Politikk

Pensjonister frykter å gå ned i kjøpekraft fire år på rad

Presenterte sine krav klokken 12. Krever å få tilbake retten til reelle forhandlinger med staten.

Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H) presenterer løsningen i årets trygdeoppgjør torsdag.
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Klokken 12 møttes 11 organisasjoner som representerer landets pensjonister arbeidsminister Anniken Hauglie (H) for å levere sine krav før årets trygdeoppgjør.

Pensjonistforbundet er alvorlig bekymret for at årets oppgjør skal ende med at veksten i pensjon blir lavere enn prisveksten, slik at alderspensjonistene får negativ kjøpekraftsutvikling — altså dårligere råd.

Dette blir i så fall andre år på rad mange pensjonister mister kjøpekraft. Tapet for pensjonistene ligger ifølge Arbeids- og sosialdepartementets prognoser an til å bli større enn det ble i fjor.

Og det stopper ikke der: Departementets egne beregninger at det ligger an til at pensjonistene kommer til å miste kjøpekraft også i 2017 og 2018.

Husker du ikke fjorårets pensjons-bråk, kan du lese disse sakene:

Les også

 1. Tilbyr mer, vet de ikke får det vedtatt og legger skylden på de andre partiene

 2. Oppvask etter avsløringer om Frps hemmelige pensjonsfinte

 3. Pensjonistene om Frp: «Ynkelig, skammelig, ødeleggende og trist»

Krever retten til å forhandle

— Det er problematisk at regulering av løpende pensjon har en slik innretning at alderspensjonister risikerer negativ kjøpekraft i flere år på rad, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen til Aftenposten.

Han mener problemet er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen som sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsvekst, minus 0,75 prosentpoeng.

— Den eneste måten å komme ut av dette på, er å gi pensjonistene forhandlingsrett igjen, mener Davidsen.

I 2011 ble forhandlingene om trygdeoppgjøret erstattet av drøftelser .

Les også:

Les også

Pensjonistene kan tape igjen. Frp sikret at saken slipper egen stortingsdebatt.

Fremmer tre hovedkrav

De 11 pensjonistorganisasjonene leverer ikke et felles krav til Regjeringen i dag, men den største grupperingen har samlet seg om tre hovedkrav.

Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) krever:

 • At forhandlingsretten i de årlige trygdeoppgjørene blir gjeninnført. Organisasjonene vil ha bort regelen om at pensjonen automatisk reguleres lavere enn lønnsveksten.
 • At Regjeringen sørger for at pensjonistene ikke får negativ kjøpekraftsutvikling.
 • At enslige pensjonister tilgodeses. I statsbudsjettet ble det gjort en endring for gifte og samboende pensjonister som tilsvarer en lettelse på cirka 4000 per person. Også enslige minstepensjonister fikk et løft på cirka 4000 kroner, mens andre enslige pensjonister ikke har fått noe slikt løft.

Løsningen kommer onsdag

Torsdag klokken 13 presenterer Hauglie statens løsning i trygdeoppgjøret.

Tidligere har Stortinget behandlet de årlige trygdeoppgjøret, men i år kommer ikke dette til å skje.

Det skyldes en endring daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) la inn i 2016-budsjettet – noen måneder før han gikk av i fjor høst.

Han satte av penger til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) i statsbudsjettet for i år. Og når pengene allerede er satt av og bevilget, trenger ikke Regjeringen sende over en egen sak til Stortinget nå i vår.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Pensjon
 3. Trygd
 4. Eldre