– Det gjelder å komme seg ut mens man har muligheten. Vi slakter ut nå for å få råd til å betale regningene.
Kristian Hovde betrakter de rundt 30 kyrne og oksene som står i en egen innhegning på Hovde gård i Brummunddal.
I 19 år har han drevet denne gården. Hovedinntekten hans kommer fra storfeproduksjon.
For tre år siden gikk de i gang med å bygge et nytt storfjøs til 17 millioner kroner. Planen var at de 630 kyrne, oksene og ungdyrene skulle flytte inn dit.
Nå har han i stedet meldt alle dyrene inn til slakt.

Kristian Hovde har vært storfebonde i 19 år. Nå er han en av rundt 50 bønder som truer med å legge ned.

Årets jordbruksoppgjør begynte med et historisk høyt krav fra bøndene. Onsdag kommer statens tilbud. Storfebonde Kristian Hovde sender alle dyrene sine til slakt dersom ikke staten innfrir.

– Vi sender dem fordi vi trenger penger. Vi har en kostnadsvekst som har tatt fullstendig av, og ingen signaler fra regjeringen. Det er et forsøk på å overleve, sier Hovde.

Flere gjør som ham. Ifølge de største slakteriene i landet, Nortura, Fatland og Furuseth, har rundt 50 bønder meldt inn hele besetningen til slakt den siste tiden. Bøndene befinner seg hovedsakelig på Østlandet, og flest er i Innlandet fylke.

Les hele saken med abonnement