Regjeringen stemte for Aps ulveforslag – Sp og Frp ville skyte mer ulv

Frp gikk på et aldri så lite nederlag da regjeringen stemte mot forslaget om å senke terskelen for felling av ulv. Derimot fikk Ap flertall for sitt nødvergeforslag.

Senterpartiets Sandra Borch mener det nå vil bli enklere å skyte ulv i Norge etter lovendringen som Stortinget vedtok onsdag.

Onsdag var det duket for debatt om rovviltpolitikken i Stortinget da en rekke forslag om endringer i naturmangfoldsloven skulle stemmes over.

Allerede i mai ble det klart at regjeringen ikke greide å bli enige med Fremskrittspartiet om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.

Ja til Ap-forslag

Frp fant dermed tonen med Senterpartiet, og de to partiene gikk sammen om å be regjeringen fremme et lovforslag som skulle senke terskelen for hva som anses som nødverge når det gjelder felling av ulv. Men det forslaget falt.

Derimot gikk alle de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF inn for Arbeiderpartiets forslag om at rovdyr som ulv kan avlives «når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe».

Også Frp og Sp stemte for forslaget.

– Bedre enn ingenting

Les også

Ulven skal kjeppjages fra politikken | Halvor Hegtun

– Vi ønsket oss jo en kraftigere endring. Men enhver liten endring er bedre enn ingenting, sier Sps Sandra Borch til NTB.

Hun mener at lovendringen vil bety at det blir enklere å skyte ulv når bestandsmålet er nådd.

Det stiller imidlertid Venstres Ketil Kjenseth seg tvilende til. Venstre har vært positiv til at bestanden av den truede ulven vokser i Norge og har ikke ønsket å åpne for mer jakt.

– Dette kommer ikke til å bety noen særlige endringer fra dagens praksis, sier han.

Tommel ned

Stortinget vendte også som ventet tommelen ned for regjeringens forslag om å opprette en uavhengig rovdyrklagenemnd samt å opprette færre og større rovviltregioner.

– Det ville jo ha betydd en sentralisering av rovviltpolitikken, sier Borch.

Ulveforkjempere har stilt seg positive til forslagene om en uavhengig klagenemnd og større rovviltregioner.