Politikk

Mange i Venstre ønsker endringer i ledelsen: Hvem skal ut?

I Venstre er det tydelige forventninger til endringer i Venstres ledertrio. Men hvem som skal ut, er foreløpig usikkert.

De har sittet sammen i ledelsen siden 2012. Men også før den tid hadde de hver for seg lang fartstid fra partiets ledelse.
 • Solveig Ruud
  Journalist

– Vi må få inn yngre folk i ledelsen.

Uttalelsen kommer fra Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

Når han bruker ordet «ledelsen» mener han hele arbeidsutvalget i partiet; altså partileder Trine Skei Grande, nestleder Ola Elvestuen og nestleder Terje Breivik.

– Alle har bikket femti år, og det er ingen tvil om at vi trenger fornyelse når vi får et valgresultatet på 3,8 prosent, sier han.

Konkret nevner han Guri Melby og Sveinung Rotevatn som nye, aktuelle navn som bør inn i ledelsen, men ikke Abid Raja, et navn andre nevner.

– Jeg ville ikke blitt lei meg om han fikk en fremskutt posisjon, men politisk er vi i Unge Venstre mer enige med Guri Melby og Sveinung Rotevatn. De er tydelige radikale stemmer, tydelige i ruspolitikken og flyktningpolitikken, sier han.

På spørsmål om han mener Melby eller Rotevatn nå bør overta etter Trine Skei Grande, svarer han at de begge omtales som fremtidige ledere.

– Det trenger ikke skje over natten. Men hvis man vil forberede et lederskifte, må man bygge opp nye folk i ledertrioen, sier han.

 • Sjekk i hvilke kommuner Venstres gjorde et godt valg. Her finner du partiets ti beste etter årets kommunevalg.
Sondre Hansmark er Unge Venstres representant i Venstres valgkomité. Han forventer en fornyelse i partiets ledelse.

Må flagge om de tar gjenvalg i løpet av noen uker

Hansmark sitter i Venstres valgkomité, som møtes torsdag ettermiddag denne uken. Komiteen skal etter hvert ta stilling til om hele ledertrioen eller bare deler av den skal skiftes ut.

På torsdagens møte vil den trolig sette en frist for når sentralstyrets medlemmer må si ifra om de tar gjenvalg eller ikke. Samtidig får fylkes- og kommunelag en frist til å komme med innspill om hvem de mener bør inn sentralstyret, både i ledelsen og som vanlige sentralstyremedlemmer.

Noen i partiet har allerede uttalt at de mener lederen bør skiftes ut, andre ber om endringer i hele ledertrioen. Det er et utbredt ønske om fornyelse i partiets ledelse. Men hva det betyr i praksis, har ikke valgkomiteen drøftet seg frem til ennå.

– Valgkomiteen som komité har ennå ingen mening om det, sier lederen Per A. Thorbjørnsen til Aftenposten.

Han opplyser at valgkomiteen i oktober/november skal intervjue nye kandidater til sentralstyret.

Les også

Pandatrusselen reddet debatten | Trine Eilertsen

Venstre-ordfører Bjørlo ønsker ny kabal

Etter høstens valg mener Venstre-ordfører Alfred Bjørlo at partiet må se med friske øyne på alt fra den politiske profilen og hvordan partiet fremstår, til partiets frontfigurer.

– Og ikke noe må være låst, sier han.

Han mener derfor at valgkomiteen får en viktig oppgave.

– Vi må legge en ny, helhetlig kabal der man åpent ser på hele sammensetningen av ledelsen, sier Bjørlo.

Han vil imidlertid ikke svare på om det betyr at Venstre må bytte leder.

Sier nå hun ønsker å fortsette

Partileder Trine Skei Grande ga i løpet av valgnatten uttrykk for at hun ønsker å fortsette. Ikke alle er sikre på at dette er hennes endelige svar. Aftenposten har foreløpig ikke fått noen signaler fra Elvestuen og Breivik.

De tre har sittet sammen i ledelsen siden 2012. Men alle har hver for seg lang fartstid i ledelsen av partiet før den tid.

 • Trine Skei Grande har ledet Venstre siden 2010. Hun var nestleder fra 2000–2010 og parlamentarisk leder mens Venstre satt i Bondevik II-regjeringen. Nå er hun også kultur- og likestillingsminister
 • Ola Elvestuen har vært nestleder siden 2008. Nå er han også klima- og miljøminister.
 • Terje Breivik har vært nestleder siden 2012. Fra 2004 til 2112 var han ansatt generalsekretær i partiet.
Abid Raja (t.v.) og Guri Melby (t.h) nevnes som mulige kandidater til å overta etter Skei Grande.
Sveinung Rotevatn sitter ikke på Stortinget i dag, men nevnes likevel som mulig leder i Venstre.

Tre navn nevnes hyppig

Partileder Skei Grande selv har navngitt Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja som aktuelle kandidater den dagen hun går av. Alle nevnes hyppig av folk Aftenposten har snakket med. Noen lanserer også Bjørlo som et mulig navn i en ledertrio.

Som en av Venstres mest populære politikere har Bjørlo sin base i en distriktskommune i Sogn og Fjordane. Rotevatn er fra samme fylke. Han slo gjennom i rikspolitikken som leder i Unge Venstre og satt en periode på Stortinget. For tiden er han statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Melby har hatt en rekke verv lokalt både i Trøndelag og Oslo. Blant annet har hun vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Hun kom inn på Stortinget som vararepresentant for Skei Grande.

Abid Raja er valgt inn på Stortinget fra Akershus og sitter nå både i finanskomiteen og som medlem av Stortingets presidentskap.

Les også

Her griper læreren inn for å stanse Unge Venstre-kampanjen som kunnskapsministeren har godkjent

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Lokalvalg 2019
 2. Trine Skei Grande
 3. Guri Melby
 4. Sveinung Rotevatn
 5. Abid Raja
 6. Unge Venstre