Rødt mener forsvarsavtalen med USA kan være i strid med Grunnloven

I forsvarsavtalen med USA sier Norge fra seg både rett til straffeforfølging og kontroll av militære fartøy. Det kan stride med Grunnloven, mener Rødt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I avtalen åpnes det for såkalt omforente områder, der USA kan sette opp infrastruktur de får bruksrett for på fire norske militærbaser.

– Regjeringen vil åpne for det som i praksis er amerikanske militærbaser på norske flyplasser. Det kan medføre en drastisk økt fare for at disse områdene i Norge blir militære mål i en eventuell konflikt mellom USA og Russland, sier Moxnes og legger til at avtalen tvert bryter med norsk basepolitikk, noe regjeringen har avvist at den gjør.

Moxnes mener avtalens punkt om å frafalle førsterett til å straffeforfølge amerikanske styrker i Norge kan undergrave norsk suverenitet.

Kan slippe unna straffeforfølging

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.) på presentasjonen av forsvarsavtalen med USA Foto: Berit Roald / NTB

I avtalen påpekes det at Norge likevel kan straffeforfølge amerikanske soldater i mer alvorlige saker, men da må Norge informere USA om dette innen 30 dager etter å ha fått varsel om hendelsen.

I straffesaker der amerikanske styrker har forlatt Norge, sier regjeringen derimot fra seg retten til å straffeforfølge i Norge.

«Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende skal ikke rettsforfølges in absentia uten etter samtykke», heter det i avtalen.

– Vi trenger klare svar på hva skjer hvis amerikansk personell dreper, bortfører, voldtar eller overvåker nordmenn ulovlig? Hvilken adgang har norske myndigheter til å etterforske og straffeforfølge? spør Moxnes.

Han sier videre at når Norge også sier fra seg retten til å kontrollere USAs militære fartøyer i Norge, er det tvil om saken kan vedtas av Stortinget uten å endre Grunnloven. Det vil kreve to tredelers flertall.

SV vender tommelen ned

SV-leder Audun Lysbakken kritiserer også avtalen regjeringen har lagt frem.

– SV sier nei til denne avtalen. For norsk sikkerhet er lav spenning i nord det viktigste. Det oppnår vi gjennom et sterkt nasjonalt forsvar og tydelig norsk tilstedeværelse i nord. Å invitere amerikanerne inn med stadig større tilstedeværelse bidrar til det motsatte, sier Lysbakken.

SV-lederen sier han frykter avtalen kan uthule basepolitikken ytterligere.

– Avtalen kommer etter at regjeringen har godtatt utplassering av både US Marines og amerikanske bombefly i Norge. Derfor frykter vi at den vil bidra til å tilrettelegge for mer av dette, og det kan SV ikke være med på, sier Lysbakken.

Ligger an til flertall

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier avtalen er viktig.

– I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen er det betryggende å styrke båndet til vår nærmeste allierte. Det motsatte ville vært uansvarlig sikkerhetspolitikk, sier han.

Ettersom også Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde gikk ut og sa at partiet støtter avtalen, ligger det an til at den får flertall i Stortinget.

Så sant ikke Rødt får støtte i at den er grunnlovsstridig.