SV hardt ut mot klimaministerens gasstokt i Brussel

Espen Barth Eide har i møter med europeiske kolleger snakket varmt om den norske gassens rolle i EUs grønne skifte. SV mener klimaministeren taler oljeselskapenes sak.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) mener gass «fortsatt en viktig del av broen på vei mot ren nullutslipp».

For klimaministeren var det en gledelig nyhet som lekket ut til flere europeiske medier nyttårshelgen. EU-kommisjonen vil foreslå at gass og atomkraft i en overgangsfase skal kunne regnes som grønne energikilder.

Forslaget er omstridt intern i EU, og er ennå ikke vedtatt. Det omhandler EUs såkalte taksonomi, en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning.

Målet er å styre enorme mengder kapital til bærekraftige investeringer. Og med noen bestemte vilkår vil altså EU-kommisjonen inkludere gass og atomkraft i dette.

Dette har Norge jobbet for. Det var blant annet tema da klimaminister Espen Barth Eide (Ap) møtte EUs klimaminister Frans Timmermans i Brussel 20. desember.

Eide bekrefter overfor Aftenposten at han har kjempet for den norske gassens plass i Europas grønne skifte.

– Jeg skal ikke påta meg hovedæren for den utviklingen, men jeg håper at jeg bidro konstruktivt, sier klimaministeren til Aftenposten.

SV er alt annet enn fornøyd med Eides innsats.

– Dette føyer seg inn i en svært lite stolt tradisjon fra norske regjeringer de siste årene, hvor de har dratt til Brussel for å snakke varmt om en fossil energikilde, som gass er, sier partiets klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Det er særlig betenkelig at det er klimaministeren som gjør dette. Tidligere har det vært olje- og energiministerens jobb, legger han til.

Gass-diplomati

Energikrisen i Europa er uten tvil en del av bakgrunnen for forslaget. Forslaget fra EU-kommisjonen bunner også i en politisk dragkamp mellom Frankrike, EUs største atomkraftprodusent, og Tyskland, som nå faser ut sin atomkraft.

Gassens rolle i energiomstillingen, eller transisjonen som Eide sier, er like fullt spilt inn fra norsk side flere ganger. Det siste fremstøtet var da Eide deltok på EUs miljøministersamling i Brussel like før jul. Da møtte han med en rekke miljøminister-kolleger fra en rekke EU-land, samt med EUs klimaminister og visepresident Frans Timmermans fra Nederland.

– Det var et tema. I flere av de bilaterale samtalene snakket vi om gass og transisjon, sier Eide.

Overfor Aftenposten snakker klimaministeren varmt om forslaget fra EU:

– Gass er fortsatt en viktig del av broen på vei mot ren nullutslipp. Og gassen kan jo etter hvert bli hydrogen, sier Eide.

Han understreker at forslaget fra kommisjonen innebærer at gass skal regnes som bærekraftig i en overgangsfase, og at det er strenge krav til lave utslipp i produksjonen. Nye gasskraftverk må ikke slippe ut mer enn 270 gram CO2 pr. kilowatt. Dette er mindre enn de reneste gasskraftverkene i dag, ifølge Energi og klima. Etter 2035 må de dessuten bruke hydrogen eller lavkarbongass, som er naturgass innblandet hydrogen.

– Innenfor det vi jobber med nå, å finne ut hva Norges rolle er i den store globale energi-transisjonen, så tror vi dette er ganske fornuftig. Men det er viktig å understreke disse premissene: Det er transisjon, og det er lave utslipp, sier Eide.

– Avkarbonisering er en reise

Han viser til at den nye tyske regjeringen sier at de kommer til å bygge flere gasskraftverk, men at de skal bygges slik at de kan bli hydrogenkraftverk etter en stund.

– Avkarbonisering forutsetter at du lager en reise fra A til B, hvor du gradvis får utslippene ned. Jeg tror det er et innslag av klokskap som er viktig for EU og veldig interessant for oss, for det gir naturgassen en rolle i den overgangen.

Haltbrekken er lei av å høre om gass som en bro til nullutslipp-samfunnet.

– De argumentene har vært de samme siden 90-tallet. Men EUs klimaplaner viser at Europa må kutte ned på sitt gassforbruk for å klare sine klimamål. De må redusere importen av gass. Dette har oljeselskapene vært bekymret for. Og så har de tydeligvis lykkes med å få regjeringen til å tale sin sak, sier han.

Frykter gass vil fortrenger fornybar

At det er snakk om en overgangsfase eller kravene om lavutslipp gjør ikke saken bedre for SV.

– Nei, vi frykter at fossil gass vil fortrenge fornybar og utslippsfri energi, svarer Haltbrekken.

– Regjeringen er vel suveren til å gjøre som den vil i utenrikspolitikken. Kan dere egentlig gjøre noe med dette?

– Vi kommer til å ta det opp med regjeringen og i Stortinget, som vi har gjort med olje- og energiministere tidligere. Nå må vi få klimaministeren til å forstå at fossil energi ikke er løsningen, heller ikke i en midlertidig periode.

Da Aftenposten spør Eide om kritikken som også har kommet fra en rekke EU-land, svarer han:

– I en ideell verden burde man egentlig si at bare helt grønne ting er grønne. Men litt av problemet med taksonomien, er at alt måtte være grønt med en gang. Da får du ikke fanget opp overgangen fra brunt til grønt, som gassen kan være hvis den erstatter kull, men som den ikke er om den erstatter vind. Så lenge du har som mål at det skal være null utslipp til slutt, så er dette en naturlig del av veien dit.