Politikk

Utenriksministeren flytter ansatte ut av staten for å kutte i byråkratstatistikken. Men utgiftene blir de samme.

Børge Brende (H) kansellerte en lenge planlagt flytting av et statsfinansiert fagmiljø fra Universitet i Oslo til Norad for å redusere antallet statsansatte på papiret. Men i virkeligheten sparer ikke skattebetalerne noe som helst.

Utenriksminister Børge Brende (H) tok grep da det ble klart at flyttingen av de statsfinansierte ansatte kunne dukke opp. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

15. august i år fikk ansatte og andre som er tilknyttet fagmiljøet ved Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettar (NORDEM) en epost fra direktør Marianne Kvan.*

Der kom det frem at den lenge planlagte flyttingen av fagmiljøet fra Universitetet i Oslo til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) ikke ville bli noe av. Ifølge Kvan hadde utenriksminister Børge Brende (H) ombestemt seg. Da hadde flyttingen vært planlagt i ett år.

Årsaken til kuvendingen: Et mål om å kutte antallet ansatte i forvaltningen.

Dette er brevet som ble sendt til de NORDEM-tilknyttede. Foto: Skjermdump

Finansieres allerede over Utenriksdepartementets budsjetter

Aftenposten har tidligere fortalt hvordan Regjeringen ikke har klart å stanse den kraftige veksten statsansatte, til tross for at de har varslet «krig mot byråkratiet».

 • Les saken: Frp lovet «krig mot byråkratiet» - men byråkratveksten fortsetter med Siv Jensen som finansminister

Den viktigste måleenheten på byråkrater, som spesielt Frp har hatt et anstrengt forhold til, er antallet ansatte i departementer og direkte underliggende etater - den såkalte sentralforvaltningen.

De i overkant av 40 NORDEM-tilknyttede ansatte finansieres allerede fullt ut av skattebetalerne over UDs budsjetter. I mai 2015 besluttet UD å plassere NORDEM sammen med Norad, da det var klart at avtalen mellom NORDEM og Universitetet i Oslo ikke ville bli fornyet.

Men da byråkratveksten ble satt på dagsordenen, dukket det opp en utfordring: Ved å samlokalisere NORDEM med Norad, ville de ansatte komme med i statistikken over ansatte i sentralforvaltningen.

Ikke rom for økning i antall ansatte på papiret

Det ville ikke Regjeringen ha noe av, og i juni i år reverserte utenriksminister Børge Brende beslutningen, viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

«Det er ikke lenger rom for økning i antall personer med et formelt ansettelsesforhold til Norad», heter i et UD-dokument som ble sendt til arbeids- og styringsgruppen i flytteprosjektet i juni.

– Den opprinnelige planen var å legge NORDEM til Norad, men i lys av beslutningen om at alle departementer skal stramme inn på antall ansatte, inkludert i underliggende etater, ble det gjort en fornyet vurdering, skriver pressekontakt Kristin Enstad i Utenriksdepartementet i en epost.

Hun skriver videre at det ikke forventes noen «vesentlig budsjettmessig innsparing som følge av omgjøringen».

Saken omtales også i Klassekampen lørdag.

Nå er planen at NORDEMs ansatte skal inn i Flyktninghjelpens organisasjon, men med de samme lovbaserte rettighetene som statlige ansatte. På denne måten vil de statsfinansierte ansatte ikke vise i statistikken over statsansatte, selv om de lønnes over statens budsjetter.

NORDEM-direktør Marianne Kvan. Foto: Universitetet i Oslo

Fører til ekstraarbeid

– Flyttingen skjer innenfor de rammene vi får fra Utenriksdepartementet, og må uansett gjennomføres siden avtalen med Universitetet i Oslo løper ut. Men vi har jobbet med flyttingen til Norad i et års tid, så det har gått med ganske mange arbeidstimer. Noe av arbeidet som er gjort kan vi trolig bruke selv om vi flytter et annet sted, sier NORDEM-direktør Marianne Kvan.

– Men det blir ekstraarbeid?

– Ja, vi må nå se på hvordan vi skal få plass hos
Flyktninghjelpen.

Flytninghjelpen bekrefter overfor Aftenposten at de har vært kontakt med UD om en mulig innlemmelse av NORDEM i organisasjonen, men kan foreløpig ikke gi flere detaljer.

*Presisering 6. oktober: Marianne Kvan gikk planlagt av som NORDEM-leder etter at intervjuet med henne ble gjennomført. Ny NORDEM-leder er nå Siri Skåre.

Les mer om

 1. Universitetet i Oslo
 2. Regjeringen
 3. Utenriksdepartementet (UD)
 4. Norad

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen bruker millioner på å «papirflytte» offentlig ansatte: - Oppfattes som ren sminking av tall og budsjetter

 2. NORGE
  Publisert:

  Kan koste flere titalls millioner bistandskroner å flytte Fredskorpset til Førde

 3. POLITIKK
  Publisert:

  De borgerlige partiene har vedtatt kutt for hele staten - skjermet seg selv

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Norge krevde tilbake bistand etter svindel, trusler og utpressing

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Regjeringen og Venstre vurderer å legge 1800 arbeidsplasser utenfor Oslo

 6. NORGE
  Publisert:

  Nav ble kjent for IT-havari og milliontap. Slik snudde de utviklingen.