Aasrud.

Tirsdag kveld sendte Høyre ut en pressemelding fra stortingspresident Olemic Thommessen hvor han annonserte hvilke kutt han vil foreslå.

«Jeg er enig med dem som mener at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett. Derfor vil jeg i morgen tidlig foreslå for presidentskapet og finanskomiteen at det innføres ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is», skrev Thommessen.

Presidentskapet har foreløpig ikke behandlet forslagene.

KrF: Stortinget må dekke noe av budsjettsprekken

De fire stillingene som ansettes akkurat nå, er:

  • Stortingets direktør
  • En HR-rådgiver
  • En seksjonsleder for besøk og formidling
  • Et engasjement som kommunikasjonsrådgiver.

Arnstad sier at «ansettelsestopp betyr at man ikke ansetter i ledige hjemler».

– Det er høyst påkrevd. Da må du hindre at det spekuleres i at det tar en viss tid før en slik stopp trer i kraft. Derfor må beskjeden fra presidenten gå ut med en gang. Hvis ikke fraskriver man seg handlefrihet, sier hun.

– Bør Stortinget nedbemannes?

– Nedbemanning er høyst påkrevd. Min oppfatning er at i flere av avdelingene er det grunnlag for reell nedbemanning. Men ikke i kjernevirksomheten. Administrasjonen har tross alt syv avdelinger og 26 seksjoner som har økt ganske betydelig de siste fire årene. Men vi er fortsatt bare 169 representanter, slutter Arnstad.

KrFs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, er avventende.

– Jeg har ikke noen kommentar før jeg ser sammenhengen og helheten i innsparingsforslagene, sier Grøvan.

Gamle kjepphester trekkes ut av stallen

Aasrud sier at «Stortinget trenger nok en ny direktør.»

– Men vi ser fortsatt frem til at det kommer konkrete forslag til hvordan også Stortinget kan bidra til konkrete forslag om innstramminger. Nå registrerer jeg at mange snakker om ulike spareforslag, sier Aasrud.

Flere partier benytter byggeskandalen til å trekke gamle kjepphester opp av vesken:

SV og Rødt vil kutte i lønnen til stortingsrepresentantene, mens Frp foreslår å fjerne bevilgninger til Nordisk Ministerråd og Nordisk råd.

Aftenposten kontaktet kommunikasjonsavdelingen på Stortinget og Høyres stortingsgruppe om saken fredag formiddag. Thommessen har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.