Politikk

Trine Skei Grande er EU-motstander – men nå går det mot at Venstre blir et ja-parti

Trine Skei Grande har omtalt EU som en «sosialdemokratisk sump». Nå anbefaler Venstres prinsipprogramkomité at partiet sier ja til norsk EU-medlemskap.

EU-saken har vært en vanskelig sak for Venstre og førte i 1972 til at partiet ble delt i to. Nå foreslår et flertall i programkomiteen, inkludert komitéleder Iselin Nybø, at Venstre sier et klart og tydelig ja til norsk EU-medlemskap.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

Synet på EU har lenge vært en krevende sak for Norges eldste parti. Nå går det mot at Venstre sier ja til norsk EU-medlemskap på vårens landsmøte.

Partileder Trine Skei Grande er den eneste uttalte EU-motstanderen i partiets sentralstyre. Nei til EU har lenge vært en del av den politiske identiteten til Grande, som var medlem av Nei til EUs Kvinnegruppe i 1994.

I 2018 omtalte hun EU som «en sosialdemokratisk sump» i et intervju med Klassekampen, der hun også snakket om hvordan hun følte seg alene som EU-motstander i eget parti.

Høyre har vært det eneste klare ja-partiet på Stortinget siden Ap tonet ned sitt ja-standpunkt i 2017.

Les også

– Klimatrusselen åpner for en ny EU-debatt i Høyre

Ber Venstre si ja til EU

Venstre-statsråd Iselin Nybø leder programkomiteen. Neste uke legger hun frem innstillingen til nytt prinsipprogram.

Men allerede nå bekrefter hun overfor Aftenposten at et flertall i komiteen vil ha et ja til norsk EU-medlemskap (se egen faktaboks om komiteens EU-forslag).

Iselin Nybø

I innstillingen går flertallet på seks, inkludert Nybø, inn for et EU-ja, men at medlemskapet uansett avgjøres i en folkeavstemning.

«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet», heter det her.

Fire medlemmer ønsker derimot en formulering der partiet nøyer seg med å slå fast at EØS-avtalen har tjent Norge godt og at et EU-medlemskap eventuelt avgjøres i en folkeavstemning.

Nybø understreker at striden ikke står om internasjonalt og europeisk samarbeid i seg selv, men om hvordan Norge skal samarbeide.

– Det har vært viktig for komiteen å lage to forslag. Et EØS-forslag som EU-folk kan leve med. Og et EU-forslag som EØS-folkene kan leve med. Men flertallet er jo tydelig på at vi mener at EU er løsningen for Norge på sikt.

– Trygg på at Trine kan leve med forslaget

– Du har en partileder som er klart mot norsk EU-medlemskap?

– Jeg er trygg på at Trine helt fint kan leve med flertallsforslaget, om det blir vedtatt. Vi har virkelig bestrebet å få til et EU-forslag som EØS-folkene kan leve med.

Nybø begrunner ja-standpunktet sitt med at verden står overfor problemer som nasjonalstatene og Norge «ikke har sjanse til å løse alene». Hun peker særlig på klimakrisen og utfordringer knyttet til migrasjon. Samtidig snakker hun varmt om europeiske verdier som en motsats til proteksjonisme, isolasjonisme og nasjonalisme.

Samtidig erkjenner Nybø at norsk EU-medlemskap ikke er en brennhet debatt akkurat nå.

– Skal vi ha en tredje folkeavstemning, må vi som ønsker et norsk EU-medlemskap sørge for at folket er der at de ønsker det. Men ting kan endre seg fort, særlig når EØS-avtalen blir satt i spill, sier Nybø, og viser til økende EØS-motstand på venstresiden.

– EU-medlemskap er ikke veldig populært blant velgerne. Er det noen velgere å hente på dette, da?

– Ja. Det å være et internasjonalt orientert parti og tydelig på at samarbeid er veien videre for Norge – det tror jeg kan slå an blant Venstres potensielle velgere. Det appellerer til sosialliberale sjeler.

– EU viktigere enn noen gang

Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslo, jobber for at landsmøtet skal vedta et så klart og tydelig ja-standpunkt som mulig.

Han peker på at populisme og proteksjonisme er på fremmarsj, mens stormaktene bryr seg mindre om internasjonalt samarbeid.

Hallstein Bjercke

– Liberale partier må være de fremste forsvarerne av internasjonalt samarbeid. De liberale spillereglene for verdensordenene er truet. Da må liberalere i alle land gå sammen og jobbe for å bevare dem.

– Kan Venstre ha en leder som er motstander av EU-medlemskap?

– Venstre bør i 2020 bli det klareste ja-partiet i Norge. Da må vi ha en leder som kan målbære det med tyngde og troverdighet.

– Og Grande har kalt EU for en «sosialdemokratisk sump»?

– Trine har de siste 20 årene uttalt seg mer og mer positivt om EU. Og EU er hverken en sosialdemokratisk sump eller bærer av noen annen politisk ideologi. Det er en demokratisk overnasjonal politisk arena.

EU-saken har vært tema på Venstres landsmøter flere ganger. Aller heftigst var det i 2009 (utenom 1972, se faktaboks). Da tydet alt på at det skulle bli ja-flertall. Men trusler og press mot flere av delegatene ga et knapt nei-flertall.

I et oppslag i Aftenposten 27. april 2009 fortalte flere av delegatene på landsmøtet at de ble presset til å stemme nei i EU-saken.

Alfred Bjørlo, profilert Venstre-ordfører i Stad, satt i programkomiteen i 2009. Han sa da dette til Aftenposten:

– Jeg vet at flere ja-folk har vært satt under press for å stemme nei, og at mange har gitt etter.

Grande taus om EU

Grande ønsker ikke å svare på spørsmål om hun 1) fortsatt er imot EU-medlemskap, 2) hva hun synes om komiteens ja-forslag og 3) om hun mener Venstre kan ha en leder som ikke står fullt og helt på partiets linje i en så symboltung sak for Venstre.

Trine Skei Grande

Hun begrunner det med at hun vil at debatten skal gå fritt før det konkluderes.

I en e-post skriver hun at Venstre har vært en pådriver for at «Norge skal være en del av EUs klimapolitikk og dugnad for flyktninger», og legger til:

«Men den politiske kampen i norsk politikk i dag står vel først og fremst om EØS-avtalen, som er kraftig under press både fra enkelte partier og i deler av fagbevegelsen.»

Les også

Unge Høyre vil ha ny EU-avstemning i neste stortingsperiode

Les mer om

 1. Trine Skei Grande
 2. EU
 3. Venstres landsmøte
 4. Venstre (V)
 5. Iselin Nybø