Pensjonisters yngre ektefeller reiser billigere enn studenter, selv om de jobber

Er du i full jobb, men gift eller samboer med en alderspensjonist, får du langt bedre rabatter enn studenter når du reiser med tog, buss og trikk sammen med partneren din. Nå innrømmer Samferdselsdepartementet at det er behov for en gjennomgang av rabattordningene.

Einar Lonstad (70) og samboer Torill Gran Larsen (63) tar gjerne t-banen sammen, men vil ikke betale samme pris.

De som tror at alle studenter reiser for halv pris på toget tar feil. Det gjør også de som tror at det kun er pensjonister og uføretrygdede som får honnørrabatt.

For det første får ikke studentene mer enn 25 prosents rabatt på NSBs ordinære priser. For det andre gjelder ikke denne rabatten på enkeltbilletter innenfor Ruters takstområde, altså i Oslo og Akershus.

Men er du over 67 år, får du halv pris over alt. Og honnørrabatten gjelder ikke bare deg, men også ektefellen eller samboeren når dere reiser sammen. For en togtur mellom Oslo og Bergen utgjør dette et par hundrelapper. Med andre ord er det f.eks. mange kvinner i 50— og 60-årene - og noen yngre enn det også - i full jobb som kan reise billig kollektivt fordi ektefellen har passert den magiske 67-årsgrensen.

Det er jo ikke uvanlig at menn har yngre koner. Men i motsetning til da regelverket ble innført, er det langt vanligere enn før at de ikke jobber.

Lurer du på hva du skal stemme? Ta valgomaten for Oslo.

- Undergraver honnørrabatten

— Det hører jo ingensteds hjemme at jeg skal betale barnebillett. Vi er oppegående begge to, så det synes jeg er helt unødvendig, sier Torill Gran Larsen.

Hun er 63 år og jobber som selvstendig næringsdrivende. Men som samboer med Einar Lonstad på 70, kan hun også benytte seg av honnørrabatt. De tar gjerne t-banen sammen, men Larsen betaler alltid full pris. Hun tror mange benytter seg av rabattordningen uten å trenge den.

— De fleste som ser muligheten til å spare litt gjør nok det. Det er selvfølgelig helt riktig at de som er ledsagere til blinde og andre som kan ha behov for hjelp får det. Men han trenger jo ikke hjelp, smiler Larsen.

Samboer Einar Lonstad, som også er leder for Pensjonistpartiet, er helt enig i at ordningen er gammeldags.

— Vi kjemper selvfølgelig for at pensjonister som har opparbeidet seg slike goder gjennom et langt arbeidsliv skal ha honnørrabatt. Men å gi det til friske samboere og ektefeller i arbeid tror jeg kan bidra til å undergrave hele ordningen, sier Lonstad.

Hvilket parti er du mest enig med? Ta vår nasjonale valgomat.

Titusener kan reise billig med ektefelle/samboer

Tall fra Nav viser at det ved utgangen av fjoråret var omlag 62.400 personer under 67 år og ikke uføretrygdet, og som samtidig var gift eller samboende med en alderspensjonist over 67 år. Noen av dem kan likevel være pensjonert, siden det innbakt i disse tallene er AFP-pensjonister (7.600) og ca 9.500 som mottar alderspensjon.

Likevel er det altså noen titusener som har mulighet for å få seg en togtur til halv pris hos NSB eller Ruter. Det kan ikke studenter. I bestefall kan de få 40 prosent hvis de kjøper månedskort. Eneste trøst er at de får halv pris på flytoget.

— Dette viser at det er på høy tid med en gjennomgang av taks- og rabattordningene i kollektivtrafikken, uten at jeg vil si noe mer om hva som blir våre anbefalte endringer, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Det hører jo ingensteds hjemme at jeg skal betale barnebillett. Vi er oppegående begge to, så det synes jeg er helt unødvendig, sier Torill Gran Larsen. Her med samboer Einar Lonstad (70).

Har varslet en gjennomgang

Han forteller at det også florerer svært ulike definisjoner av barn og unge i ulike kollektivselskap og at «bildet er uryddig».

I «Handlingsplan for kollektivtrafikk» varsler Regjeringen en gjennomgang og vurdering av mulige endringer. Men der nevnes hverken ektefellerabatten eller forskjellene på deres og studentenes rabatt spesifikt. Men det sies at en aktuell problemstilling å vurdere, er om honnørrabatt «fremdeles skal gjelde i rushtiden alle steder, eller om kapasiteten i kollektivtransportsystemene kan utnyttes bedre».

Aarset opplyser at ektefellerabatten ble vurdert på slutten av 70-tallet. Og den gang ble konklusjonen at en «opphevelse av ektefellerabatten ville virke urimelig» på grunn av lav yrkesaktivitet for gifte kvinner. Han vet ikke hvor lenge rabatten har eksistert, annet enn at den har vært der lenge.

— Jeg tror det er andre rabattordninger som er mer fornuftig, sier han. Men han er usikker på «hvor mange som benytter seg av en ordning som mange kanskje opplever for god til å være sann».

På konkret spørsmål om ordningen vil bli fjernet, svarer han slik:

— Jeg vil ikke uttale meg bastant om akkurat denne ordningen, fordi vi nå ser på alt og må vurdere totalbildet.


Pensjonistforbundet: Hjelp gjerne studentene, men ikke ta noe fra oss

Studentene krever minst femti prosent rabatt på all kollektivtrafikk. Det har ikke Pensjonistforbundet noe imot, men ønsker ingen endringer i de eldres rabatter.

— For oss er det et poeng at studentene kommer seg rundt i de kommunene og fylkene de bor i. Og fordi studenter har et presset budsjett, må det være gode rabattordninger, sier Therese Eia Lerøen, leder i Norsk studentorganisasjon. Hun vil ikke kommentere pensjonistenes ektefellerabatt.

— Vi representerer studentene, og for oss er det et poeng at de som er studenter, har gode kollektivordninger der de bor. Hun mener rabatten studentene får, minimum må være 50 prosent og gjelde alle studenter uavhengig av alder.

Honnørrabatten er kjempet frem at Pensjonistforbundet og startet som en prøveordning på jernbanen i 1957. Nyvalgt leder Jan Davidsen forsvarer dagens rabatt for folk over 67 år og deres ektefeller med at pensjonistene har lavere inntekt enn de hadde da de var i jobb, at mange eldre ikke er like mobile som tidligere og at det ikke er så lett for alle å kjøre selv.

— Når er det jo i tillegg et miljøperspektiv: Det er viktig at man reiser kollektivt, sier han.

— Så derfor bør også pensjonistenes yngre ektefeller beholde sine goder?

— Det er ikke bare et gode, det er en samfunnsnyttig ordning, sier Davidsen som mener det vil være rettferdig om studentene får det samme.