Politikk

Statsministeren måtte beklage feil svar om etterlønn

Statsminister Erna Solberg (H) svarte feil i Stortinget på Rødt-leder Bjørnar Moxnes’ spørsmål om nivået på statsrådenes etterlønninger.

Statsminister Erna Solberg svarte feil om statsrådenes etterlønn i Stortingets spørretime onsdag. Her er hun på vei opp på talerstolen.
  • Thomas Spence
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

«Jeg kom i skade for å gi gale opplysninger i mitt svar på ditt spørsmål under den muntlige spørretimen tidligere i dag. Jeg vil derfor gjerne få korrigere mitt svar», skriver statsminister Erna Solberg i brevet som ble sendt kort tid etter Stortingets muntlige spørretime var over onsdag.

Det hører til sjeldenhetene at statsministre må skriftlig beklage feil svar til Stortinget. At en statsminister fra Høyre må beklage overfor Rødt, gjør ikke saken mindre uvanlig.

Det var Rødts leder Bjørnar Moxnes som tok opp statsrådenes etterlønninger og det han kaller «tidenes dyreste regjering».

I kjølvannet av Frps utgang av Solberg-regjeringen, har Aftenposten dokumentert nivået og at flere statsråder har nytt spesielt godt av ordningen.

Les også

Regjeringen vil stramme inn politikernes etterlønn

– Fullstendig feil opplysninger

«Jeg sa at det har vært lavere utbetalinger til godtgjørelse for politikere i karantene under dagens regjering enn i tilsvarende periode under den forrige regjeringen. Det riktige er at karantenenemnda i sum har besluttet et høyere antall måneder med ilagt karantene for avgåtte regjeringspolitikere under dagens regjering enn i tilsvarende periode under den forrige regjeringen.

Det har dermed vært høyere utbetalinger til godtgjørelse på grunn av karantene under dagens regjering, i tilsvarende periode», skriver Solberg.

Bjørnar Moxnes (Rødt) utfordret statsministeren.

Moxnes svarer at Solberg «i et forsøk på å forsvare statsrådenes svært lukrative etterlønnsordning ga Stortinget fullstendig feil opplysninger.»

– Hun forsvarte seg med at det har vært lavere utbetalinger til politikere i karantene mens hun har styrt. Så viser det seg altså at utbetalingen har vært høyere. Det er kanskje ikke så rart når man ser hva tidligere statsråd Per Sandberg og Robert Eriksson har gjort, sier Moxnes.

Han sikter til at begge de to tidligere Frp-statsrådene opprettet konsulentselskaper etter statsrådsperioden. Det førte til at begge ble ilagt karantene.

Les også

Aftenposten mener: Statsrådenes etterlønnsfest må stanses

«Løkka i Livet» uten oppdrag

– De ble ilagt karantene i seks måneder og cashet ut 115.000 kroner i et halvt år, sier han.

Men det ble aldri noen inntekter i Erikssons konsulentselskap «Løkka i Livet». I selskapets årsrapporter beskrives Løkka i Livet som et «sovende selskap».

– Hva synes du om statsministerens feil?

– Det er litt svakt å komme med faktafeil. Men det er bra at det kommer en rask korrigering, sier han.

Moxnes er mer opprørt over at «det ikke kommer noe svar på det viktigste spørsmålet»:

– Nemlig hvorfor det er riktig at vanlige folk som mister jobben sin må søke om dagpenger og får maks to tredjedeler av tidligere lønn mens en statsråd på millionlønn er garantert den lønnen som arbeidsfri inntekt i minst en måned, ofte i tre måneder og i noen tilfeller helt opp til et halvt år, spør Moxnes.

Rødt har foreslått at statsrådenes etterlønn skal være maks 62,4 prosent av inntekten som er nivået «vanlige folk» får.

Solberg erkjenner én feil til i svaret til Moxnes. Hun sa at det var «lavere utbetalinger til etterlønn (fratredelsesytelse) under dagens regjering enn under den forrige regjeringen.» Det riktige er at nivået er likt.

På spørsmål om hvordan statsministeren kan svare så mye feil, svarer statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor:

– 90 minutters spontan muntlig ordveksling i Stortinget blir ikke like presis som den skriftlige brevvekslingen med Stortinget. Antall måneder fratredelsesytelser er noenlunde likt, sier han.

Alstadsæter sier at brevet til Moxnes ble gjort klart kort tid etter at hun var ferdig i Stortingssalen.

– Det ble gjort på eget initiativ i det forsto at vi hadde vært upresise, sier Alstadsæter.

Les også

Avgåtte regjeringspolitikere får karantenelønn på grunn av egne selskaper. Enkelte har vært helt uvirksomme.

Får én måned fremtredelsesytelse

Moxnes mener Solberg i tillegg har gjort en tredje feil:

– Hun sa også at de statsrådene som går til en jobb, ikke får etterlønn. Men de får beviselig fortsatt fratredelsesytelsen på én måned, sier han. Både SV og Rødt vil fjerne denne ytelsen.

Dagens ordning har to elementer.

  • Fratredelseslønn: Siden 2011 har ikke statsråder som går tilbake til Stortinget hatt rett til noen fratredelseslønn. Alle andre statsråder som har sittet mer enn ett år får automatisk innvilget en månedslønn i fratredesytelse. Hvis de ikke har annen jobb å gå til, kan de søke om opp til tre måneders fratredelseslønn.
  • Karantene: Karantenenemnda avgjør saker om karantene for statsråder og statssekretærer ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen og ved oppstart av næringsvirksomhet. Tidligere politikere kan ilegges opp til seks måneds karantene med full lønn før de får lov å starte i ny jobb.

Les mer om

  1. Bjørnar Moxnes
  2. Per Sandberg
  3. Solberg-regjeringen