Skei Grande mener MDG i Oslo ikke tør regulere bruken av sparkesyklene. – Vås, svarer MDG.

– Gårdeiere som ikke strør fortauet, kan få bot. Men strør du fortauet med sparkesykler, påstår byrådet at det ikke kan gjøre noe. Det kan det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande anklager Byrådet i Oslo og MDG som sitter med samferdselsbyråden, for ikke å ville regulere bruken av sparkesykler.

Venstre-lederen går hardt ut mot byrådet og spesielt MDG i Oslo. Hun mener de kunne gjort mye mer for å regulere bruken av sparkesykler. Ifølge Trine Skei Grande er handlingsrommet stort, men blir ikke utnyttet.

– For meg virker det som om MDG er så redd for å ta et oppgjør med dette fordi det er så populært, sier hun.

Også Venstre-politikeren selv skryter av elsparkesyklenes fordeler. Hun trekker frem at de øker mobiliteten «så fantastisk».

– Derfor tør ikke MDG regulere bruken. Partiet vil ikke gjøre seg til fiende av brukerne. Og så går det helt over styr, sier hun.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) kaller kritikken for vås og mener det er regjeringen hvor Venstre nå sitter, som må rydde opp i kaoset etter at de sidestilte elsparker med sykler.

Les også: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at et lovarbeid knyttet til elsparkesykler vil ta lang tid

Kan starte med dialog med selskapene

Skei Grande viser nettopp til at sparkesyklene skal følge samme regelverk som sykler.

– Det betyr at byrådet har mange muligheter til å regulere dem, både når sparkesyklene hindrer ferdsel og til å sette opp parkeringsplasser. De kan begynne med dialog med selskapene, sier hun.

Venstre-lederen mener man bør få flere slike oppstillingsplasser for sparkesykler.

Kommunene sitter trolig med nøkkelen

Grande viser til en rapport fra Transportsøkonomisk institutt (TØI) som konkluderer med at markedet må reguleres og at kommunene sitter trolig på nøkkelen.

– Slik TØI viser til i sin rapport, er det mange muligheter. Men byrådet i Oslo velger ikke å gjøre det. Det skylder heller på staten for ubehaget, i stedet for å ordne opp med næringen, sier hun.

– Men den regjeringen du inntil nylig satt i, kunne vel også gjort mer?

– Ja. Det vi kunne ha gjort, var tidligere å gå i dialog med byene. Men vi hadde møte med alle sparkesykkelaktørene på denne tiden i fjor, sier hun og minner om at bransjen da fikk beskjed om at det kunne komme statlig regulering om de ikke ordet opp og gikk i dialog med byene.

Mener mye kan gjøres

Ifølge Grande finnes det et «vell av regelverk som kan brukes lokalt».

Hun viser til at alt fra lokale politivedtekter (som er en kommunal forskrift) til regulering av oppstillingsplasser, flere fartsgrenser og forbud mot bruk av syklene om natten.

– Bysykkelordningen som Ola Elvestuen regulerte, er f.eks. stengt om natten. Det er det ingenting i veien for at man kan få til her også, sier hun og viser til at mange av skadene skyldes bruk av sparkesykler om natten.

– Er det lett å sette slike begrensninger når mange f.eks. har leid en sykkel for en måned med forutsetning om å bruke sykkelen om natten?

– Ja, men dialogen burde ha begynt på et tidligere tidspunkt, sier hun.

Byene må bestemme over fortauene

Grande sier byrådet foretrekker å rope på staten selv hun om mener det er soleklart at byene må få lov til å regulere fortauene sine selv. Hun viser til eksempelet om at gårdeiere som ikke strør fortauene kan bli bøtelagt.

– Men hvis du strør det samme fortauet med sparkesykler, påstår byrådet at det ikke kan gjøre noe. Det kan det selvfølgelig. Da hindrer man ferdsel både for funksjonshemmede, utrykningskjøretøyer og andre. Da har man en mulighet til å regulere dette i kommunen, sier hun.

Venstre-lederen mener man med dagens teknologi også kan pålegge brukeren av en sparkesykkel bot hvis vedkommende ikke setter fra seg sykkelen ordentlig.

– Det er interessant at byrådet én dag skulle konfiskere syklene og pålegge dem gebyr for jobben, samtidig som budskapet etter møtet hos samferdselsministeren var at alt var statens feil, sier hun.

Stat og kommune må samarbeide

Nå håper hun staten og kommunen kan samarbeide og er glad for initiativet til Hareide.

– Det er bare gjennom samarbeid du kan løse dette. Men da må ingen være redd for å bruke de virkemidlene de faktisk har, sier hun.

MDG: – Kommunen kan dessverre ikke regulere elsparkesyklene

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener det er regjeringen som må regulere elsparkesyklene bedre.

– Dette er vås fra Grande. MDG-leder Une Bastholm foreslo for et år siden for Stortinget at regjeringen måtte regulere elsparkesyklene bedre, men fortsatt har ingenting skjedd, sier Berg.

Hun mener det er positivt at samferdselsministeren har sagt at han skal sette i gang arbeidet med å se på lovverket.

– Det har vi etterspurt lenge, fordi kommunen per nå dessverre ikke har mulighet til å regulere elsparkesyklene selv, sier Berg.

– Skei Grade burde vite at politivedtektene ikke kan gå på tvers av nasjonale regler. Når regjeringen definerte elsparkesykler som sykler, fikk de også rett til å parkere og kjøre på fortau. Det er derfor helt feil at vi nå kan lage lokale regler mot dette, slik Skei Grande antyder.

Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

– Har bedt om å få være pilotkommune

Berg sier at kommunen heller ikke selv kan bestemme nattestengning, siden aktørene etabler seg på eget initiativ uten avtale med kommunen, på samme måte som bysyklene.

– Men senest sist uke oppfordret jeg aktørene til å holde nattestengt for å unngå flere alvorlig ulykker, sier hun.

En av aktørene mener dette er en dårlig idé, og hva det ender med er foreløpig uklart.

– I Oslo har vi nå en krevende situasjon med 13.000 elsparkesykler. De gjør det utrygt for blinde, rullestolbrukere og andre, og jeg er helt enig at byene må få lov til å bestemme over våre gater og fortau, slik de kan i Danmark, sier Berg.

Hun mener det illustrerer kaoset at domstolene i Bergen og Trøndelag i dag vurderer kommunens selvråderett ulikt.

– Forrige uke ba jeg derfor regjeringen om å la Oslo få være pilotkommune for å få fortgang i bedre og strengere regulering, sier Berg.