Høyre skjerper språkbruken om Stoltenberg-middagene: Mener «tilliten til det politiske systemet i Norge» er i spill.

Høyre-nestleder Tina Bru advarer om at det gis inntrykk av at «mye makt sentraliseres til samme eksklusive middagsklubb, nære vennegjeng eller elitenettverk».

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre på Utøya sommeren 2021.

Er Nato-sjef Jens Stoltenbergs tette bånd til både Ap og statsminister Jonas Gahr Støre til hinder for at han kan bli Norges nye sentralbanksjef?

Stoltenberg er én av to reelle søkere på stillingen, som blir ledig i februar. Den andre er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Tirsdag kom vurderingen til Justisdepartementets lovavdeling. Utgangspunktet er forvaltningsloven. Den beskriver hva som må til før offentlige tjenestemenn blir inhabile som følge av vennskap, slektskap eller andre «særegne forhold».

Lovavdelingen mener Stoltenbergs forhold til Ap og Støre ikke gjør ham inhabil til å behandle saker som sentralbanksjef.

De kan likevel ikke utelukke at den tidligere statsministeren vil være inhabil i enkelte situasjoner som sentralbanksjef.

Les også

Noen har spist middag sammen

Høyres Tina Bru advarer mot at det gis inntrykk av at «mye makt sentraliseres til samme eksklusive middagsklubb, nære vennegjeng eller elitenettverk».

Lovavdelingen har ikke vurdert krav om bankens uavhengighet

Samtidig presiseres det at de ikke har vurdert sentralbanklovens bestemmelser om bankens uavhengighet fra regjering og storting.

Ei heller vil de si noe om «de hensyn og formål som ligger bak reglene i sentralbankloven, tilsier at bestemte søkere bør eller ikke bør utnevnes til stillingen som sentralbanksjef».

I et internt notat fra Finansdepartementet, som også ble offentliggjort tirsdag, heter det at man antar at disse vurderingene er av ikke-rettslig karakter.

«Stoltenberg er ikke omfattet av disse forbudene. En vurdering av om den uavhengighet fra regjering og storting som disse bestemmelsene skal sikre, er tilstrekkelig ivaretatt dersom Stoltenberg ansettes, er derfor i utgangspunktet ikke en rettslig vurdering, men momenter som eventuelt kan inngå i vurderingen av om Stoltenberg bør ansettes i stillingen som sentralbanksjef», heter det der.

Det er det delte meninger om på Stortinget.

Det er regjeringen som utnevnes sentralbanksjef. Den trenger ikke flertall i Stortinget bak beslutningen. Men både Venstre og SV har gått ut og sagt at lovavdelingens vurdering ikke endrer deres syn på saken. De er fortsatt motstandere av at Stoltenberg ansettes.

– Slik jeg ser det, endrer ikke dette min konklusjon. Stoltenberg bør ikke få denne jobben. En tidligere statsminister i den posisjonen vil kunne skape tvil om rollen til sentralbanken, og det er uheldig at viktige stillinger i samfunnet går til en indre krets av samfunnstopper, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til DN.

Høyre skjerper kritikken

Aftenposten har spurt Høyre om hva de synes om at Norge snart kan ha Jonas Gahr Støre som statsminister, Stoltenberg som sentralbanksjef og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som riksrevisor. De var alle sentrale i Stoltenbergs andre regjering.

Tidligere Ap-statsråd Schjøtt-Pedersen overtok som riksrevisor ved årsskiftet. Han overtok etter tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss.

Finanspolitisk talsperson Tina Bru, som også er andre nestleder i partiet, svarer for Høyre. Hun har tidligere sagt at det hersker for mye tvil rundt en utnevnelse av Stoltenberg som ny sentralbanksjef til at det vil være en klok avgjørelse.

Nå skjerper hun språkbruken betydelig. Til Aftenposten svarer hun:

– Jeg håper og legger til grunn at hele denne prosessen foregår på en ryddig måte, men sakene i pressen de siste dagene og timene gir et inntrykk av at mye makt sentraliseres til samme eksklusive middagsklubb, nære vennegjeng eller elitenettverk. Det er uheldig og kan åpenbart være med på øke den opplevde avstanden mellom velgerne og de som styrer. Det igjen kan dessverre skade tilliten til det politiske systemet i Norge.

– Bare måten det stilles spørsmål ved om disse vennemiddagene har vært uryddige, viser med all tydelighet hvor vanskelig det kan bli med Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef. Vi har ikke råd til å rokke ved tilliten og uavhengigheten til en så viktig institusjon som Norges Bank, legger hun til.

Hun mener uavhengigheten til sentralbanken krever et helt særskilt vern.

– Det må absolutt være mulig for toppolitikere å bruke sin kompetanse i nye jobber, sier hun og viser til at flere tidligere politikere fra begge sider i politikken er blitt blitt statsforvaltere eller ledere i offentlige direktorater og etater. Da blir jobben deres å følge opp og gjennomføre det storting og regjering bestemmer.

– Jobben som sjef i Norges Bank er noe helt, helt annet. Det må aldri kunne herske tvil om at sentralbanken generelt, og ved fastsettelse av renten spesielt, handler uavhengig av partipolitikken.

To middager hos Brundtland

Aftenposten omtalte søndag at Jens Stoltenberg deltok på en privat middag 3. januar i fjor hjemme hos Knut Brundtland, hvor sentralbanksjef-stillingen var tema.

«Stillingen som sjef i Norges Bank ble nevnt på middagen den 3. januar», skrev Stoltenbergs rådgiver Sissel Kruse Larsen i en SMS til Aftenposten.

Meglertoppen Brundtland er sønn av tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland, og er en nær venn av både Stoltenberg og Støre.

På middagen deltok også oljefondssjef Nicolai Tangen. Fondet han leder, ligger under Norges Bank, og sentralbanksjefen er fondets styreleder. Tangen er en venn av Brundtland.

Mandag omtalte TV 2 nok en middag hjemme hos Brundtland. Denne var tilbake i mai i fjor. Her deltok Tangen og Støre, men ikke Stoltenberg.

«Jeg ble i mai i fjor invitert hjem til Knut Brundtland til en uformell middag med Nicolai Tangen. I samtalen kom temaet om eventuell ny sentralbanksjef opp, og Stoltenbergs navn ble nevnt av Tangen, men ikke diskutert. Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon, ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om», skriver Støre i en e-post til TV 2.

Begge middagene skjedde flere måneder før Øystein Olsen offisielt varslet sin avgang som sentralbanksjef. Han går av neste måned.