Unge som kommer i jobb, skal få nytt skattefradrag, mener Høyre

Unge under 30 år som får fast jobb, bør få et ekstra skattefradrag. Det vedtok Høyres landsmøte i helgen. – Spinnvilt, sier Aps Rigmor Aasrud.

Linda Hofstad Helleland har ledet Høyres programkomité. Den har i helgen fått vedtatt jobbskattefradrag for unge under 30 år.

Høyres landsmøte har gått inn for å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstagere under 30 år.

– Det å stimulere til at flest mulig ønsker å komme seg i fast jobb, det er noe av det viktigste vi gjør. Vi ser jo forskjellene på dem som er innenfor og utenfor arbeidslivet.

Det sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun har ledet partiets programkomité og er glad for at et enstemmig landsmøte sluttet opp om forslaget.

Hun poengterer at det er viktig å unngå at ledigheten biter seg fast blant unge, både av hensyn til de unge og samfunnet.

– Vi har stor tro på at dette vil være et forslag som vil stimulere flere unge i jobb, sier hun.

Helleland viser til at sysselsettingen steg i Sverige etter at de innførte et tilsvarende fradrag.

– Du ser for deg at absolutt alle under 30 år som er i jobb, skal få dette fradraget?

– De som er i fast jobb, presiserer hun og viser til at skattefradraget skal gis unge som «kommer i fast ordinært arbeid».

Usikker på hvor stort fradraget bør være

– Hvem er det dere ønsker å friste inn i fast jobb med dette forslaget?

– Hvis du for eksempel har avbrutt utdanningen din og tar deg en jobb innen handel, service eller reiseliv og jobber fast, så skal du få skattelettelse, sier hun.

Hun sier det er for tidlig å anslå noe om hvor stort fradrag hun ser for seg. I Sverige gis det fradrag på 1000 kroner i måneden. Helleland antyder at det er i meste laget, og at mener man kan starte lavere og heller trappe opp fradraget over tid.

Mener det har fungert i Sverige

På spørsmål om det er målrettet å gi alle unge skattelettelser for å gjøre noe mange uansett vil, svarer hun slik:

– Vi ser at det har fungert andre steder, så det er noe også vi har lyst å prøve ut, sier hun.

– Men trenger man motivere studenter med ferdig mastergrad og unge med ferdig fagbrev til å komme i fast jobb? Trenger de skattelettelser for å få lyst til det?

– Det vi er alvorlig bekymret for, er at for mange faller ut av skole, utdanning og arbeidsliv og blir en del av de statistikkene vi ikke vil at de skal bli, sier hun.

Hun trekker inn at Høyre derfor også går inn for «utdanningsstillinger» der man med lavere lønn kan gå rett inn i en stilling uten å ha fullført skolegang.

– Vil ikke forskjellene mellom dem som har fast jobb og dem som ikke har det øke med et slikt fradrag?

– Fra Sverige har vi lært at det har motsatt effekt: Enda flere blir motivert av at man får mer penger inn på konto hver måned. Motivasjonen for å komme seg i jobb blir sterkere, sier hun.

Rigmor Aasrud, som her viser frem Aps alternative budsjett, går hardt ut mot Høyres forslag.

«Helt utrolig»

– Dette er spinnvilt, usosialt og uforståelig.

Det er den første reaksjonen fra Ap på Høyres vedtak.

– I en situasjon med rekordhøy ledighet så mener Høyre altså at problemet er at folk ikke er motivert nok til å jobbe, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud.

Hun kommenterer saken i en e-post.

Aasrud mener det er «helt utrolig» at Høyre «har så store ideologiske skylapper» at de trolig vil bruke milliarder av kroner på dem som allerede er i jobb, i stedet for å stille kraftigere opp for dem som ikke er det.

– Uansett hva som er spørsmålet, virker det som om skattekutt skal være svaret for Høyre. Vi burde mye heller satse på tiltak vi vet virker, sier hun.

Hun ramser opp tettere oppfølging for å få unge i jobb, fagopplæring, lønnstilskudd og opprusting av helsetilbud til psykisk syke.

– Og til syvende og sist må fellesskapet stille opp med en jobbgaranti for unge uføre, sier hun.

Ap-politikeren viser til at bl.a. Sysselsettingsutvalget har avvist et jobbskattefradrag fordi det ble svært kostbart. Det var ikke spesielt innrettet mot unge.

Sanner går i gang med jobben

Finansminister Jan Tore Sanner (H) opplyser at han vil sette i gang et arbeid for å konkretisere vedtaket fra landsmøtet.

– Jeg vil se på en innretning mot unge, sier han.

Selv om Helleland uttaler at fradraget skal gå til fast ansatte, er dette ifølge Sanner ikke noe Høyre har avgjort ennå.

– Vi vil se på ulike modeller. Kanskje skal det rettes særlig inn mot dem med lave inntekter, sier han og antyder at skattefradraget ikke trenger å være likt for alle.

– Men det er viktig å si at dette er ett av flere tiltak for å få unge i jobb, understreker finansministeren.

Forslaget med jobbskattefradrag for unge har vært en kampsak for Unge Høyre på mange landsmøter. Venstre har tidligere gått inn for noe lignende, men uten å knytte et jobbskattefradrag til bestemte aldersgrupper.