Carl I. Hagen i spissen for bompengeopprør

Oslo Frp med Carl I. Hagen i spissen vil tvinge regjeringen til å bruke 100 milliarder oljekroner til å fjerne alle bomstasjoner. – Det vil doble Frps oppslutning, sier Hagen.

Bompenger er et hett tema under Frps landsmøte. Her er partileder Siv Jensen i samtale med partiveteran Carl I. Hagen som nå stiller seg i front for et opprør.

Carl I. Hagen har sendt et personlig forslag til redaksjonskomiteen. Det ble ikke tatt med inn i sin helhet, men partiveteranen varsler kamp for å skjerpe bompengepolitikken ytterligere.

Han vil tvinge frem en avstemning om å bruke 100 milliarder til å slette bompengeselskapenes gjeld under landsmøtets siste dag.

Det var under et av landsmøtets temamøter om samferdselspolitikken, ledet av statsråd Jon Georg Dale og samferdselstalsmann Morten Stordalen, at Hagen reiste seg fra salen og tok regien.

Like før informerte Frps bystyremedlem Peter N. Myhre om at Oslo Frp ønsker at landsmøtet skal vedta å bruke oljemilliarder til å fjerne alle bomstasjoner.

Han viste til at avkastningen på oljefondet var på 738 milliarder kroner i første kvartal.

– Tar vi 100 milliarder kroner, så sletter vi gjelden og alle bomstasjoner, sier han.

Deretter fulgte Carl I. Hagen opp. Han startet med å si at han hadde informert partileder Siv Jensen om hva han nå «tillater seg å si».

Veteranen Carl I. Hagen fronter et bompengeopprør på Frps landsmøte. Her informerer Hagen partileder Siv Jensen om saken i en fortrolig samtale.

– Oljepengene må komme folk til gode

– Vi vil at landsmøtet skal si at Frp skal arbeide for at vi bruker det som er nødvendig av disse ekstraordinære inntektene. Det kan ikke være slik at det ikke skal komme det norske folk til gode i det hele tatt, sier Hagen.

Deretter skisserte han hva landsmøtet skulle dirigere partiledelsen med finansminister Siv Jensen i spissen til å gjøre:

– Først må Siv anmode de tre andre regjeringspartiene om et møte, med pressen på slep, for å justere Granavolden-erklæringen. I møtet må hun foreslå at Norge bruker 100 milliarder kroner for å fjerne alle bomstasjonene.

– Så vil Siv komme ut etter en halv time og si «de andre sa nei». Da dobler vi oppslutningen, sier Hagen, og høstet stor applaus.

– Du er like god, Carl, lød en kommentar.

– Du er som en god vin, lød en annen kommentar fra salen.

En annen karakteriserte Siv Jensens nyhet i landsmøtetalen om å bruke 200 millioner kroner til å rive bomstasjoner som «symbolpolitikk».

Hagen bestemte seg for å lage forslaget i kjølvannet av den voldsomme oppmerksomheten rundt bompengemotstanderne den siste uken.

Hagens forslag viser til det han kaller «uventede ekstra oljeinntekter på 738 milliarder og opprør i befolkningen», og lyder:

Landsmøtet ber Frps landsstyre, stortingsgruppe og statsråder arbeide for å benytte deler av disse uventede ekstrainntektene til å slette gjeld for ferdig og planlagte bompengeprosjekter.

Ifølge samferdselsminister Dale utgjør gjelden på dagens bomfinansierte prosjekter snaue 50 milliarder kroner, og omtrent tilsvarende for planlagte prosjekter. I alt 100 milliarder kroner.

Hagen: Kan bli kaos med bompengelisten

Hagen advarer om at den eksplosive veksten til bompengelistene viser at «det er et opprør i Norge».

– Vi risikerer at vi mister stabilt styringssett. Det kan bli kaos. Det er en fare for demokratiet enkelte steder i landet, sier han.

Carl I. Hagen

Ifølge Hagen virker bompengene «som en beskatning mot bare bilister», og sa at i Oslo «går 98 prosent av bompengene til andre formål enn veier».

Hagen avsluttet med en kontroversiell uttalelse, som høstet stor applaus:

– CO₂ har ingen ting med klima å gjøre.

Resolusjonen om å bruke oljepenger til å fjerne alle Norges bomstasjoner behandles søndag.

Tommel ned fra Listhaug

Redaksjonskomiteen på landsmøtet, ledet av Sylvi Listhaug, tok ikke hensyn til Hagens forslag om å bruke 100 milliarder oljekroner til gjeldssletting.

I en såkalt tidsaktuell resolusjon som ble laget ferdig lørdag ettermiddag, og som danner utgangspunktet for debatten om bompenger søndag, skjerpes Frps bompengepolitikk. Men Hagens forslag om 100 milliarder oljekroner er ikke tatt med.

– Det er skuffende, sier Carl I. Hagen, som likevel vil foreslå i debatten søndag at formuleringen tas inn i resolusjonen. Også flere andre vil ta opp den hansken søndag.

– Så får vi se hva landsmøtet konkluderer med. Det er uansett et bompengeopprør her som ledelsen må ta med seg videre i forhandlinger med de andre delegasjonene fra Granavolden-forhandlingene, sier Hagen.

Les også

Jensen varsler riving av bomstasjoner for 200 millioner

Skjerper bompengekampen

Forslaget til bompengeresolusjon fra redaksjonskomiteen skjerper likevel kampen mot bompenger, sammenlignet med dagens Frp-program.

Her er punktene i resolusjonen:

  • Det er bilistens oppgave å finansiere andre trafikanters transporthverdag i byområdene. Det skal kreves forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og hva man får igjen av bedre veikapasitet i byvekstavtaler.
  • Dagens byvekstavtaler forutsetter null vekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.
  • Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.
  • Frp i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføring av sentrale fylkesveier til staten som riksveier.
  • Frp lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker.
  • Frps landsmøte krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompenger.