Ap dropper å slå fast at partiet er for EU

I gjeldende partiprogram slår Ap fast at «medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.» I utkast til nytt program er setningen strøket.

I utkast til nytt partiprogram lar programkomiteen med Ap-nestleder Hadia Tajik i spissen å gjenta at Ap mener EU-medlemskap er best for Norge.

I forslag til nytt stortingsprogram har Ap endret flere formuleringer om EU og EØS. Partier dropper bl.a. tidligere formulering om at EU-medlemskap vil være en fordel for Norge.

– Formuleringen om vår holdning til samarbeid i Europa i partiprogrammet er godt tilpasset vår tid. Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa og har ved to tidligere anledninger anbefalt ja til medlemskap i EU. Men medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling i dag. Derfor sier vi i programmet at et medlemskapsspørsmål vil bli gjenstand for en ny landsmøtebehandling, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en e-post til Aftenposten.

Også utenrikspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt, som sitter i partiets sentralstyre og har vært med å utforme det nye programmet, kaller det en tilpasning til «dagens situasjon».

Nå: Taus om medlemskap

«Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Dersom et medlemskapsspørsmål skulle bli aktuelt, skal det være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet.»

Dette er omtalen av EU-medlemskap i det nye forslaget. I det forrige var ordlydene en annen.

Før: Presiserte at man var for EU

I gjeldende program sies det følgende:

«Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge. Samtidig er Arbeiderpartiet et parti hvor det er rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Vi mener at Norge må ha handlefrihet til å vurdere om det igjen skal søkes medlemskap i EU, basert på en stabil tilslutning i folket. Et slikt spørsmål skal være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet. Vi mener at
en eventuell medlemssøknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere utfallet av en folkeavstemning.»

-Formuleringen vi bruker her er tilpasset  er dagens situasjon, sier Anniken Huitfeldt om nytt program.

Huitfeldt: Ikke en aktuell problemstilling

– Programformuleringen er en videreutvikling av den holdningen vi har hatt til EU siden spørsmålet kom på dagsordenen på 60-tallet, forklarer Huitfeldt som legger til at formuleringen som nå foreslås «er tilpasset dagens situasjon.»

– Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa, og har derfor ved to tidligere folkeavstemningen anbefalt ja til medlemskap i EU. Men spørsmålet om medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling med det første, forklarer hun i en e-post.

Før: EØS-avtalen skaper trygghet

Det pågår en debatt om EØS-avtalens fremtid i fagbevegelsen. Temaet er ett av flere det kan bli het temperatur om på kommende LO-kongress til våren.

Og Ap har også endret språkbruken om denne.

I gjeldende program omtales EØS-avtalen i presens som en avtale «som skaper trygghet for likebehandling, både for bedrifter og personer som søker arbeid eller bosetting i våre europeiske naboland.»

«Samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og en rekke andre samarbeidsavtaler innebærer at Norge er sterkt integrert i det europeiske samarbeidet. Arbeiderpartiet mener dette er
viktig for å ivareta norske interesser, økonomisk og sikkerhetspolitisk», sies det i gjeldende program.

Nå: EØS-avtalen har også bidratt til flere utfordringer

Når Ap nå omtaler positive sider ved EØS-avtalen, beskrives dens effekt frem til nå.

«Gjennom mer enn 20 år har EØS-avtalen vært en god plattform og sikret våre brede økonomiske interesser i samarbeidet med EU. Dette har vært en god periode for norsk nærings- og arbeidsliv», sies det.

Samtidig påpekes det nå at EØS-samarbeidet og den store arbeidsinnvandringen til Norge også har «bidratt til flere utfordringer for arbeidslivet, som det krever kraftfulle politiske tiltak å motvirke.»

Ap mener nå det er viktig med en «tydelig markering» overfor EU om betydningen av «brede tariffavtaler» for den norske samfunnsmodellen og et velfungerende arbeidsmarked.

Marit Arnstad slipper ikke jubelen løs. Sps parlamentariske leder er usikker på om nye formuleringer innebærer noen kursendring.

Sp stiller seg avventende

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad stiller seg avventende til om nye formuleringer innebærer noen realitetsendringer.

I utgangspunktet tror hun ikke de nye formuleringene om EU-medlemskap innebærer noen ny kurs fra Aps side, men hun påpeker at hun ikke har noen forutsetninger for å vite hva den interne debatten i Aps programkomité har dreid seg om.

– Det er opp til Ap hvordan de vil formulere seg. Den prosessen må partiet få lov å sluttføre i ro og mak, sier hun.

Når det gjelder EØS-avtalen tolker Arnstad Ap i retning av at partiet ser problemer knyttet til sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler, uten at hun vil karakterisere Aps endrede formuleringer som noen kursdreining.

Høyre ønsker medlemskap

I Høyres utkast til nytt program sies det at «Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU» og at Høyre vil være «en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk.»