Stortingets direktør: – Kan bli aktuelt å kreve tilbakebetaling

Stortingets direktør Kyrre Grimstad ser alvorlig på kritikken fra Riksrevisjonen. Han lover at de umiddelbart vil følge opp revisjonens anbefalinger.

Stortingsdirektør Kyrre Grimstad sier at han tar Riksrevisjonens kritikk på alvor.

Torsdag la Riksrevisjonen frem sin knusende og omfattende gransking av godene Stortinget gir til landets øverste tillitsvalgte. Der fremkommer det blant annet at mange politikere urettmessig har fått store etterlønnsutbetalinger de ikke har hatt rett på.

– Når det gjelder enkeltsakene som er omtalt i rapporten, vil vi umiddelbart ta kontakt med hver enkelt representant for å få en endelig avklaring så raskt som mulig, sier Kyrre Grimstad til NTB.

Stortingsrepresentanter som går ut av Stortinget, kan søke om fratredelsesytelse i inntil tre måneder, etterfulgt av etterlønn i inntil tolv måneder. Fra 2013 til 2021 fikk 163 personer slike ytelser. En tredjedel av disse fikk utbetalt for mye.

61 representanter som har fått utbetalt for mye eller hvor forholdet er uavklart, har ikke informert om alle relevante inntekter eller andre forhold som har betydning for utbetalingen.

– Kan det bli aktuelt å kreve tilbakebetaling?

– Hvis Riksrevisjonens og vår saksbehandling viser at noen har fått utbetalt for mye, vil det bli aktuelt å kreve tilbakebetaling, sier Grimstad.

– Vil umiddelbart ta grep

Kyrre Grimstad tok over som stortingsdirektør 21. desember i fjor, etter å tidligere ha vært assisterende direktør.

I Riksrevisjonens rapport som kom torsdag, får Stortingets administrasjon kraftig kritikk. Riksrevisjonen mener at de har gitt til dels mangelfull, misvisende og feil informasjon og veiledning til representantene om fratredelsesytelse og etterlønn. Samtidig mener de at administrasjonen har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte.

Grimstad sier at Stortingets administrasjon ser alvorlig på kritikken som fremmes av Riksrevisjonen.

– Det overordnede er at vi har hatt mangelfulle systemer og rutiner. Det går på forvaltningen av regelverket og kontrollsystemene internt, og det går også på vårt opplegg for informasjon og veiledning om regelverket, sier han.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Grimstad.

Stortingsdirektøren understreker at de allerede har begynt med arbeidet.

– Vi har de siste årene vært oppmerksomme på svakhetene, og har gjort en rekke tiltak for å rette på regelverket og å styrke forvaltning og intern kontroll, sier han, og fortsetter:

– Riksrevisjonens undersøkelse gjelder for perioden frem til 2021, og mye har skjedd med dette etter 2021.

Skal rydde opp

Grimstad var assisterende stortingsdirektør før han i desember i fjor tiltrådte som administrerende direktør.

– Hvilket personlig ansvar har du for at dette har kunnet skje når du har vært en del av Stortingets ledelse siden 2018?

– Jeg har vært en del av ledelsen ved Stortinget i en del år, men jeg vil vise til at jeg nylig ble utnevnt som stortingsdirektør med mandat for å stå for opprydningen på Stortinget. Det er en stor oppgave, men jeg er klar for å gjøre det som trengs.

Rapporten til Riksrevisjonen skal nå behandles av Stortinget.

– Det er avgjørende for tilliten til Stortinget at befolkningen kan være trygge på at det er gode systemer og rutiner for forvaltning av ordningene, og at kritikkverdige forhold avdekkes og ryddes opp i. Dette tar administrasjonen et ansvar for, og det er allerede tatt grep for å bedre vår forvaltning av ordningene og vår informasjon til stortingsrepresentantene om hvilke regler som gjelder, sier Grimstad.