Politikk

Nye Nav-svar fra Hauglie: Saken mer alvorlig for Hauglie nå, mener SV

– Anniken Hauglie (H) og departement hadde allerede i januar 2019 informasjonen de trengte for å stanse trygdeskandalen, men unnlot å gjøre det, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kom torsdag kveld med svar på seks nye spørsmål fra Stortingets kontrollkomité. Ifølge SVs medlem av komiteen, Freddy André Øvstegård, er saken blitt mer alvorlig for Hauglie etter disse svarene.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kom torsdag kveld med svarene på de seks siste spørsmålene som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt henne om trygdeskandalen.

Øvstegård mener svarene gjør saken mer alvorlig for arbeids- og sosialministeren.

For Øvstegård og komiteen har det vært viktig å avklare når Hauglie og departementet skjønte at trygdeskandalen ikke bare omfattet kortvarige utenlandsopphold, men også langvarige. Til nå har Hauglie insistert på at hun først i slutten av august i år fikk vite dette.

Øvstegård sier Nav Klageinstans gjentatte ganger har forsøkt å si fra om alvoret i saken, og at dette klargjøres tydelig nå i de siste svarene fra Hauglie.

– Det er åpenbart at Nav Klageinstans lenge har prøvd å varsle om at saken er mer alvorlig enn det man trodde på et tidlig tidspunkt og at artikkel 21 i EU-forordningen gjaldt alle former for utenlandsopphold, korte og lange. Likevel ville ikke departementet lytte. Dersom Hauglie hadde lyttet til Nav Klageinstans ville alarmen gått mye tidligere, sier Øvstegård.

– Og flere kunne ha unngått å få sine liv tilnærmet ødelagt. Syv personer ble feilaktig fengslet etter januar 2019, sier han.

Departementet brukte ikke Lovavdelingen

Hauglie bekrefter i brev til kontrollkomiteen torsdag kveld at Arbeids- og sosialdepartementet foretok en selvstendig vurdering av saken allerede i januar 2019, men uten å be Lovavdelingen om råd, hjelp eller assistanse.

Ifølge Hauglies brev ble det i et møte 18. januar 2019, mellom departementet og direktoratet (Nav), tydeliggjort at Nav Klageinstans og direktoratet hadde ulike syn på alvorlighetsgraden i saken.

Les også

Nav om omdiskutert EU-dom: Ser at vi kan ha blitt misforstått

Direktoratet mente at den feilaktige anvendelsen av regelverket kun var knyttet til kortvarige opphold, mens Nav Klageinstans mente saken var mer alvorlig og at den også berørte personer som hadde hatt langvarige opphold i EØS-området.

Hauglie ba derfor direktoratet om å komme med «omforent» vurdering av etatens forståelse av praktiseringen av EUs trygdeforordning. Denne «omforente» vurderingen kom i et brev fra direktoratet seks dager senere, 24. januar 2019.

Freddy André Øvstegård (SV)

Basert på denne vurderingen fra direktoratet foretok så departementet en egen vurdering av Navs praksis og konsekvenser av en endring av praksis. Departementets vurdering og konklusjon var i samsvar med direktoratets syn på saken – og ikke Nav klageinstans’ syn.

– Departementet foretok altså en egen vurdering av saken, men uten å involvere ekspertisen i Lovavdelingen. Og departementet konkluderte feil, sier Øvstegård.

Han mener departementet burde ha innhentet en «second opinion» og at Lovavdelingen hadde vært det naturlige stedet å henvende seg til.

Les også

Trygdeskandalen: En stadig mer ubegripelig sak | Andreas Slettholm

– En helt ny fremstilling fra Hauglies side

Ifølge Øvstegård innebærer torsdagens svar fra Hauglie at hun nå gir en helt ny fremstilling av saken.

– Dette er noe annet enn det Hauglie har sagt tidligere. Til nå har Hauglie sagt at hun ikke visste om alvoret i saken før i august 2019. Nå vet vi altså at allerede i januar 2019 så lå opplysningene på bordet og departementet kunne ha stanset skandalen. Etter januar 2019 ble altså syv personer feilaktig fengslet, sier Øvstegård og legger til:

– Det ser ut til at Hauglie og departementet landet på den mest «behagelige» konklusjonen i januar 2019, nemlig at feilen kun omfattet kortvarige opphold. Dermed slapp man å gå tilbake i tid og granske gamle saker.

Han mener Hauglies rolle kommer i et nytt og mer alvorlig lys med disse svarene.

– Saken er definitivt mer alvorlig nå fordi hennes tidligere forklaringer, om at hun ikke visste om det store alvoret i saken før i august 2019, nå ikke gir mening.

Tirsdag leverte Hauglie et omfattende materiale på i alt 667 sider til komiteen. Av materialet fremgår det at både i 2014, 2015 og 2017 varslet flere avdelinger i Nav til ledelsen om ulik forståelse og praksis av regelverket ved utenlandsopphold.

Torsdag besluttet komiteen at de skal sende enda flere spørsmål til Hauglie.

Tirsdag neste uke skal komiteen fastsette dato for en åpen høring saken. Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) har tidligere sagt at hun trør høringen vil finne sted før jul.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. EØS
  3. Arbeids- og sosialdepartementet
  4. Anniken Hauglie