Ap om regjeringens brillepolitikk: De ror for harde livet

– Oppsiktsvekkende. De har skiftet standpunkt underveis. Det sier Aps stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen om regjeringens omlegging av støtten til barnebriller.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie måtte svare da omleggingen av stønaden til barnebriller ble tatt opp i Stortingets spørretime onsdag.
  • Solveig Ruud

– Oops, noe gikk galt.

Dette var beskjeden man fikk hvis man fra tidlig onsdag morgen til i alle fall langt ut på ettermiddagen forsøkte å logge seg inn på Navs regelverk om støtte til barnebriller.

Ifølge Ap har mye «gått galt» også for regjeringen i denne saken. I går havnet omleggingen av brillestønaden i Stortingets spørretime.

– De har foreslått noe, og ror for harde livet, uttalte Aps Elise Bjørnebekk-Waagen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Navs nettsiders omtale av regelverket for barnebriller så slik ut onsdag ettermiddag.

Vil spare 150 mill. kr i året

Som Aftenposten tidligere har fortalt, har regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett foreslått å kutte utgiftene til barnebriller med nesten 150 millioner kroner på årsbasis. Det er begrunnet med at det er gitt støtte til uforholdsmessig kostbare briller.

Neste år vil regjeringen innføre to satser for støtte til barnebriller: Maks 1200 kr for ordinære briller og maks 2400 kr for spesialtilpassede briller.

Som Aftenposten har omtalt, frykter noen at de vil bli svært hardt rammet av omleggingen, siden de har barn med behov for svært sterke briller, som f.eks. tre år gamle Alvilde.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Nav har derfor gått langt i retning av å si at noen barn vil kunne kvalifisere til å få støtte av en annen ordning: «Hjelpemidler for synshemmede (svaksynte og blinde.)

Lover nå støtte til alle

Dette budskapet gjentok arbeids- og sosialministeren fra Stortingets talerstol i går.

– Disse vil bli flyttet over på den andre ordningen og vil dermed få dekket utgifter til briller som før, sa Anniken Hauglie.

Hun la til at hun imidlertid ikke kunne utelukke at det også kunne være et fåtall barn med særskilte behov som fortsatt vil høre inn under barnebrilleordningen, og som vil ha nødvendige utgifter ut over den høyeste satsen regjeringen foreslår fra neste år.

– Regjeringen vil, når nye regler trer i kraft fra 1. mars 2020, sørge for at også disse barna får dekket sine behov for briller, lovet hun.

Ap: Ror for harde livet

Bjørnebekk-Waagen poengterte at statsråden nå lager en unntaksordning uten at hun legger inn mer penger til ordningen i budsjettet og spurte om hvordan det henger sammen.

Hun mente konsekvensene av regjeringens forslag ble andre enn regjeringen forutså da den laget budsjettet og at regjeringen derfor «ror for harde livet nå» og lager unntak.

– Dette er hopp og sprett-politikk som rammer barn og familier, mente hun.

Etter spørretimen uttalte Ap-politikeren til Aftenposten at hun mener regjeringen har skiftet standpunkt underveis i denne saken og at de har startet i feil ende med omleggingen.

Reagerer på fremgangsmåten

Hun karakteriserer det som « ganske spesielt» at regjering først går løs med sparekniven og kutter og etterpå undersøker hvordan omleggingen vil slå ut.

– Hadde man gjort dette skikkelig, hadde man først satt seg ned og studert hva som er behovet der ute, hvordan man best kan løse det i fellesskap og hva det koster. Jeg opplever nå at man har gjort det stikk motsatte, sier Bjørnebekk-Waagen.

Hun mener regjeringen nå må gå tilbake og finne ut hvordan den realistisk skal finansiere det den nå sier.

På spørsmål om ikke det kan hende at noen har skodd seg på dagens ordning, svarer Ap-politikeren at det har hun ikke grunnlag for å si noe om.

– Men jeg registrerer at flere mener det er behov for en gjennomgang av ordningen. Det kan sikkert være klokt, men da er det viktig at man gjør ting i riktig rekkefølge, sier hun.

Hauglie lover at ingen skal bli skadelidende

Statsråden bedyrer nå at ingen skal bli skadelidende etter omleggingen.

– Ja, vår hensikt er at alle barn som trenger brille til behandlingsformål, som ordningen er ment for, skal få dekket en hensiktsmessig brille. Nå skal vi gå gjennom praksis og retningslinjene, slik vi har beskrevet i budsjettet, sier Hauglie til Aftenposten.

– Du har sagt at noen skal overføres til hjelpemiddelordningen. Skal du da øke potten med penger til den?

– Det må man i så fall gjøre, sier hun og legger til at hun ikke tror det er «veldig mange.»

– Hvis alle skal få dekket sine behov, og dere kan spare store beløp – må det ha vært en enorm sløsing med ressurser her?

– Det som Nav har sagt – og bakgrunnen for hele forslaget – er at man mener man har dekket uforholdsmessig dyre briller, sier Hauglie.

Hun oppfordrer bl.a. Specsavers til å gi kampanjepris på briller også til barn som får støtte fra barnebrilleordningen, noe lavpriskjeden ikke har hatt som praksis.

– Jeg stusset på det, det må jeg virkelig si, sier arbeids- og sosialministeren.


Henger du ikke med på brille-debatten? Her kan du få det fulle bildet: