Frp vil sende asylsøkere til Afrika

Fremskrittspartiet forslår at det opprettes norske asylmottak i Afrika. Ordningen skal i utgangspunktet gjelde alle asylsøkere.

Siv Jensen sier hun vil gjøre alt for å få opprettet norske asylmottak i afrikanske land.

Les også:

Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, mener mottakene i Afrika må til for å møte den rekordhøye tilstrømningen av asylsøkere til Norge.

Alle asylsøkere skal ved ankomst til Norge flys til mottakene i Afrika. Amundsen sier til VG at han kan se for seg unntak, men at ordningen i utgangspunktet skal gjelde alle.

– Vi mener Utenriksdepartementet bør ta kontakt med myndigheter i afrikanske land som i dag mottar norsk bistand, med tanke på å komme fram til en avtale om å opprette asylmottak i disse landene, sier Amundsen.

Han nevner land som mottar direkte budsjettstøtte fra Norge, blant annet Uganda og Tanzania.

– Tanzania egner spesielt godt fordi det mottar mye i direkte støtte, rett inn i statsbudsjettet. Samtidig er det et relativt stabilt land, mener Amundsen.

God idé

Han regner med at dette vil føre til at mange asylsøkere vil droppe å komme til Norge.

– Det gjelder lykkesøkere som ikke har krav på asyl. Vi mener at bare 10 prosent av asylsøkerne har krav på å bli i Norge ut ifra en streng tolkning av FNs flyktningkonvensjon. Der er hjertelig velkommen, legger han til.

Partileder Siv Jensen støtter forslaget.

– Jeg synes dette er en veldig god idé, som vi vil prøve å gjøre alt for å få realisert, sier Jensen.

Per-Willy Amundsen understreker at standarden på asylmottakene i afrikanske land må ha samme standard som dagens norske mottak.

— Uansvarlig

Statssekretær Laila Gustavsen (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lite til overs for forslaget.

– Frps forslag om å sende asylsøkerne direkte til Afrika er både urealistisk og uansvarlig, sier Gustavsen.

Hun stiller spørsmål ved hvordan ordningen skal gjennomføres i praksis.

– I tillegg er forslaget urealistisk: Har Frp tenkt å fly politi, tolker og UDI-ansatte fram og tilbake til Afrika, spør hun.

Gustavsen understreker at det ikke er kriminelt å søke asyl i Norge. I fjor fikk fire av ti som søkte opphold.

– Vi mener en vellykket integrering starter når asylsøkerne kommer til Norge, gjennom språkopplæring og tilpassing til det norske samfunnet. Det får man ikke hvis man sitter to år i mottak i Tanzania.