Politikk

Trygdeoppgjøret er klart: Så mye får pensjonistene

Pensjonistorganisasjonene vil ikke skrive under på trygdeoppgjøret. De mener pensjonistene mister kjøpekraft.

Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H) møtte pensjonistene torsdag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Klokken 13 torsdag hadde arbeids— og sosialminister Anniken Hauglie (H) innkalt pensjons- og arbeidstagerorganisasjonene til sitt departement for å presentere resultatet av årets trygdeoppgjør.

Men selve møtet mellom statsråden, organisasjonene og pensjonistene ble en kort affære. Etter bare 10 minutter var møtet over, får Aftenposten opplyst av kilder tett på drøftingene.

I etterkant av møtet, gikk pensjonistorganisasjonene i et eget møte for å avklare hvilke organisasjoner som i det hele tatt ville signere protokollen.

Konklusjonen ble, etter det Aftenposten kjenner til, at ingen av pensjonistorganisasjonene vil signere protokollen for årets trygdeoppgjør.

Pensjonistforbundet: - Veldig skuffet og litt forbannet

— Vi er veldig skuffet og litt forbannet. Vi hadde i hvert fall trodd at man i disse dårlige tidene sørget for at pensjonistene fikk den samme reguleringen som lønnstakere. Vi krever ikke mer enn andre, men det samme, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til Aftenposten.

— Oppgjøret slår ulikt ut, men for noen kan dette være dramatisk, fortsetter han.

Trygdeoppgjøret omhandler inntekten til over 868.000 alderspensjonister, 317.100 uføre og en rekke andre grupper

Frp-talsmann går til frontalangrep på lederen i Pensjonistforbundet:

Les også

- Synd at Pensjonistforbundet velger å drive partipolitikk

Pensjonistene får dårligere råd

Regjeringen har bestemt at:

 • Én G vil være 92 576 kroner fra 1. mai 2016 . (Årsgjennomsnittet for 2016 blir 91 740 kroner).
 • Lønnsvekst med virkning fra 1. mai 2016: 2,78 prosent.
 • Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,01 prosent. (Lønnsveksten på 2,78 prosent minus 0,75 prosentpoeng).
 • Ifølge statsråden betyr det en økning i pensjon på 4600 kroner per år for en gjennomsnittlig pensjonist med en alderspensjon på 232 000 kroner i året.
  Dette regnestykket tar imidlertid ikke hensyn til prisveksten.

Med høyere prisvekst enn vekst i utbetalt alderspensjon innebærer dette at pensjonistene får dårligere råd i 2016.

Innrømmer lavere kjøpekraft

Arbeids— og sosialministeren erkjenner at oppgjøret innebærer at pensjonistene mister kjøpekraft.

— Kjøpekraften går noe ned isolert sett, men pensjonene går opp, og det er andre forhold som vi mener styrker pensjonistenes økonomi vesentlig, sa Anniken Hauglie til Aftenposten i etterkant av fremleggelsen.

Hauglie påpeker at effekten for den enkelte vil avhenge av andre tiltak og prioriteringer i budsjettet, for eksempel skatteendringer.

Basert på anslag for lønns- og prisvekst for 2016 i Revidert nasjonalbudsjett vil realverdien av alderspensjon under utbetaling i 2016 gå ned med én prosent, ifølge beregninger Aftenposten har fått av arbeids- og sosialdepartementet.

Gifte alderspensjonister vil fra 1. september få en økning i grunnpensjon som bidrar til høyere realvekst enn det som følger av de ordinære reguleringsreglene. Tilsvarende bidrar økningen i minste pensjonsnivå for enslige fra 1. september til høyere realvekst.

Gruppen som kommer dårligst ut av årets oppgjør, er dermed enslige pensjonister med mer enn minstepensjon.

Slik blir satsene

Minste pensjonsnivå for alderspensjonister blir etter oppgjøret på følgende satser:

 • Lav sats : 142.915 kroner (ektefellen har pensjon).
 • Ordinær sats : 166 274 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G).
 • Høy sats : 179 748 kroner (enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2G).
 • Særskilt sats : 280.337 kroner (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg).

Fryktet minus fire år på rad

Mange pensjonister fikk lavere kjøpekraft etter fjorårets trygdeoppgjør, og også den gang var det flere av organisasjonene som avsto fra å signere møteprotokollen.

Pensjonistforbundet har vært bekymret for at fjoråret bare var starten og at pensjonistene vil ende opp med fire år på rad der trygdeoppgjøret ender i minus.

Les også:

Les også

Pensjonister frykter å miste kjøpekraft fire år på rad

En beregning Arbeids— og sosialdepartementet har presentert for pensjonistorganisasjonene og partiene på Stortinget viser at utviklingen kan fortsette også de neste to årene om prognosene for lønnsutvikling og prisvekst slår til:

Dette anslaget ble laget før torsdagens tall var klare. Grafen tar ikke hensyn til skatteendringer eller andre endringer Regjeringen gjør i budsjettet, som kan påvirke den enkeltes økonomi.

Høy temperatur

De svake utsiktene betød høy temperatur i forkant av årets trygdeoppgjør.

— En hån mot landets pensjonister, sa generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til Aftenposten onsdag om beslutningen om at Stortinget fra i år ikke skal ha noen egen debatt om trygdeoppgjøret.

— Det er synd at Pensjonistforbundet velger å drive partipolitikk, og det er synd for landets pensjonister, svarte Frp-talsmann Erlend Wiborg.

Les også:

Les også

Pensjonistene kan tape igjen. Frp sikret at saken slipper egen stortingsdebatt.

Les også:

Tre hovedkrav fra pensjonistene

Onsdag hadde partene et møte der organisasjonene presenterte sine krav.

De 11 pensjonistorganisasjonene leverte ikke et felles krav til Regjeringen onsdag, men den største grupperingen har samlet seg om tre hovedkrav.

Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) stilte krav om:

 • At forhandlingsretten i de årlige trygdeoppgjørene blir gjeninnført. Organisasjonene vil ha bort regelen om at pensjonen automatisk reguleres 0,75 prosentpoeng lavere enn lønnsveksten.
 • At Regjeringen sørger for at pensjonistene ikke får negativ kjøpekraftsutvikling.
 • At enslige pensjonister tilgodeses. I statsbudsjettet ble det gjort en endring i avkortingen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister og det ble vedtatt et løft for enslige minstepensjonister. Enslige pensjonister med mer enn minstepensjon har ikke fått noe slikt løft.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Pensjon
 3. Trygd
 4. Eldre
 5. Fremskrittspartiet (Frp)