Reaksjoner mot Støres valg av pressesjef med hemmelig kundeliste

I 2014 fremmet Ap, SV og Sp forslag om at sentrale politikere må opplyse om tidligere oppdragsgivere. Statsminister Jonas Gahr Støre ansatte likevel Kristoffer Thoner fra McKinsey med hemmelig kundeliste.

Daværende Ap-rådgiver Kristoffer Thoner (t.h.) og Ap-leder Jonas Gahr Støre i Nordland i 2019.

Fredag ble Kristoffer Thoner utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK). Han er Støres pressetalsmann og en av de som jobber tettest med statsministeren.

Thoner kom fra stillingen som juniorpartner i det internasjonale konsulentselskapet McKinsey. Han har tidligere jobbet som reporter i TV 2 og som rådgiver i Aps stortingsgruppe i 2019.

I 2014 fremmet blant andre Aps Martin Kolberg, Sps Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen et forslag om at nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

– Manglende åpenhet om tidligere oppdragsgivere samt politiske og næringsmessige interesser hos statsråder og statssekretærer kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet. Bak forslaget ligger det også et ønske om å hindre en utvikling hvor politikken kommersialiseres, het det.

Likevel gjorde ikke statsminister Støre selv noen direkte forsøk på å få innsyn i Thoners kundeliste.

Sps Per Olaf Lundteigen sier at Ap og Sp har hatt en klar linje:

– Kundelisten skal offentliggjøres slik at unødvendig mistenkeliggjøring kan forebygges. Det skal gjelde når Sp kommer i posisjon og ikke bare i opposisjon, sier han.

– Men det gjelder ikke nå?

– Nei. Da har de som bestemmer det et problem, sier Lundteigen.

Ap-veteran Martin Kolberg mener manglende åpenhet kan så tvil om politikkens integritet. Her sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik under LO-kongressen i mai.

Thoner hadde kontakten

Aftenposten har spurt om SMK har bedt McKinsey oppgi Thoners kundeliste gitt den helt spesielle jobben han nå innehar. Eventuelt om i alle fall statsminister Støre alene kan få se kundelisten.

– SMK har ikke hatt noen egen kontakt med McKinsey om dette, det er jeg som har hatt dialogen med min tidligere arbeidsgiver. Det jeg har fått anledning til å si, er at jeg det siste året har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge.

– Prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa, skriver Thoner i en e-post via SMKs kommunikasjonsavdeling.

At Ap-leder og statsminister Støre rekrutterer en av sine nærmeste medarbeidere fra et konsulentselskap med tidvis dårlig rykte blant fagforeninger, finner flere overraskende.

At Støre i tillegg ikke vet og heller ikke har forsøkt å få vite hvem Thoner har jobbet for og hvilke bindinger han har, oppfatter sentrale aktører som et problem. Selv om Støre åpenbart ikke har problemer med det.

Frustrasjon på Youngstorget

Hele saken har etter det Aftenposten kjenner til skapt frustrasjon og hoderysten blant sentrale personer i Ap og LO.

Men i og med at utnevnelsen har skjedd, er det svært lite som kan sies eller gjøres uten at det vil bli tolket som et mini-opprør mot statsministeren. Med dagens elendige meningsmålinger kvier de fleste Ap-medlemmene seg for alt som kan oppfattes som angrep på Støre-regjeringen.

En sentral kilde på Youngstorget, hovedkvarteret til både Arbeiderpartiet og LO, sier at i det minste bør statsministeren vite hvilke bånd medarbeiderne har til næringsinteresser. Det ville fjernet noe av ubehaget som følger av hemmeligholdet.

Men det er lite håp om å nå frem hos McKinseys hvis Støre skulle forsøke seg nå. På hjemmesidene lover selskapet kundene fortrolighet.

– Vi forsvarer strengt informasjon som vi har fått, heter det.

– Må vurderes fra sak til sak

Statssekretær Kristoffer Thoner bekrefter hemmeligholdet via SMKs kommunikasjonsstab:

– Som jeg før har påpekt, er jeg pålag taushetsplikt om hvilke klienter jeg har jobbet med av min tidligere arbeidsgiver. Jeg skulle ønske jeg kunne opplyse om hvilke klienter jeg har jobbet med, men jeg er opptatt av å holde det jeg lovet, skriver han.

Thoner sa opp jobben i McKinsey timer før utnevnelsen. Om muligheten for interessekonflikt, svarer han:

– Akkurat slik alle andre i forvaltningen må gjøre, vil jeg på vanlig måte vurdere min habilitet fra sak til sak. Jeg har snakket om habilitetsreglene med embetsverket på Statsministerens kontor, og jeg har opplyst om hvilke områder prosjektene jeg har jobbet med handlet om.

Det er den enkelte som skal avgjøre egen habilitet. At arbeidsgiveren må ha tillit til den enkeltes vurdering er ikke noe som gjelder bare for meg, men for alle. Det er ingen arbeidsgiver som kan ha full oversikt over en medarbeiders mulige bindinger. Det er flere ting som kan gjøre en person inhabil i ulike saker, ikke bare tidligere kunder, men også for eksempel vennskap, slektskap og frivillige verv. Jeg vil være bevisst på dette i mitt arbeid, sier Thoner.

Listhaug nektet

Da Sylvi Listhaug i 2014 gikk rett fra PR-byrået First House til jobben som landbruksminister, var opposisjon kritisk og krevde innsyn i kundelisten. Det nektet Listhaug og First House.

Etter at også sivilombudet ba om at kundelisten skulle offentliggjøres, offentliggjorde Solberg-regjeringen til slutt hvilke offentlige kunder Listhaug hadde hatt.

Statsministerens kontor har generelt strenge regler for å sikre uavhengighet og integritet i den politiske staben.

Ingen i norsk samfunnsliv var i tvil om hvor Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategi i LO , kom fra og hans politiske ståsted. Harsvik har vært både statssekretær, politisk rådgiver, møtt som vararepresentant på Stortinget for Ap og er en flittig skribent i samfunnsdebatten.

Han har LO- og Ap-etiketter klistret på hele kroppen. Men Harsvik måtte si opp stillingen og kutte de formelle båndene til LO for å kunne tiltre Støres stab.