Opposisjonen sier nei til domstolsreform – anklages for populisme

Ap, Frp, Sp og SV vil blokkere regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser. Oppsiktsvekkende, mener statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

Arbeiderpartiets Lene Vågslid er leder for justiskomiteen på Stortinget. Sammen med Frp, Sp og SV sier hun nå nei til regjeringens forslag om et kutt i antall rettskretser.
  • NTB

De fire opposisjonspartiene, som har flertall på Stortinget, gjør det nå klart at de kommer til å stemme imot hvis regjeringen foreslår en endring i antall rettskretser.

«Vi ber regjeringen om ikke å gjennomføre de planlagte strukturendringene mot stortingsflertallets vilje», skriver partiene i en felles erklæring.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik kaller utspillet underlig.

– Disse partiene avviser altså et forslag som er på høring, før de vet hva regjeringen kommer til Stortinget med, sier han.

– Det er vanskelig å vurdere annerledes enn misforstått populisme.

Drastisk kutt

Den varslede domstolsreformen skal etter planen legges fram for Stortinget i juni.

Bakteppet er et forslag fra Domstolskommisjonen, som i fjor gikk inn for et drastisk kutt i antall tingretter i Norge.

Kommisjonens forslag var å redusere antall rettskretser fra dagens 60 til bare 22 og samtidig halvere antall rettslokaler. Men dette mente regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre var å gå for langt. De tre partiene har i stedet foreslått å beholde alle rettslokalene, men redusere antall rettskretser til 22.

Hver rettskrets vil da få en sorenskriver som får ansvar for flere rettslokaler.

Nei til sentralisering

Opposisjonens bekymring er at reformen vil bety tap av kompetansearbeidsplasser i distriktene og på sikt føre til at tinghus blir stående tomme.

– Med regjeringens forslag holder vi kun på byggene, men ikke innholdet, sier Lene Vågslid, som er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen på Stortinget.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener enigheten er et nederlag for Høyre. Han ber statsminister og Høyre-leder Erna Solberg om å lytte.

– Politiet har de siste årene gjennomgått tidenes sentralisering, nå har vi samlet flertall for å stoppe den samme sentraliseringen av domstolene, sier Vedum.

Avviser sentralisering

Lars Jacob Hiim (H), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, beskylder opposisjonspartiene for ikke å ta hensyn til brukerne.

– Det er oppsiktsvekkende at opposisjonen ønsker å stanse reformen før de i det hele tatt har fått forelagt en sak fra regjeringen, og før høringsfristen er gått ut, sier han.

Høringen varer til 2. juni.

Ifølge Breivik er Venstres mål et domstolstilbud av god kvalitet i hele landet. Han avviser at reformen fører til sentralisering.

– Forslaget sikrer at dagens domstol- og tinghusstruktur blir opprettholdt, og man styrker rettssikkerheten ved at dommere, som kjenner lokalsamfunnet sitt på godt og vondt, kan rotere mellom de ulike tinghusene i regionen sin, sier han.

– Unødvendig

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener den foreslåtte endringen i antall rettskretser framstår som unødvendig.

– Samtidig vil de økonomiske innsparingene være ubetydelige. Det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å iverksette en omfattende reform for norske domstoler, sier han.

SVs justispolitiske talsperson Petter Eide mener regjeringen ikke har lyttet nok til vanlige folks bekymringer.

– Ved å opprettholde de selvstendige domstolene nært der folk bor, tar dette stortingsflertallet folks bekymring og motstand mot sentralisering på alvor, sier Eide.