Ap vil utdanne lærere, helsefagarbeidere og ingeniører over hele landet

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet landsmøtet i Ap med et løfte om at det skal bli lettere å ta utdanning der folk bor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket til landsmøte via nettet og møtte mediene på fortauet etter talen.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

– Vi trenger en utdanningspolitikk for hele Norge. Den hodeløse nedleggelsen av høyskolen på Nesna i Nordland viser at her trengs nasjonal politikk, nasjonal styring, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i landsmøtetalen sin.

Partiet mener at dette vil motvirke sentralisering.

En slik bred satsing på yrkesutdanning i distriktene, var det mest konkrete i partilederens 40 minutter lange åpningstale til landsmøtet. En tale som ble formidlet digitalt til de 300 delegatene, som stort sett satt hjemme.

Støre innrømmet at han savnet applausen og kontakten med publikum. Vanligvis er det nesten 1000 personer med delegater, gjester og medier som følger åpningen av et Ap-landsmøte.

Krav til universitetene

Støre opplyste at universitetene vil få tydelig beskjed om å legge mer vekt på utdanning ute i distriktene – hvis Ap overtar makten.

– Og der de kommer til kort, der det i dag finnes store hull i utdanningstilbudet, vil vi etablere nye utdanningssentre som skal sørge for praktiske utdanninger nært der folk bor, sa han.

Konkret lovet han at folk som bor på følgende steder ikke skal behøve å flytte for f.eks. å ta en lærerutdannelse:

 • Kongsvinger
 • Tana
 • Egersund
 • Kristiansund
 • og Nesna

Ikke annenrangs utdanning

– Hvilke andre utdanninger enn til lærer er det Ap har i tankene?

– Vi kan se for oss flere utdannelser, blant annet helsefagarbeidere og ingeniører, men sikkert flere også, sier Støre.

– Men er det ikke en fare for at dersom man sprer utdanningstilbudet utover landet, så går det utover kvaliteten?

– Nei, jeg er ikke engstelig for det. Teknologien gjør det mulig å tenke nytt. Vi kan tette kunnskapshull. Når vi ser at det å reise for å ta utdanning er en drivkraft for sentralisering, så må vi tvinge oss selv til å tenke nytt. Vi har sett at folk i Tana kan ta en bachelor på Oslo Met. Men skal de gå videre, må de reise. Når det er mulig å gjøre dette teknologisk og når de lokalt har lærerkrefter, så skal vi teste dette, sier Støre.

Distriktsopprør er forstått

Utdanning var ikke det eneste distrikts-frieriet i partilederens tale. Han minnet om Arbeiderpartiets nederlag i Nord-Norge og andre distriktsfylker i kommunevalget i 2019. Da gjorde Sp et brakvalg.

– Budskapet er mottatt og forstått, sa Støre blant annet.

Han viste til at Ap vil ha en klimapolitikk som tar hensyn til at det er vanlig folks tur. I talen sa han at Ap vil skjerme bensin- og dieselprisene i distriktene fra økt CO2-avgift og bygge ladestasjoner over hele landet. Dette skal blant annet finansieres med at de som kjøper dyre elbiler, må betale avgift.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Nesna