Fellesforbundet vil trekke LOs millionstøtte til Tankesmien Agenda

Fellesforbundet begrunner avslaget med at Agenda skulle «smi en allianse med Venstre og KrF» og mener tenketanken nå bør «avskaffes».

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, med Ap-leder Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte på Folkets Hus i Oslo denne uken.

Landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor vedtok onsdag oppsiktsvekkende krass kritikk av Tankesmien Agenda. Tenketanken er eid og finansiert av milliardæren Trond Mohn og LO.

Men nå ønsker Fellesforbundet å trekke millionstøtten til den sentrum-venstre-orienterte tenketanken. I vedtaket heter det:

«Formålet med opprettelsen av tenketanken Agenda var å finne et politisk rom i «sentrum» etter valgnederlaget i 2013 – altså prøve å smi en allianse med Venstre og KrF. Begge partiene er nå trygt plassert på blåblå fløy. Det er bare å gratulere med måloppnåelsen!»

Nå er det «på tide å avskaffe forløperen til dette politiske blindsporet, som dessverre ennå lever i beste velgående», heter det videre i det ramsalte vedtaket, som også Minerva har omtalt.

Fagsjef Sigrun Aasland i Agenda svarer på kritikken fra Fellesforbundet i en e-post til Aftenposten, via Agendas fungerende kommunikasjonssjef, Tone Aspevoll Foss.

«Tankesmien Agenda er mye større enn å få enkeltpartier inn i regjering. Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre», skriver Aasland.

Vil trekke millionstøtte

Etter valgnederlaget i 2013 tok LO initiativ til å opprette et motstykke til den liberale høyreside-tenketanken Civita. Siden har LO gradvis trappet opp støtten til tenketanken. I fjor høst gikk LO-sekretariatet inn for å øke støtten til inntil 8 millioner kroner årlig i perioden 2018–2021.

Fellesforbundet vil nå bruke pengene på noe annet:

«Vi kan bruke disse millionene langt bedre – for eksempel organisasjonsbygging, skolering, streikekasser, ungdomsarbeid etc. (ikke minst fordi Agenda har et oppblåst lønnsnivå, men rekrutterer ansatte fra stort sett alle andre steder enn fagbevegelsen). Fellesforbundet må dermed kreve at LO avvikler millionstøtten til Agenda», heter det i vedtaket.

Forslaget ble sendt inn etter at Agendas daglige leder, Trygve Svensson, i en kronikk i VG advarte Fellesforbundets landsmøte mot å si nei til EØS.

Forslagsstiller var Atle Forfang Rostad, tillitsvalgt i oljeindustrien og fra Fellesforbundets avdeling 25 fra Stavanger. Han forklarer at skepsisen mot Agenda har ligget der lenge.

– Men med det innlegget minnet han oss på hvor lite han forstår av vår virkelighet, sier Rostad til Aftenposten.

Krever ny agenda for Agenda

Forbundsleder Jørn Eggum kommentere vedtaket slik overfor Aftenposten:

«Jeg tolker det som et svært tydelig signal om at Agenda sin flørt med V og KrF ikke har gått hjem hos våre medlemmer. Spesielt ikke etter at de begge gikk inn i den mørkeblå regjeringen», uttaler han via en SMS fra Fellesforbundets kommunikasjonssjef André Nerheim.

Eggum viser til at det ikke er Fellesforbundet, men LOs sekretariat – der Fellesforbundet er representert – som bevilger støtte til Agenda.

«I sekretariatet vil vi bruke vår stemme til å kreve at Agenda må jobbe for å styrke den rødgrønne siden med Ap, SV og Sp – slik at vi får regjeringsskifte i 2021. Vi vil også, som vedtaket sier, se på økonomien i prosjektet opp mot andre prioriteringer.»

– Spinnvilt lønnsnivå

Trygve Svensson er daglig leder i Agenda.
Les også

Fellesforbundet sier ikke nei til EØS, men vil utrede alternativer

Forslagsstiller Rostad har generelt lite forståelse for at fagbevegelsen skal bruke penger på å nærme seg sentrumspartiene, og mener Agenda har lagt seg på et «helt spinnvilt lønnsnivå».

Agendas daglige leder ble ansatt i fjor med en årslønn på 1.030.000 kroner, som er nedgang fra forgjengeren. I dag har han årslønn på 1.194.468 kroner.

Tenketanken har dessuten hentet altfor for få folk fra fagbevegelsen, mener Rostad, særlig sammenlignet med det han omtaler som «høytflyvende folk fra prateklassen og internasjonale NGO-er».

– Vedtaket er en klar melding om at vi ikke trenger Agenda. Agenda har feil politisk retning og er egentlig først og fremst ganske irrelevant for medlemmene i Fellesforbundet. Vi får mer igjen for å bruke pengene våre på noe annet.

– Noe av det siste Agenda har gjort, er å presentere ny industripolitikk med Ap, Senterpartiet, SV og MDG. Er ikke det relevant for Fellesforbundet?

– Den debatten trenger vi ikke Agenda til. De må gjerne gjøre dette, men ikke med våre penger. Vi har egne folk som jobber med dette. Industripolitikken bør utformes i kontakt med tillitsvalgte.

På spørsmål om tenketanken har rekruttert for dårlig fra fagbevegelsen, svarer fagsjef Aasland at Agenda «hele tiden hatt et tett samarbeid med fagbevegelsen, og har hatt medarbeidere fra ulike forbund hos oss gjennom årene».

«Vi har mange prosjekter sammen med fagbevegelsen, og jobber tett sammen med en rekke forbund. Våre ansatte har variert bakgrunn, fra organisasjonsliv, politikk, privat og offentlig sektor, og vi ser gjerne flere også fra fagbevegelsen.»

– Mange har gått ned i lønn

Aasland er heller ikke enig at Agenda har et skyhøyt lønnsnivå. Agenda er ikke lønnsledende, men ligger på «på nivå med organisasjonslivet og offentlig sektor», forsikrer hun.

«Mange har gått ned i lønn for å jobbe her. Daglig leder tjener etter eget ønske mindre enn vår forrige daglige leder», skriver hun.

Aasland viser også til at LOs sekretariat i fjor enstemmig vedtok å forlenge støtten til Agenda, som «hadde levert over forventning».

– Hva kan dere tilby Fellesforbundets medlemmer?

«Siden opprettelsen av Tankesmien Agenda har vi jobbet med politikk for mindre forskjeller, tryggere arbeidsliv, styrking av den norske modellen, kompetansereform, totalberedskap, desentralisering, helsepolitikk og mange andre spørsmål, i all hovedsak i tett samarbeid med fagbevegelsen. Dette er politikkforslag som fagbevegelsen, inkludert LO og Fellesforbundet, vil dra nytte av».