Sammenslåing sikret flertall for milliardvei. Nå kan det bli skilsmisse.

ÅLESUND (Aftenposten): Bare én av Solberg-regjeringens tvangssammenslåtte kommuner kan bli oppløst. Men heller ikke der er utfallet gitt. Frontene har tilspisset seg.

Lokalpolitiker Lisa Alvestad (Sp) mener at Nordøyvegen (i bakgrunnen) ikke rettferdiggjør at gamle Haram forblir i kommunen.

Torsdag går innbyggerne i tidligere Haram kommune på Sunnmøre til urnene. Bare to år etter sammenslåingen skal de svare på om de ønsker å forbli i Ålesund.

Folkeavstemningen er den eneste som så langt er planlagt i noen av de 11 kommunene i landet som ble sammenslått av Solberg-regjeringen mot kommunens vilje.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke overrasket over at en mulig reversering kommer nettopp i Haram. Men han ønsker ikke å svare på om han hadde forventet flere.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) tror imidlertid at noen kommuner har kommet til at de kan leve med vedtakene som ble gjort av den forrige regjeringen.

– Det har jeg respekt for. Det som var viktig for oss, var å gi dem muligheten til selv å velge, sier han.

Usikkerheten har spredt seg

For et knapt halvår siden virket utfallet av en folkeavstemning i Haram ganske klart. Aksjonsgruppen «Haram ut av Ålesund» hadde samlet inn 4000 underskrifter.

Nå er ikke resultatet lenger gitt. Tvilen og usikkerheten har spredt seg, ikke minst i områdene i gamlekommunen som ligger nærmest Ålesund.

– Men jeg stemmer nok for å gå ut, sier Pål Nes, som vi treffer sammen med familien utenfor butikken på Haramsøy, en av de fire øyene i Haram.

Partipolitisk kan holdningen deles inn på følgende måte: Senterpartiet vil ut, Høyre vil bli og Arbeiderpartiet er trolig delt. Resten sitter på gjerdet og venter på resultatet av folkeavstemningen.

Tøffere debattklima de siste ukene

Med utsiktene til et jevnere resultatet enn tidligere antatt er også debatten blitt tøffere. Harde ord brukes i både avisinnlegg og i sosiale medier.

– Jeg synes det er fantastisk med engasjement. Det er bedre enn likegyldighet. Men vi begynner å nærme oss det vi ser i noen andre land, når undertonen i debatten baserer seg på mistenkeliggjøring, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Mange av de etablerte politikerne i gamle Ålesund har vært forsiktige med å tone flagg i saken. De legger imidlertid ikke skjul på frustrasjonen over tidspunktet for en mulig reversering av sammenslåingen.

– Denne sammenslåingen burde vi gitt fire til seks år før vi konkluderte, mener Monica Molvær. Hun er gruppeleder for Høyre i kommunestyret.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) har ledet landets største kommunesammenslåing. Nå kan det rakne.

Mener Haram har fått mye ut av fusjonen

Mye av argumentasjonen for å reversere sammenslåingen baserer seg på at alt var bedre før. Senterpartiets gruppeleder i kommunestyret, Lisa Alvestad, mener også at kommunen er for stor.

– Det har ikke vært så forferdelig disse to årene, men det kommer til å endre seg negativt, mener hun.

Andre politikere peker på at Haram har fått mer ut av fusjonen enn noen av de andre fire kommunene som slo seg sammen. Haram er kraftig overrepresentert i kommunestyret, og de «fikk» varaordføreren. I tillegg vant de frem i noen symbolsaker:

  • Kommunen skiftet fra å være nøytral språkkommune til å bruke nynorsk.
  • Begrep som bystyre og bydelsutvalg ble byttet ut med kommunestyre.

– Det er nok noen som i økende grad spør seg selv: Skal vi bare la Haram reise sin vei? Jeg tror ikke Ålesund som regionalt tyngdepunkt blir så mye svekket, sier Hans Kjetil Knudsen, som er gruppeleder for den tverrpolitiske Ålesundslista.

Nytt milliardprosjekt vedtatt nesten samtidig

Den mest synlige effekten av sammenslåingen er et nytt veisamband til 5,6 milliarder kroner. Det ble endelig vedtatt i 2018 av fylkestinget i Møre og Romsdal i en svært jevn avstemning.

– Dersom ikke det sambandet var på vei til å bli en del av Ålesund, så spørs det om alle ville stemt slik de gjorde, sier Ålesund-ordføreren, som selv satt i fylkestinget den gangen.

Men veiprosjektet har vært lite fremme i debatten om løsrivelse. Det har provosert politikere i Haram som ønsker å forbli i Ålesund.

– Forkjemperne for løsrivelse er så utakknemlig at jeg vil nesten ikke vil være i samme kommune som dem, sier Arnt-Ove Tenfjord. Han tilhørte tidligere KrF, men er nå uavhengig representant i kommunestyret.

Senterpartiet mener derimot at Haram ikke står i noen takknemlighetsgjeld.

– En tvangsekteskap er ikke greit, uansett hvor stor medgiften er, mener Lisa Alvestad.

Ekteparet Erika og Pål Nes, og barna Leah Rita og Sara Sunniva har nylig flyttet til Haramsøya. De vil ut av storkommunen.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke sette noe krav til valgdeltagelse i folkeavstemningen. Harald Nordang i folkeaksjonen «Haram ut av Ålesund» mener den bør være minst 50 prosent for at den skal tillegges stor vekt.

Aksjonisten mener halvparten må stemme

Folkeavstemningen er rådgivende. Det er kommunestyret som tar den endelige beslutningen 17. mars.

Hverken Sp-leder Vedum eller kommunalminister Gram vil sette en grense på hvor stor valgdeltagelsen bør være, for at folkeavstemningen skal ilegges avgjørende vekt.

Harald Nordang er imidlertid ikke i tvil. Den tidligere Høyre-mannen – nå medlem av Senterpartiet – leder folkeaksjonen «Haram ut av Ålesund».

– Det kan selvsagt diskuteres, men vi må opp i 50 prosent valgdeltagelse, mener han.

Da folket i 2016 ble bedt om si sin mening om sammenslåing, var valgdeltagelsen 37,6 prosent.