Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet

Koronakrisen kan ta kvelertak på den grønne omstillingen. Her er tiltakene regjeringen vil ha på plass for å sikre at tempoet i klimapolitikken holdes oppe.

Statsminister Erna Solberg presenterte torsdag regjeringens forslag til krisetiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien, mens oljeminister Tina Bru (t.v.) lytter til fremleggelsen. Statsministeren varslet samtidig at regjeringen vil komme med en egen tiltakspakke for grønn omstilling.

– Hvis vi ikke gjør noe, så vil det grønne skiftet gå saktere gjennom denne krisen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hennes frykt er at næringslivet ikke skal ha råd til å investere i klima framover.

Koronapandemien får investeringene til å tørke ut, og kriserammede bedrifter tvinges til å konsentrere seg om kjernevirksomhet i stedet for grønn ny teknologi.

– Men det er derfor vi gjør noe, sier Solberg.

– Det er derfor vi faktisk sier vi må ta stegene framover. For dette krever nå politisk fokus.

Les også

Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

Egen tiltakspakke

Torsdag la regjeringen fram nye krisetiltak for olje- og gassnæringen.

Samtidig ble det varslet en tiltakspakke for grønn omstilling. Den legges fram i slutten av mai og skal bidra til at tempoet holdes oppe i klimapolitikken også etter krisen som tiltakene for å slå ned koronaviruset har utløst.

Dette er noen av hovedelementene i pakken:

  • Økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, blant annet for å veie opp for kutt i pengebidragene fra privat næringsliv til forskningsinstituttene. Denne satsingen vil gå over flere år.
  • En styrket satsing på grønn skipsfart. Denne satsingen skal også sikre nye oppdrag til den hardt rammede verftsindustrien langs kysten.
  • En vesentlig styrking av det statlige omstillingsfondet Enova.
  • En strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi. I disse strategiene skal det også ligge midler til konkrete prosjekter.
Les også

«Klimaet blir ikke friskt av korona», skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim

Kraft fra land

Hovedgrepet i tiltakspakken for olje og gass er et løfte om utsettelse på skatteregningen for oljeselskapene. Håpet er at denne utsettelsen skal gjøre det mulig å gå videre med utbygginger på sokkelen som ellers ville stått i fare.

Skattegrepet er primært et tiltak for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien. Men regjeringen mener tiltaket også kan få en positiv klimaeffekt. Forklaringen er at flere av prosjektene som nå står i fare, dreier seg om å bytte ut forurensende gassturbiner på sokkelen med fornybar kraft fra land.

– Når oljeselskapene nå strammer livreima, har vi vært bekymret for at de vil utsette kraft fra landprosjektene, sa barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad da tiltakene ble presentert torsdag ettermiddag.

– Tiltakene regjeringen legger fram i dag, vil gjøre alle prosjekter mer robuste umiddelbart, og det gjelder også prosjektene med kraft fra land, sa han.

Les også

Nasa har finmålt is på Grønland og Antarktis siden 2003: Smelting står for stor andel av økt havnivå

CO2-avgift

En tilleggsbekymring har vært at koronakrisen kan få prisen på klimakvoter til å falle, ettersom redusert økonomisk aktivitet raskt kan føre til overskudd av kvoter i markedet.

Et slikt prisfall vil gjøre det billigere å forurense og dermed svekke bedriftenes insentiv til å satse på utslippskutt.

Hvis kvoteprisen går ned, vil regjeringen derfor forsøke å nulle ut effekten av dette ved å øke CO2-avgiften når denne skal settes for 2021. Regjeringens mål er at den samlede prisen for CO2-utslipp reelt sett skal øke med 5 prosent i året.

Men på dette punktet må regjeringen vente motstand i Stortinget.

– Det er helt uaktuelt å øke CO2-avgiften for norsk industri, sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen da forslaget ble kjent.

– Dette er det siste norske bedrifter trenger nå, sa hun.