Politikk

SV ber regjeringen gripe inn i leiemarkedet med nødparagraf

SV ber regjeringen gripe inn i leiemarkedet for å kriserammede bedrifter og utesteder. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Nær halvparten av alle bedrifter innen handels- og tjenestenæringen melder om problemer med å betale husleien. SV ber regjeringen ta i bruk nødparagraf i husleieloven for å redde bedrifter fra konkurs.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

Kriserammede butikker og utesteder over hele landet uroer seg nå over hvordan de skal få betalt leien.

Helsemyndighetene har bedt folk holde seg hjemme, og store deler av næringslivet har mistet inntektene sine – mens de faste utgiftene løper.

Aftenposten har skrevet om hvordan tiltakene mot koronaepidemien rammer utelivet i Oslo. Her er det ikke lov å samle mer enn 50 mennesker på ett sted, og byrådet har pålagt utelivet skjenkestopp.

Oslo kommune gir nå utesteder som leier lokaler av kommunen, utsettelse av husleien inntil videre. Noen private utleiere, som Olav Thon, tilbyr også utsettelse, men det får kritikk fra bransjen.

De hevder det bare blir mer gjeld som hoper seg opp.

Les også

Flere tusen liter øl kan måtte kastes i Oslo. Det er vanskeligere enn du tror.

SV vil kriseregulere leieprisene

SV vil gjerne komme til unnsetning. Partiets finanspolitiske talsperson på Stortinget, Kari Elisabeth Kaski, gir full støtte til Oslo Høyre, som mener kommunen bør kutte i leien i hvert fall ut året, forutsatt statlig kompensasjon for inntektstap.

Samtidig mener hun at også de private utleierne også må trå til – og eventuelt pålegges kutt i leien.

Kaski viser til en lite brukt paragraf i husleieloven som gir regjeringen anledningen til gripe inn og regulere leieprisene «dersom forholdene gjør det nødvendig».

Da kan regjeringen «for bestemte perioder, bestemte områder eller bestemte leieforhold fastsette leiestopp og maksimalsatser for leie».

I lovens forarbeider er bestemmelser begrunnet med at en ikke alltid kan «tillate at markedskreftene får råde grunnen alene».

«Dette er særlig aktuelt dersom store deler av bygningsmassen går tapt som følge av naturkatastrofer o.l., men også i mindre dramatiske situasjoner kan det være påkrevd med direkte inngrep i leiefastsettingen», heter det i rapporten fra utvalget som i sin tid foreslo dagens husleielov.

Kaski mener regjeringen nå bør bruke denne unntakshjemmelen til å regulere leiemarkedet gjennom koronakrisen, enten i hele landet eller i særskilt rammede geografiske områder, som Oslo sentrum.

Dette vil SV jobbe for at blir en del av den neste krisepakken, som regjeringen skal legge frem på fredag.

Les også

Oslo kommune gir utsettelse av husleien. Det hjelper ikke, svarer fortvilte bareiere: – Vil føre til et ras av konkurser

Savner større dugnadsånd fra Olav Thon

Aller helst ser hun at utleiere selv melder seg til den nasjonale dugnaden. Eiendomsgiganten Olav Thon-gruppen har gitt leietagere utsatt leie. Det er ikke nok, mener hun.

– Vi må kunne forvente at også private utleiere tar sin del av inntektstapet som krisen før til, sier Kaski til Aftenposten.

– De som har investert i eiendom vil vel kanskje hevde at de bevisst har tatt mindre risiko enn de som har investert i andre bedrifter? Hvorfor skal staten fordele inntektstap mellom ulike investorer?

– Fordi alle må bidra. Det er ingen hemmelighet at SV har vært kritisk til at en så stor andel av investeringene i Norge går til eiendomsinvesteringer, som bidrar lite til økonomien. Men dette handler både om gründer-startups og den lokale kafeen som normalt går godt, men som nå må permittere og ikke klarer å betale leien sin. Det er helt urimelig at de private utleierne skal gå helt klar det store inntektstapet. De kan ikke sko seg på at det går dårlig i norsk økonomi, svarer Kaski.

Les også

Oslo har tre ganger flere bekreftet smittet med korona enn resten av Norge

Thon etterlyse krisepakke

Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud, sier til Aftenposten at hverken nedsatt eller utsatt leie vil være nok for å unngå et skred av konkurser blant landets butikker og kafeer.

– Hele detalj- og serveringsbransjen er i kjempetrøbbel, sier han.

– Vi ønsker virkelig ikke at noen av våre leietagere skal gå konkurs som følge av krisen. Det innebærer i praksis at vi i tillegg til å gi utsatt leie, går i individuell dialog med dem som trenger det mest for å finne alternative løsninger til betalingsutsettelse, sier han.

Både Ap, Sp, SV og Frp har tatt til orde for at staten bør kompensere for utgifter til bedrifter som sliter som følge av krisen. Næringsminister Iselin Nybø (V) har også bekreftet overfor Dagbladet at regjeringen arbeider med en slik ordning.

Dette er et forslag i tråd med det Olav Thon-gruppen ønsker, forteller Hallerud.

– Vi etterlyser en fullstendig krisepakke fra regjeringen som går mye lenger enn finansieringsbistand. De må få overføringer fra staten til å dekke sine faste utgifter, sier Hallerud.

Les også

Hongkong så ut til å ha utbruddet under kontroll. Da tiltakene ble løsnet, gjorde viruset et comeback.

Nær halvparten kan få problemer

Virke organiserer 24.000 bedrifter i handels- og tjenestenæringen, og er nå dypt bekymret for sine medlemmer. I en fersk medlemsundersøkelse oppgir nå 46 prosent av Virkes medlemmer at de vil ha utfordringer med å innfri leieavtalene sine i løpet av kort tid.

Faghandelen og treningssentrene sliter aller mest. I disse næringene oppgir henholdsvis 72 og 95 prosent at de vil ha problemer med å betale leien den nærmeste tiden.

Virke ønsker også at regjeringen innfører en generell kompensasjonsordning rettet mot virksomheter som har måttet stenge som følge av koronatiltakene

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset