Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser

Ulf Leirstein blir saksordfører når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal behandle EOS-utvalgets knusende kritikk av PST.

Ulf Leirstein (uavh.) skal lede behandlingen i Stortingets kontrollkomité av EOS-utvalgets knallharde kritikk av PST.

EOS-utvalget skriver i en særskilt melding til Stortinget at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har drevet ulovlig innhenting av store mengder opplysninger om norske flypassasjerer.

– Dette er veldig alvorlig. Vi tar det jo som en selvfølge at politiet selv følger den loven som til enhver tid gjelder, sier Leirstein til NTB.

Han mener PST har fått en kraftig ripe i lakken.

– Det er veldig sjelden EOS-utvalget kommer med denne typen særskilte meldinger til Stortinget, konstaterer Leirstein.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren sitter nå som uavhengig representant i kontrollkomiteen, hvor han har et hovedansvar for saker som berører EOS-utvalget.