Politikk

Frp foreslår forbud mot burka og niqab på offentlig sted

Fremskrittspartiet vil foreslå forbud mot heldekkende hodeplagg som burka og niqab i det offentlige rom.

– Vi vil neste uke legge fram et forslag i Stortinget om å forby bruk av heldekkende hodeplagg i det offentlige rom for å frigjøre kvinnene fra undertrykkelse og totalitære tanker, sa partileder Siv Jensen i sin tale til partiets landsstyre lørdag.

Hun understreket at bruk av slike hodeplagg ikke handler om valgfrihet for kvinner, men om at kvinnene ikke har noe valg.

– Kvinner som lever i et frihetselskende land, skal slippe denne type tvang, sa Jensen.

Hun varslet også et forslag om innstramning i kriteriene for å få norsk statsborgerskap, og slo fast at dagens regler etter Frps mening er for liberale.

Jensen vil at alle som vil ha norsk statsborgerskap må gjennom en verditest.

– Vi må nekte statsborgerskap til dem som undergraver norske verdier. Det dreier seg om at norske statsborgere må være en del av det norske samfunnet, sa hun.

Les mer om

  1. Politikk