Politikk

Kronprins Haakon: – Jeg kjenner mange som er påvirket av krisen

– Jeg kjenner mange som er påvirket av den krisen vi er oppe i nå, sier kronprins Haakon.

– Hils til medlemmene og si at jeg forstår det er en vanskelig tid for mange, men at jeg er imponert over arbeidet som legges ned, sier kronprins Haakon.

 • Thomas Spence
 • Olav Olsen
  Fotograf

Tirsdag morgen fikk kronprinsen en digital briefing av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid om koronakrisens virkning på norsk nærings- og arbeidsliv.

– Det er en vanskelig tid vi står i. Næringslivet får mange utfordringer. Men det er ikke bare mørkt og full stans, heldigvis, oppsummerer kronprinsen.

Han viser til at «veldig mange står på og jobber veldig hardt» i disse tider, i helsesektoren, i dagligvarehandel og transport.

– Det er veldig mye som fungerer. Det må vi også ha med oss, sier han.

NHOs siste spørreundersøkelse viser tegn til både optimisme og pessimisme i næringslivet:

 • Flere planlegger oppsigelser: 17 prosent mot 14 prosent i forrige uke.
 • Færre har likviditetsproblemer: 26 prosent mot 31 prosent i forrige uke.
 • Færre ser en reell risiko for konkurs: 22 prosent mot 28 prosent i forrige uke.

Kronprinsen kjenner folk som er rammet

– Kjenner kronprinsen personlig noen som er rammet av koronakrisen?

– Absolutt. Jeg kjenner mange som er påvirket av den krisen vi er oppe i nå. Jeg tror egentlig alle er det. Jeg kjenner folk som er permittert, og som har yrker som har store utfordringer, svarer kronprinsen og peker ut to sentrale lærdommer:

– Vi må få til best mulig trepartssamarbeid, bruke den høye tilliten og finne løsninger sammen. Nå er det veldig vanskelig. Men det kommer til å bli bedre.

Dernest peker han på den internasjonale utfordringen og hvordan Norge og norsk næringsliv skal posisjonere seg og bruke vår påvirkningskraft til å skape en god fremtid.

Det blir ganske høy ledighet i år og de neste to årene. Det er mørkt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til kronprins Haakon.

Roste den norske modellen

I møtet nærmest skamroste kronprinsen, NHO- og LO-lederen det norske trepartssamarbeidet mellom myndigheter og organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden.

– Trepartsamarbeidet er bygget opp over lang tid. Der er selvfølgelig meningsbrytning. Men vi har en fordel av at systemet er såpass robust. Det gjør oss bedre rustet enn vi ellers ville vært, sier kronprinsen.

NHO og LO bekreftet at samarbeidet «knapt har vært viktigere» noen gang enn i utformingen av krisetiltakene.

– På tross av veldig tett dialog og alle gode tiltak er det en utrolig krevende situasjon med 400.000 permitterte og ledige. Det er utrolig å tenke på at vi var i gang med å forberede årets tariffoppgjør for bare fem, seks uker siden, sier LO-lederen.

Både LO og NHO tegnet et dystert bilde av arbeidsmarkedet fremover.

– Jeg tror dessverre at en del av arbeidsplassene ikke vil være der på den andre siden av krisen. Våre økonomer regner med en arbeidsledighet på 6 prosent inn i neste år, sier Gabrielsen.

– Det blir ganske høy ledighet i år og de neste to årene. Det er mørkt. Men det blir lysere på ett eller annet tidspunkt, tror Almlid.

– Mye å være stolt over

Kronprinsen er «utrolig imponert over hvordan folk omstiller seg og gjør det beste ut fra en vanskelig situasjon».

– Det er mye å være stolt av i det som foregår nå. Det er ekstremt vanskelig for veldig mange og stor usikkerhet om hva fremtiden vil bringe, sier han.

Almlid innrømmer at det er et dilemma å velge riktige ord til å beskrive situasjonen:

– Hvis vi bare tegner det mørkt, så blir vi mørkemenn. Men det blir verre før det blir bedre, sier han.

Kronprinsen fikk også svar om hvilke bransjer som er hardest rammet, og hvor det finnes lyspunkter.

Næringsmiddelindustrien klarer seg godt, og bygg og anlegg merker ikke krisen særlig hardt ennå. Men nær sagt alle bransjer vil merke virkningene hvis handelen mellom landene svikter.

– Vi må stå opp mot proteksjonisme. Her bør Norge ha en ledende stemme, sier Almlid.

Kronprinsen ble også spurt om hvilken betydning han mener LO og NHO har.

– Jeg tror vi har en god modell i Norge med det norske trepartssamarbeidet bygget opp gjennom veldig mange år. Selv om det er store uenigheter mange ganger, er det likevel et fundament av tillit og samarbeid, og en tradisjon for å finne løsninger.

– Jeg tror at den robustheten kommer godt med i krisetider, og at vi kan dra fordeler av det, slutter kronprinsen.

Gabrielsen sier at «det betyr mye at kronprinsen roser den norske modellen, trepartssamarbeidet og hvordan LO og NHO i samarbeid har taklet koronakrisen.»

– Det viser at vi har en kronprins som er oppriktig engasjert og interessert i land og folk, sier Gabrielsen.

– Jeg opplever at kronprinsen er virkelig interessert i hvordan Norge og næringslivet skal utvikle seg, oppsummerer Almlid.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. LO
 3. NHO
 4. Koronaviruset