Fikk avslag fra Nav fem ganger

Stig Arne Jonsson (62) er svensken som kan endre reglene for norske dagpenger.

Jonsson (62) var ansatt blant annet med å bygge den internasjonale frøbanken på Svalbard før han mistet jobben ved utgangen av 2008.

Han hadde jobbet jevnlig i Norge siden 1983.

— Vi fikk et papir på at vi kunne søke arbeidsledighetstrygd. Jeg fikk avslag fem ganger fra Nav, før jeg tok saken til Trygderetten og fikk medhold, sier Jonsson til Aftenposten.

Da hadde han vært uten inntekter i mer enn ett år.

— Det var tøft, veldig tøft. Etter hvert fikk jeg 200 kroner dagen fra den svenske staten, men det var trangt, sier Jonsson.

Stig Arne Jonsson (62)

I fjor fikk han jobb en periode igjen, før han siden januar igjen har gått ledig.Nå håper han Efta-domstolens vurdering kan vippe saken i hans favør.

— Jeg synes jo det er rett. Når du jobber i Norge og betaler skatt, så betaler du jo inn penger til trygdesystemet, da er det rart om jeg ikke skulle få noen ting, sier Jonsson.