LO krever økt kjøpekraft til alle. Avviser større tillegg i offentlig sektor.

LO krever «økt kjøpekraft» for alle og spesielle tillegg for å sikre likelønn og lavtlønte. Det vedtok LOs representantskap enstemmig foran vårens tariffoppgjør.

LO avviser krav fra Unio og andre om høyere tillegg for lærerne og sykepleiere. Fra venstre Fagforbundets leder Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.
  • Thomas Spence

– Det blir et krevende lønnsoppgjør. Med den evige kampen for å opprettholde kjøpekraften. Prisstigningen er tyven i lønnsoppgjøret, sier Jørn Eggum, lederen i Fellesforbundet.

Høye strømpriser, renteøkning, prisstigning og store forventninger etter tøffe koronaår gjør at mange har høye forventninger til årets oppgjør. LO vil at det skal være forbundsvise oppgjør.

Det tekniske beregningsutvalget anslår konsumprisveksten for 2022 til 2,6 pst. Det betyr at lønnstagerne må få minst 2,6 prosent lønnsøkning for at LOs krav skal innfris.

Som leder av det største LO-forbundet i privat sektor spiller Eggum hovedrollen i lønnsoppgjøret. Også for hundretusener av lønnstagere i offentlig sektor.


Fellesforbundet og Norsk Industri leder an

Den såkalte frontfagsmodellen gjør at rammen, som Fellesforbundet og motparten Norsk Industri fra NHO forhandler seg frem til, i praksis legger et tak for lønnsoppgjørene i resten av både privat og offentlig sektor.

Men kritikken mot frontfagsmodellen øker i styrke fra både politikere og fra arbeidstagere som sykepleiere, lærere og akademikere utenfor LO. De vil ha et oppgjør med større tillegg og forskjeller basert på utdanning enn industriarbeiderne forhandler frem.

– Det er enorme motkrefter som vil holde nede lønnen i offentlig sektor. LO er den største barrieren for en høyere lønn for helsepersonell, sa leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund nylig.

– Det er som en godteributikk der du ikke kan velge fritt. Nesten alt er tatt, mener hun.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, forhandler først i privat sektor og legger rammen for våren lønnsoppgjør.

– Må sikre hele laget

Men frontfagskritikerne fikk ingen sympati blant LO-delegatene på tirsdagens representantskapsmøte i Folkets Hus. Erfaringene viser ifølge Eggum at «frontfaget også i vanskelige tider leverer en balansert løsning for store lønnstagergrupper».

– Vi må avvise at politikere blander seg inn i jobben vi skal gjøre. Og krav om at alle ansatte i offentlig sektor skal ha mer enn frontfaget. Da blir jeg bekymret. For de vet at modellen bidrar til å holde prisveksten nede og lønnsveksten oppe, sier han.

Han får full støtte av Mette Nord, lederen i Fagforbundet. Det er LOs største forbund med nær 400.000 medlemmer innenfor blant annet helse- og sosialsektoren.

– Frontfaget har tjent oss vel både i privat og offentlig sektor i gode og dårlige tider. Vi har hatt samme lønnsutvikling som industrien i stort. Det er med bekymring vi ser enkelte grupper i offentlig sektor tar til orde for at lønnsforskjellene er for små, sier Nord.

Hun mener at «renholdsarbeideren er like viktig som ordføreren, og industriarbeideren like viktig som direktøren». – Vi skal sikre hele laget et rettferdig lønnsoppgjør. Derfor reagerer vi sterkt når noen mener vi har for sammenpresset lønnsstruktur i Norge. Eller for små lønnsforskjeller.

– Frontfagsmodellen og LO får skylden for å holde lønningene i offentlig sektor nede. Modellen har sikret en god lønnsutvikling og vi vil ha et samfunn med små lønnsforskjeller, sier hun.

Ønsker forbedret AFP-ordning

En styrking av ordningen avtalefestet pensjon (AFP) ble tatt opp av flere på møtet. I dag mister flere rettighetene hvis for eksempel bedriften går konkurs like før de pensjoneres.

– AFP skal forbedres. Altfor mange har tapt på målstreken for det som kunne blitt en verdig pensjon, sier Atle Tranøy fra Aker Stord.

Mange krevde også kraftige tiltak for å bremse veksten i lederlønninger.

– For alt jeg vet trenger ikke ledere med millionlønninger mer til melk og brød enn meg. Men hva vet vel jeg om det, sier en delegat.