Politikk

SU-leder: - SV må slutte med misforstått toleranse

SU vil forby hijab i politi, omskjæring og statsstøtte til organisasjoner som diskriminerer kvinner og homofile.

- Vi har behov for at SV skal være en tydelig sekulær stemme. Staten skal ha et felles grunnlag – og da må utgangspunktet være en sekulær offentlig stat, sier SU-leder Andreas Halse.
  • Marie Melgård

SU-leder Andreas Halse kommer med en klar oppfordring til partifeller i moderpartiet.

— Vi har behov for at SV skal være en tydelig sekulær stemme. Staten skal ha et felles grunnlag – og da må utgangspunktet være en sekulær offentlig stat, sier Halse.

Under SVs landsmøte, som starter fredag, tar han til orde for at SV skal forby hijab-bruk hos politi og i rettsvesenet.

Siden politiet og rettsvesen er samfunnsinstitusjoner som kan utøve vold og straffe borgere, skal borgere slippe å forholde seg til autoritetenes personlige tro.

SU vil også at ungdomsorganisasjoner som diskriminerer kvinner og homofile skal miste statstøtte, og forby omskjæring av gutter under 16 år.

— Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillatter særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse. Det må SV slutte med, sier Halse.

- Vanskelig for venstresiden

SU-lederen sier han ønsker et åpent og tolerant samfunn – men for og lykkes må man være klar på hvilke regler som gjelder.

— Det finnes krefter i det norske samfunnet som utfordrer tanken om en sekulær offentlighet. Det har vært vanskelig for en del på venstresiden å ha prinsipielle holdninger mot islamistiske miljøer som man hadde mot fanatiske kristne miljøer på 80-90-tallet. Uansett hvilken religion det er snakk om, mener jeg man må det med de samme prinsipielle svarene, nemlig at vi slår ring om verdier som ytringsfrihet, demokrati og likestilling, og aksepterer ikke dem som bryter med det, sier Halse.

- Hvorfor er det vanskelig for venstresiden å være prinsipiell?

— SV har en solidarisk tradisjon, og ønsker å ta vare på alle. Ved å ha en ettergivenhet overfor enkelte religiøse miljøer, kan man møte seg selv i døra, sier SU-lederen.

Mer sekulær linje

- Har SV et problem med å være tolerant, men samtidig sette grenser i integreringsdebatten?

— Det har skjedd store endringer i den norske befolkningen, og store deler av venstresidens problem er at den ikke har nyorientert seg. Vi, SV, og store deler av venstresiden har hatt en identitetskrise der – men jeg ser positivt på at SV er på vei ut av den og på vei inn mot en mer sekulær linje, men SU mener vi må ha en tydeligere og raskere linje, sier Halse og viser til Audun Lysbakkens uttalelser om ekstreme islamister:

I fjor publiserte SV-lederen et innlegg på sin blogg, hvor han skrev at ekstreme islamister som hyller vold og drømmer om diktatur, må nedkjempes. Lysbakken skrev at han mente venstresiden ikke har sagt tydelig nok ifra.

Ut av EØS

På landsmøtet vil Halse foreslå at SV skal gå inn for at Norge skal trekke seg ut av EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Halse mener den frie arbeidsinnvandringen til Norge går på bekostning av norske arbeidstakere, derfor bør målsettingen være å regulere og begrense arbeidsinnvandringen til Norge.

— Fri arbeidsinnvandring legger press på norsk lønn og arbeidsvilkår, spesielt innenfor bransjer som bygg, anlegg, renhold, hotell og restaurant. Det påvirker lønnsnivå og status til en del yrker. Vi kan ikke tillate et Norge hvor filippinere tar var på de syke og eldre, polakker bygger skoler, mens nordmenn har kommunikasjonsjobber og bor på vestkanten, sier han.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk