Folkevalgte fra både høyre og venstre vil ha republikk

Stortingsrepresentanter fra fem ulike partier stiller seg bak et grunnlovsforslag om å avvikle monarkiet i Norge.

Forslaget ble fremmet onsdag av Solfrid Lerbrekk fra SV.

Blant dem som stiller seg bak, er hennes partifelle Kari Elisabeth Kaski, samt Anette Trettebergstuen, Åsmund Aukrust og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet, og Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Jon Gunnes fra Venstre.

– Det er urettferdig at makt skal arves. Det er lite demokratisk og passer heller ikke i et moderne samfunn, sier Lerbekk.

Ikke kritikk av kongehuset

SV fremmer derfor grunnlovsforslag som en del av en større pakke.

– Vi vil utrede alternativ styringsform og ha folkeavstemning om republikk, sier Lerbekk, som samtidig understreker at forslaget ikke innebærer en kritikk av kongefamilien.

– Vi har en fin og populær kongefamilie i dag, og det er vi glade for. Men det er ikke en selvfølge at kongefamilien har så høy oppslutning blant folket, bare se til Sverige eller andre europeiske land, sier SV-representanten, som også er glad for at representanter fra nesten hele det politiske spekteret har stilt seg bak forslaget.

– Det viser at flere enn bare oss er interessert i å ta den prinsipielle diskusjonen om et demokratisk valgt statsoverhode i stedet for at det skal gå i arv.

Skjerpet ordlyd

På sitt landsmøte i helgen skjerpet Venstre ordlyden i sitt prinsipprogram der partiet går inn for republikk.

Et lignende forslag var oppe til behandling i Stortinget i januar i fjor. Men stortingsflertallet så ingen grunn til å endre Norges styreform, og bare 36 representanter stemte for å avvikle monarkiet.