Esa: Norske regler for sosial dumping bryter med EØS-reglene

Eftas kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

EUs kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

I forskriften om offentlige anskaffelser slås det blant annet fast at en entreprenør kan ha maksimalt to underleverandører. Kravet ble innført for å få bedre oversikt på arbeidsplassen, men overvåkingsorganet Esa mener kravet er i strid med EØS-avtalen, skriver Klassekampen.

Esa mener Norge ikke klarer å vise at formålet om å bekjempe arbeidskriminalitet ikke kan oppnås gjennom regler fastsatt i EUs direktiver. Videre peker Esa på at det er vanskelig å vurdere om det faktisk er snakk om sosial dumping fra sak til sak.

Fellesforbundet mener på sin side at det er god dokumentasjon på at få ledd minsker lovbrudd og styrker sikkerheten.

– Vi har god dokumentasjon fra blant annet arbeidstilsynet og Økokrim på at useriøsitet og dårlig arbeidsmiljø foregår nede i kjeden, og vi mener det er en saklig grunn til hvorfor man må begrense, sier forbundets nestleder Steinar Krogstad.

Direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) bekrefter at begrensningen på to ledd har «betydd enormt mye for seriøsitetsgraden».

– Vi tar innholdet i brevet på største alvor og skal prøve å gjøre det vi kan for å beholde kravet vårt, sier han.

Esa vil også undersøke om lokale regler i enkelte kommuner er i strid med EØS-reglene.