Jusprofessor: – Siv Jensen har gått over streken

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener finansminister Siv Jensen (Frp) har gått over streken og overstyrt Statistisk sentralbyrå både i faglige spørsmål og i personalsaker.

Professor Jan Fridthjof Bernt mener finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet har gått utover sine fullmakter og overstyrt SSB i faglige spørsmål og i personalsaker.

– Hun legger seg opp i byråets personalpolitikk. Det er ikke hennes oppgave, sier Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen med bl.a. forvaltningsrett som spesialområde.

Bernt viser til at Finansdepartementet vedgår at de har tatt opp stillingsplasseringen til navngitte forskere i dialogen med SSB, deriblant plasseringen av seniorforsker Erling Holmøy som har hatt ansvaret for innvandrerregnskapene.

– Her har det vært et klart tilfelle av uakseptabel overstyring på ganske uryddig grunnlag, sier Bernt.

Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen ha møte for å avklare hvilke spørsmål de vil stille finansminister Siv Jensen.

Hun sa mandag at Finansdepartementet hadde vært tydelig på at omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå skulle stilles i bero i påvente av statistikklovutvalgets arbeid. Jensen mener at den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer trosser dette.

– Uryddig av finansministeren

Bernt sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon der administrerende direktør har store fullmakter og at Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om byrået leverer det som er deres oppdrag, ikke å gå inn og styre det indre liv i institusjonen.

Han viser til at det i denne saken har vært en faglig basert uenighet i og utenfor SSB om hvordan virksomheten skal organisere sin forsknings- og utredningsvirksomhet.

Siv Jensen

– Finansministeren går inn og overstyrer faglige vurderinger når det gjelder hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet. Det er ikke statsrådens oppgave. Hun har gått over streken.

– Finansministeren overstyrer den ansvarlige ledelses faglige vurderinger når hun forlanger at direktøren skal følge uformelle styringssignaler om hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet. Det er ikke statsrådens oppgave å gå inn på denne måten i en slik faglig disputt. Hun har gått over streken mellom faglig og administrativ styring.

Samtidig mener han at Jensen har «brutt alle normer i en normal oppsigelsesprosess»

– Finansministeren har sagt at det ikke var snakk om en oppsigelse, samtidig som hun er klar på at det hun mente å formidle i det offentlige rom, var at Meyer måtte slutte. Det blir uryddig og klart i strid med reglene om hvordan man skal gå frem i oppsigelsessaker, synes jeg.

Han reagerer også på at Jensen har snakket om «tillit og mistillit».

– Det tilhører politikkens område og er uttrykk for hennes personlige følelser. En oppsigelse skal være basert på og begrunnet i konkrete faktiske forhold. Dette blir altfor lettvint og upresist.

Brudd på loven

Han synes det var helt naturlig at Meyer stilte med advokat i møtet hun var innkalt til i Finansdepartementet fredag.

– Det var lite ryddig at Meyer ikke fikk stille med advokat når det var åpenbart at Jensen ville fjerne henne fra stillingen. Det er i strid med både forvaltningsloven og statsansattloven at hun ikke fikk stille med advokat.

Han mener saken bør få et etterspill i Stortinget.

– Stortinget kan, når de får mer fakta på bordet, ta stilling til om Jensen har gått utover rammene for hva en statsråd kan gjøre i en sak som denne. Men uansett hva som kommer frem her, må Stortinget nå diskutere og ta stilling til om SSB fremover skal være en uavhengig faglig institusjon, eller om byrået skal trekkes nærmere den til enhver tid sittende regjering som et hjelpeorgan for denne.

-Taktikkeri

Men finansministeren får også støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen. Han er også tidligere lovrådgiver i Justisdepartementet og har skrevet kommentarene til forvaltningsloven.

Woxholth skriver på sin Facebook-side følgende om Statistisk sentralbyrå: «At organet benevnes uavhengig, er ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret».

– Å stanse omorganiseringen i påvente av mer kunnskap er helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet. Meyer må ha skjønt at hun ikke kunne bli sittende og valgte å gå til offensivt motangrep, dels for å redde egen ære og dels for å sikre seg en god sluttpakke. Denne åpne forestillingen smaker veldig av taktikkeri, sier Woxholth til Klassekampen.

Dag Terje Andersen (Ap) sier SSB-saken nå blir sak for kontrollkomiteen på Stortinget.

Stortinget stiller spørsmål

Leder i kontrollkomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), sier at komiteen tirsdag vil sende skriftlige spørsmål til Siv Jensen om saken.

Kan bli stortingshøring

Trond Giske, finanspolitisk talsperson i Ap, sier det er for tidlig å konkludere med om Jensen har «overstyrt SSB utilbørlig».

– Her er det to versjoner. Dette kan man få avklart i en stortingshøring, sier Giske.

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener det er for tidlig å snakke om en stortingshøring.

– Det er det for tidlig å snakke om. Nå skal vi stille spørsmål til finansministeren og så får vi se.