Nye Nav-tall: Antall permitterte, ledige og sykmeldte i været

Koronaviruset førte til 4300 nye sykmeldte bare i løpet av mandagen. Antall permitterte og antall arbeidsledige øker kraftig.

Nav er forberedt på et høyt antall permitterte og sykmeldte på grunn av koronaviruset, bekrefter Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset, opplyser Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nav offentliggjorde tirsdag helt ferske tall. De viser at det fra forrige mandag til mandag denne uken var cirka 12.200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. Bare i løpet av mandag denne uken ble det registrert 4300 nye tilfeller.

– At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at Navs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte, forklarer Vågeng.

Hun antar at det reelle tallet over antall sykmeldte er enda høyere. Det skyldes enkelte forsinkelser i rapporteringen, blant annet at sykehusene leverer sykmeldinger på papir.

45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Bare i løpet av mandag denne uken mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2000 ordinære søknader om dagpenger.

Fra torsdag i forrige uke (i løpet av fem dager) har Nav mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget Nav i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sier Vågeng.

84.000 flere ledige siste uke

Nav offentliggjorde også ledighetstall tirsdag. De viste at 149.000 personer nå er registrert som helt ledige. De utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge foreløpige tall.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 164.000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med tirsdag i forrige uke er 84.000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 128 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert.

Hovedårsaken til økningen er veksten i antall permitterte.

Antall ledige øker i hele landet. Økningen er imidlertid størst i Trøndelag, Vestland og Oslo. Økningen er nå større blant kvinner enn blant menn.

Nav forklarer denne utviklingen med at ledigheten har økt mest (299 prosent) innen reiseliv og transport, serviceyrker, butikk- og salgsarbeid.

Nav omorganiserer for å kunne sikre at folk får pengene sine

Ledelsen i Nav gikk i forrige uke ut og fortalte om hvordan de har forberedt seg på å takle den økte pågangen av folk på dagpenger og sykepenger. De har planlagt indre omorganisering for å sikre at folk får pengene sine. For å få det til å gå rundt i etaten, vil Nav prioritere ned oppgaver som f.eks. oppfølging av sykmeldte.

Stortinget fattet mandag en rekke beslutninger om endringer i flere ytelser. Det fører også til medarbeid for etaten.

– Vi jobber på høygir for å tilpasse våre systemer til nytt regelverk, sa Vågeng like etter at vedtakene var fattet.