Politikk

Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter

SVs Lars Haltbrekken går imot regjeringens plan om å sette av tre millioner utslippskvoter i en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene.

Ap og SV går imot regjeringens plan om å sette av tre millioner utslippskvoter i en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene.

  • NTB-Johan Falnes

Kvotene må slettes, krever de to opposisjonspartiene, som frykter at regjeringen vil la seg friste til å bruke reserven som et alternativ til utslippskutt hjemme i Norge.

– Vi frykter at Høyre og Frp vil bruke disse kvotene til å svekke innsatsen for å kutte utslipp i Norge. Derfor bør kvotene slettes, slik at de blir utilgjengelige, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Vi må slutte å kjøpe oss fri. Vi er nødt til å ta ordentlige grep, supplerer Aps Espen Barth Eide.

Forslaget om sletting vil komme opp til votering når saken behandles i Stortinget tirsdag.

Men Ap og SV har ikke flertallet med seg. Dermed vil forslaget etter alle solemerker bli stemt ned.

  • Les også: Vil utdanne en generasjon Oslo-ungdommer om klima

Sparekonto

Klimakvotene skal hentes fra den norske potten som ellers ville ha blitt auksjonert ut til bedrifter i EUs kvotesystem ETS. Nå skal de i stedet overføres til en egen sparekonto.

Der skal Norge holde dem i reserve i tilfelle nasjonale utslipp blir for høye.

Bakteppet for grepet er usikkerhet om hvor store de norske utslippene av klimagasser vil bli. Klima- og miljødepartementets egne beregninger viser at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som føres i dag. Tvert imot risikerer vi å slippe ut 12 millioner tonn CO₂ for mye samlet sett over de kommende ti årene.

Kvotene som nå settes av, kan bli brukt til å gjøre opp for noe av dette gapet.

Kan bli slettet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har for sin del signalisert at målet er å sørge for så store utslippskutt hjemme at det ikke blir nødvendig å knuse sparegrisen.

I så fall vil reserven på tre millioner klimakvoter kunne slettes. Men flertallet i Stortinget vil vente med beslutningen.

Haltbrekken har vanskelig for å feste lit til forsikringene.

– Jeg frykter at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bruke disse kvotene som en brekkstang for å svekke klimainnsatsen i Norge, sier han.

Les mer om

  1. Norge
  2. Klima
  3. Tile