Politikk

Her er syv vedtak du må få med deg fra helgens Frp-landsmøte

Frps landsmøte påførte Frp-ledelsen et nederlag da det påla partileder og finansminister Siv Jensen (Frp) å jobbe for at regjeringen skal bruke 100 milliarder oljekroner på å fjerne bomstasjoner.

Siv Jensen led nederlag i bompengesaken på landsmøtet. Partihøvding Carl I. Hagen vant frem med forslag om å pålegge partiledelsen å bruke 100 oljemilliarder til å fjerne bomstasjoner. Her i en samtale på landsmøtet.
  • Robert Gjerde
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist
  • NTB

Frps partiprogram sto ikke på dagsordenen under helgens landsmøte, men en rekke resolusjoner som ble vedtatt vil endre partiets politikk fremover. Her er de viktigste:

Skjerpet IS-politikk

Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge.

Det skal aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært tilknyttet IS.

Kommunene skal ha vetorett om vindmøller på land

Et forslag om å stoppe all bygging av vindmøller på land falt med stort flertall, men kommunene skal kunne si nei til vindmøller i egen kommune.

Terje Søviknes og Sylvi Listhaug ble søndag valgt til h.h.v. andre og første nestleder i Frp.

100 milliarder oljekroner til bompengekamp

Carl I. Hagen vant kampen mot Frp-ledelsen og advarselen fra nyvalgt nestleder Sylvi Listhaug.

Landsmøtet vedtok Hagens forslag om å bruke opp til 100 milliarder oljekroner for å fjerne bomstasjonene.

Les også

Carl I. Hagen i spissen for bompengeopprør

Vil legge ned Medietilsynet

Dette var et forslag fra FpU som landsstyret i utgangspunktet ikke ønsket at skulle voteres over. Men landsmøtet ville det annerledes og vedtok med stort flertall resolusjonen om å legge ned Medietilsynet.

– Medietilsynet er et unødvendig, ulønnsomt, subsidiert og byråkratisk tilsyn som bør legges ned, slo FpU-nestleder Andreas Brännström fast på Frps landsmøte søndag.

Les også

Enorm jubel på Frp-landsmøtet for Listhaug-comeback i regjeringen

Nei til tredeling av foreldrepermisjon

Mot én stemme vedtok Frps landsmøte vedtatt at partiet går inn for å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen. I stedet vil partiet gi familiene full frihet.

Dagens tredeling, innført av Frp i regjering, gir 15 uker til både mor og far, mens resten kan fordeles fritt.

Dermed har alle regjeringspartiene unntatt Venstre tatt til orde for å fjerne tredelingen.

Pant på snusbokser

Frps landsmøte vedtok å innføre pant på snusbokser.

I forslaget heter at det skal utredes en mulighet for innføring av en panteordning på snusboksene slik at den kan gjenvinnes og brukes om igjen.

Les også

Der var hun tilbake, gitt! | Trine Eilertsen

Vil gi bistandskroner til Kripos

Frps landsmøte vedtok enstemmig at bistandsmidler bør brukes til å avdekke overgrep mot barn i fattige land.

Frp vil blant annet gi midler til Kripos for sikre opplæring av lokalt politi i utviklingsland for å styrke innsatsen mot både nettovergrep og andre former for overgrep.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Fremskrittspartiet (Frp)